Menštruačný kalendár na stiahnutie

Stiahnite si a vytlačte univerzálny menštruačný kalendár na každý rok.

Menštruačný kalendár - je praktická pomôcka pre zaznamenávanie údajov o Vašich cykloch na celý rok, ktoré sú potrebné pri návšteve gynekológa.

Menštruačný kalendár na stiahnutie

Menštruačný kalendár na stiahnutie (PDF).

Návod na menštruačný kalendár

Kalendárik pozostáva z 12 mesiacov (riadky) a každý mesiac má prislúchajúci počet dní (stĺpce). Keď žena začne menštruovať napríklad 12. Marca, nájdeme si riadok prislúchajúceho mesiaca Marec a stĺpec s číslom 12. Do štvorčeka si zaznačíme typ menštruácie: zvyčajne silné krvácanie troma paličkami, alebo jednou dlhou paličkou; stredne silné krvácanie dvoma paličkami, alebo stredne dlhou paličkou a slabé krvácanie jednou, alebo krátkou paličkou.

Tiež je dobré si značiť do kalendárika bolesti pri menštruácií v daný deň, napríklad písmenom B a tiež je dobré zaznačiť do kalendára aj pohlavný styk napríklad bodkou.

Značenie krvácania sú u každej ženy individuálne a stručnú legendu nájdete v priložených kalendárikoch na stiahnutie.