Všetko o materských znamienkach

Termínom „materské znamienko“ sa bežne označuje pigmentovaná, alebo aj akákoľvek zmena na koži. Odstránenie znamienka vyhľadávajú pacienti hlavne z estetických príčin, zriedkavejšie z obavy o povahu znamienka

Materské znamienko Zdroj foto: Shutterstock.com

Ich rozdelenie možno vykonať z niekoľkých hľadísk:

 • Podľa typu buniek, z ktorých vznikajú:

 • pigmentové znamienka zložené z melanocytov (pehy, najbežnejšie pigmentové névy, vrodené névy, malígny melanóm)

 • nepigmentové znamienka (hemangióm z krvných ciev, bazalióm, histiocytóm a mnohé iné)

Základné rozdelenie pigmentových névov je podľa ich uloženia v koži. Tzv. junkčné névy sú uložené v oblasti prechodu hornej vrstvy pokožky (epidermis), intradermálne névy sú uložené hlbšie v koži (dermis) a zmiešané (compound) nevy sú uložené v oboch vrstvách. Junkčná časť v junkčných a zmiešaných névoch sa môže zmeniť na malígny melanóm, ale takáto premena nie je častá.

Každého pacienta, ktorý navštívi zdravotnícke zariadenie kvôli problémom so znamienkom, lekár celého prezrie, hľadá pigmentové névy, ktoré sa podľa kritérií ABCDE zaraďujú medzi klinicky dysplastické a odporúča sa ich excízia.

Ako dysplatické névy označujeme tie, ktoré vykazujú prítomnosť ABCDE charakteristík, event. akúkoľvek dynamiku týchto v týchto vlastnostiach. To sú klinické kritéria rozoznateľné voľným okom, event. dermatoskopom. Presnejšie kritéria majú histopatológovia. U niektorých ľudí sa vyskytujú dysplastické névy vo veľkom počte napr. od 10 po viac ako 100. V takom prípade hovoríme o syndróme dysplastického névu. Odstraňujú sa klinicky najpodozrivejšie znamienka, často sa pozývajú pacienti na kontrolu a pri akomkoľvek podozrení na možnú patologickú zmenu sa pokračuje v chirurgickom odstraňovaní.

Pacienti stále vo väčšine prípadov prichádzajú so žiadosťou o odstránenie znamienka z estetických dôvodov. Je bežné, že po rozhovore s pacientom lekár odstraňuje úplne iné znamienka, ako tie, kvôli ktorým navštívil zdravotnícke centrum. Všetky pigmentové névy sa odstraňujú chirurgicky. Len takto je možné histopatologické vyšetrenie. Pri odstránení laserom ide v podstate o odparenie znamienka premenou svetelnej energie lasera na teplo. Touto metódou je teda nemožné odparené znamienko vyšetriť, nie je možná presná diagnóza, teda ani ďalšia liečba. Odstrániť pigmentový útvar môžeme aj elektrochirurgickým nožom, ak je to vhodnejšie esteticky, ale stále tak,aby sme dostatočnú časť útvaru mohli odoslať patológovi a mohla byť adekvátne vyšetrená.

Po zákrokoch ostávajú jazvičky, bez jaziev sa žiadny výkon na tele nezaobíde. Sú miesta, kde jazvy postupne vyblednú a stanú sa málo badateľnými čiarkami vo farbe okolitej kože – napríklad na tvári a na krku. Na iných miestach, kde je veľké napätie kože – napríklad na chrbte, v dekolte, na končatinách – sa jazvy ťahom okolitej kože postupne roztiahnu. Čiastočne sa tomu dá predísť dlhodobým prelepovaním jazvy, a tým mechanickej podpore jazvovému tkanivu. Jazvy je možné vylepšiť aj pomocou silikónových gélov a náplastí.


Prečítajte si tiež:

Dajte si skontrolovať znamienka

Chirurgické odstránenie znamienka

Laserové odstránenie znamienka

Hemangiómy

Pojmom hemangiómy sa nie celkom správne označuje pomerne široká skupina cievnych lézií, viac či menej zdravotne alebo kozmeticky závažných s rôznym pomerom arteriálnej a venóznej zložky. Najčastejšie sa vyskytujúce drobné červené bodky na tele, objavujúce sa a pribúdajúce u niektorých ľudí vekom, sú úplne neškodné benígne cievne tumorčeky ľahko odstrániteľné popálením-koaguláciou elektrochirurgickým nožom.

Najvhodnejšie obdobie na odstránenie znamienok

Najvhodnejšie obdobie na odstránenie znamienka je čas, keď jazva nebude vystavovaná slnku nasledujúcich niekoľko mesiacov po zákroku, to však neplatí v prípade prítomnosti známok dysplázie, alebo dynamiky vo výzore znamienka.

Prípadné komplikácie odstránenia znamienok

Niektoré ochorenia môžu skomplikovať priebeh zákroku (poruchy zrážanlivosti krvi...) alebo hojenie (cukrovka...), ale o absolútnej kontraindikácii k tak malému chirurgickému zákroku lekári nemajú vedomosti.

Bazalióm

Bazalióm - bazocelulárny karcinóm sa vyskytuje hlavne vo vyšších vekových skupinách, zdá sa, že hlavnú rolu pri jeho vzniku hrá solárne poškodenie – slnečné žiarenie.

Niekedy sa môžu mnohopočetné bazocelulárne karcinómy vyskytovať u mladých ľudí okolo 20 rokov a je spojený s viaccerými vrodenými poruchami. Jedná sa o tzv. Gorlinov syndróm a je to dedičné ochorenie.

Viac ako 80 % bazocelulárneho a spinocelulárneho karcinómu sa nachádza na miestach tela, ktoré sú častejšie vystavené slnečnému žiareniu (tvár a horná časť tela) Asi 6% slnešného žiarenia tvorí ultrafialové neviditeľné žiarenie. Delí sa na UVA a UVB žiarenie. UVA bolo pôvodne považované za neškodné, ale neskoršie práce ukazujú, že aj UVA poškodzuje kolagén a bunky v koži. Preto môže participovať na poškodení kože a vzniku zhubných nádorov viac ako sa predpokladalo. UVB žiarenie je najškodlivejšou, najkarcinogénnejšou časťou svetla. Melanín v koži, čiže tmavšia pokožka, má ochranný, fotoprotektívny účinok.

Preto rozdeľujeme podľa obsahu melanínu v koži ľudí na 6 fototypov podľa Fitzpatricka:

  1. svetlá biela koža, vlasy do ryšava, oči do zelena, stále sa na slnku spáli, nikdy sa neopáli
  1. svetlá koža, vlasy do blond, oči do modra, opáli sa len veľmi mierne pri vyšších dávkach žiarenia sa spáli
  1. svetlá koža, tmavšie vlasy aj oči, opaľuje sa ľahko, môže sa spáliť pri vyšších dávkach žiarenia
  1. tmavšia pokožka stredomorského typu a aziatská koža, veľmi zriedka sa spáli
  1. svetlohnedá koža miešancov
  1. hnedá až tmavohnedá koža

Bazalióm je zaradený medzi zhubné nádory, ale takmer nemetastázuje, čiže nespôsobuje celkové ochorenie, ale šíri sa deštruktívne lokálne. Rastie pomaly, delí sa viac typov, najagresívnejší je tzv. infiltratívny (morpheaform, sclerosing). Klinicky sa prejavuje na koži nehojacim sa kožným defektom, buď plošným, alebo rastúcim exophyticky - nad povrch, ktorý sa občas dočasne zahojí , alebo pokryje krustou, tak sa opäť otvorí, môže krvácať a pod. Preto každý nehojaci sa kožný defekt treba ukázať na kožnej, alebo chirurgickej ambulancii.

Bazaliómy treba diagnostikovať a odstraňovať čo najskôr, lebo odstraňovanie v pokročilejších štádiach môže byť spojené s estetickými aj funkčnými defektami. Napríklad pacient môže prísť úplne o nos a tam sa rovnocenná rekonštrukcia nedá vykonať. U bazaliómu stačí vo väčšine prípadov chirurgická liečba. To znamená odstránenie – chirurgická excízia a uzatvorenie defektu buď priamo zošitím, kožným lalokom, alebo transplantátom vlastnej kože. Občas je indikovaná liečba chemoterapeutikom v masti, ožiarením, zmrazením, laserom, alebo elektro-rádiochirurgicky. Po zákroku nasleduje dôsledné vyšetrenie histopatológom, či bol tumor celý odstránený a pravidelné kontroly podľa potreby väčšinou najprv každé tri až šesť mesiacov.

Spinocelulárny karcinóm

Spinocelulárny karcinóm rastie oveľa rýchlejšie ako bazalióm, metastázuje a môže pacienta ohroziť na živote. Na pohľad sa prejavuje ako tuhý uzol s vyvýšenými okrajmi, v strede často s ulceráciou. Tu je tiež rozhodujúci čo najvčasnejší záchyt tumoru, jeho chirurgické odstránenie, vyšetrenie možných metastáz a event. onkologická liečba. Pokiaľ tieto nádory nie sú sprevádzané zápalom v okolí, sú nebolestivé, a preto pacienti často prichádzajú v pokročilejších štádiách: “ Veď to nemôže byť nič vážne, keď to nebolí.“

Šírenie melanómu

Melanóm sa líši makroskopicky od pigmentového névu nepravidelnosťou v kritériach ABCDE. Najprv sa šíri v rovine, tzv. radiálna fáza rastu – povrchovo sa šíriaci melanóm-SSM (superficial spreading melanoma), neskôr rastie do výšky, tzv nodulárny melanóm. Spontánne krvácanie je znakom zvredovatenia-ulcerácie a ďalej zhoršuje prognózu pacienta. Čiže vzhľad je spočiatku nepravidelná plochá „machuľa“ tmavá, viacfarebná, alebo dokonca bez pigmentu (zriedkavo podľa niektorých štúdií 1,8 až 2%), neskôr na niektorých miestach vyvyšujúca sa nad povrch, neskôr spontánne krvácajúca, zapálená...

Liečba melanómu

Základom liečby je chirurgické odstránenie tumoru, pátranie po metastázach a ich eventuálne odstránenie (ak sú ešte operabilné, teda chirurgicky odstrániteľné za predpokladu zachovania života pacienta aj jeho určitej kvality). Hlavne diagnostika a chirurgia metastáz v lymfatických uzlinách je čoraz agresívnejšia. Patrí sem pátranie po nehmatných metastázach v lymfatických uzlinách (vyšetrenie tzv. sentinelovej lymfatickej uzliny, teda prvej uzliny v smere od melanómu) a ich odstraňovanie.

Včasnosť objavenia melanómu je rozhodujúca, lebo najvýznamnejším prognostickým kritériom je hrúbka nádoru v mm v jeho najhrubšom mieste. Tzv. meranie podľa Breslowa. Napríklad 5 ročné prežívanie u pacientov s hrúbkou primárneho tumoru do 1,69 mm je 94%, ale s hrúbkou väčšou ako 3,6 mm je už len 42%.

Cobbov syndróm

Cobbov syndróm je veľmi zriedkavý získaný syndróm, pozostávajúci z cievnych malformácií v oblasti miechy a kožných vaskulárnych lézií v rovnakom dermatóme. Vo svetovej literatúre bolo doposiaľ popísaných 35 prípadov pacientov s Cobbovým syndrómom. Jeho dôležitosť tkvie v tom, že prítomnosť kožných lézií môže napomôcť diagnóze miechových cievnych malformácií a predísť tak postupne vznikajúcim slabostiam dolných končatín, až prípadne úplnému ochrnutiu.

Prevencia proti rakovine kože

  1. Používať vyšší ochranný faktor, nebyť na slnku medzi 10,00 a 14,00, opaľovať sa postupne po malých dávkach.
  1. Minimalizovať pobyt na slnku - len na slabom a krátke časové úseky, chrániť znamienka pred spálením.
  1. Ak už mali nádor, ktorého príčinou aspoň z časti bolo slnečné poškodenie, máte oveľa vyššiu možnosť ďalšieho nádoru.

Prečítajte si aj tento článok:

Dajte si skontrolovať znamienka

xyz12333

dobrý deň, znamienko môže sa objaviť cez jednu noc, alebo nie je to možne? ja som v noci išiel a ráno na prste mal som ho už na brušku prsta. bol som aj u kožnej povedala, že som si prst privrel že si nepamätám na to. Keby som si privrel tak rána bola by nepravidelná a poranil by som si aj necht a necht ten som poranení nemal. Keď si človek prst privrie, sú poranené vždy obe časti prsta a nie len jeden. a Znamienko alebo čo je to je to pravidelne vajcovite, a keby som si privrel prst bolo by to nepravidelne a a väčšie ma to tak pol cm. Mam tu už týždeň potieram si to heparoidom a stále sa to nezmenili ani farba stále je to čierne. Keď sa porežem, niekde buchnem protriem si to, tak sa mi to zmenšuje, až to napokon zmizne ale toto mam týždeň úplne rovnaké. keby som si prsť niekde privrel vedel by som o tom bolelo by to, a pri privretí poraní sa len bruško prsta a necht nie? mne sa poranenia hoja rýchlo včera som sa porezal natrel som si to hepaoridom zalepil, o dve hodiny som si ruky umýval, náplasť od vody nedržala odlepila sa a prsť mi už nekrvácal. a cez noc kde by som si o postel prsť privrel, alebo buchol v spánku o stenu, ráno by ma prsť bolel, a vôbec ma to nebolelo, a zobudil by som sa na bolesť, keby som si prsť buchol. Kožná povedala že do dvoch mesiacov začne sa to odlupovať, keby to bola krvná zrazenina ta je tak dlho až dva mesiace? ani to neboli. obvodná povedala aby som si to prepichol či nepotečie krv, prepichnúť nedá sa to je to tvrde. zas som nechcel nasilu ihlu do prstu zapichnúť aby som nezapichol až do prsta, neviem či je znamienko len na koži alebo aj pod kožou, a ako hlboko pod kožou, znamienko mohol by som prepichnúť až do prstu do žili.

BJ_2

Nazdar, znamienko sa nemoze objavit za 1 noc, musi to byt nieco ine.
Pravdepodobne to bude krvna zrazenina. Okrem toho na takom mieste sa znamienka netvoria, nestretol som sa s tym este, ze by mal niekto na brusku prsta znamienko.

Syk

Ahoj, ako sa vyvíja tvoje "znamienko" na prste? Mne sa totižto stalo presne to isté, avšak na nohe. V priebehu 1-2 dní.