Vitamín C a megaskorbická liečba - alternatívny názor

Táto publikácia je stručným zhrnutím dostupných informácií o využití vysokých dávok vitamínu C v prevencii a liečbe ochorení a stavov, z ktorých pre niektoré dodnes nemá konvenčná medicína adekvátne postupy...

Táto publikácia je stručným zhrnutím dostupných informácií o využití vysokých dávok vitamínu C v prevencii a liečbe ochorení a stavov, z ktorých pre niektoré dodnes nemá konvenčná medicína adekvátne postupy. Cieľom je vzbudiť záujem o túto nenáročnú a bezpečnú liečbu, či už v úlohe primárnej alebo doplnkovej. Na túto tému vyšli stovky vedeckých článkov a niekoľko kníh, avšak zväčša nie v slovenčine.

Problematiku skúmali, publikovali a zanietene podporovali významní autori, ako Irwin Stone, objaviteľ konzervačných vlastností vitamínu C, genetických okolností a metódy syntézy, Frederick R. Klenner, priekopník klinických postupov, Ewan Cameron, Steve Hickey, ako aj ďalšie mimoriadne vedecké autority; Linus Carl Pauling, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu (1954) a za mier (1963), a Albert Szent - Gyӧrgyi, nositeľ Nobelovej ceny za medicínu (1937). Bolo by veľkou chybou a prejavom ignorácie, žiaľ tak častej v histórii i súčasnosti medicíny, zamietnuť problematiku bez jej nezaujatého preskúmania, a bez praktického overenia klinických pozorovaní a vypracovaných metodológií.

Liečba vysokými dávkami vitamínu C (megaskorbická liečba) je oblasťou ortomolekulárnej medicíny, ktorá sa usiluje o udržanie zdravia alebo liečbu pacienta podporou optimálneho vnútorného prostredia, pomocou látok, ktoré sú jeho prirodzenou súčasťou (vitamínov, aminokyselín, nenasýtených mastných kyselín…), rešpektujúc pacientovu biochemickú individualitu, bez používania látok, ktoré sú pre telo cudzorodé.


Celú knihu si môžete stiahnut vo formáte PDF.