Partneri
ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
Internet.sk ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk

Svetový deň srdca na Slovensku

Slovenská nadácia srdca a Slovenská kardiologická spoločnosť organizuje pod záštitou ministra zdravotníctva SR MUDr. Richarda Rašiho pri príležitosti Svetového dňa srdca „deň D“. Dva dni pred oficiálnym termínom, t. j. 25. septembra 2009 prebehne v rámci projektu MOST po celom Slovensku kampaň venovaná celonárodnej edukácii občanov o závažnosti hlavných rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení.

Slovenská nadácia srdca a Slovenská kardiologická spoločnosť organizuje pod záštitou ministra zdravotníctva SR MUDr. Richarda Rašiho pri príležitosti Svetového dňa srdca „deň D“. Dva dni pred oficiálnym termínom, t. j. 25. septembra 2009 prebehne v rámci projektu MOST po celom Slovensku kampaň venovaná celonárodnej edukácii občanov o závažnosti hlavných rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení.

Vzdelávanie obyvateľstva sa totiž ukazuje ako najdôležitejší nástroj na zlepšenie nielen prevencie vzniku KVO, ale aj na zlepšenie kontroly najzávažnejších KV rizikových faktorov, ktoré sú žiaľ na Slovensku stále nedostatočne kontrolované.

V roku 2008 sa prostredníctvom projektu MOST podarilo zvýšiť informovanosť obyvateľstva o správnych hodnotách najzávažnejších rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení, ktorými sú hladina cholesterolu a tlak krvi, o 7 %, pričom u tých osôb, ktorí kampaň zaznamenali bolo toto percento ešte takmer dvojnásobne vyššie.

V súčasnosti stále viac ako polovica všetkých úmrtí je spôsobená kardiovaskulárnymi ochoreniami. Stále viac ako 40 % občanov nemá dostatočné informácie ako predchádzať týmto z pohľadu úmrtnosti najzávažnejším ochoreniam, veľká časť populácie nevie, aká je správna hodnota optimálneho krvného tlaku a hodnota cholesterolu v krvi. Preto sa ukazuje nevyhnutné pokračovať v začatých aktivitách.

Dňa 25. septembra počas akcie „Lekári vyrážajú do ulíc“ sa v 42 mestách po celom Slovensku (Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava, Čadca, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Humenné, Komárno, Košice, Levice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Zámky, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Rimavská Sobota, Rožňava, Senica, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Trenčín, Trnava, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina atď) uskutočnia nasledovné aktivity:

  • 1500 dobrovoľníkov (študentov) označených kódom zdravého života (obrázok 1) bude v uliciach asi 40 miest Slovenska informovať našich občanov o hlavných rizikových faktoroch, súčasne budú rozdávať kartičky s dôležitými edukačnými informáciami (obrázok 2), lepku malého červeného srdiečka s tvárou ženy (obrázok 3) a poskytnú informáciu o najbližšom stanovišti hliadky zdravia, kde si občania môžu nechať zmerať krvný tlak, cholesterol a pod. Tieto stanovištia sa budú nachádzať na námestiach, resp. v obchodných domoch, na pôde Akadémie vzdelávania, na Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Poradniach zdravia alebo v označených lekárňach. Nie je vylúčené, že do projektu sa zapoja aj Všeobecní praktickí lekári.
  • Hliadky zdravého života pozostávajúce z lekárov a zdravotníckych pracovníkov budú na „Staniciach merania zdravého života“ edukovať ľudí o najzávažnejších kardiovaskulárnych rizikových faktoroch a súčasne vykonávať okoloidúcim merania krvného tlaku, hladiny cholesterolu v krvi a koncentrácie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu u fajčiarov. Uvedené merania bude možné zrealizovať aj približne v 400 lekárňach, Poradniach zdravia a pravdepodobne aj v ambulanciách niektorých všeobecných lekárov. Každý vyšetrený získa špeciálnu kartičku s kódom zdravého života (0-30-5-120-80), teda s hodnotami, ktorých dodržiavanie mu zabezpečí významnú prevenciu vzniku srdcovo-cievnych ochorení.
  • V piatich „Vlakoch zdravého života“ vypravených na piatich trasách (predbežne: Bratislava – Košice cez Žilinu, Bratislava – Košice cez Rožňavu, Bratislava – Banská Bystrica, Bratislava – Štúrovo, Bratislava – Žilina, v oboch smeroch) budú zdravotnícki pracovníci realizovať spomínané merania a budú poskytovať cenné informácie o zdravom životnom štýle cestujúcim.

Cieľom MOSTa počas dňa D v predvečer Svetového dňa srdca je osloviť čo najširšiu verejnosť, preto neoddeliteľnou súčasťou celého pripravovaného projektu je mediálna kampaň v televízii (STV Jednotka, Dvojka, TV JOJ, 12 regionálnych TV), v tlači (22 regionálnych denníkov), v rozhlasovom vysielaní (Rádio Slovensko, VIVA, ZET, Kiss, Hey), ďalej prezentácia prostredníctvom billboardov, plagátov, tlačovej konferencie a taktiež na webových stránkach (Pokec, Aktuality, Azet).

Pripravované aktivity vznikli za podpory mnohých farmaceutických spoločností a nefarmaceutických partnerov: Abbott Laboratories Slovakia, AstraZeneca AB, Bayer, Boehringer Ingelheim Pharma, Novartis Slovakia, Pfizer Luxembourg SARL, sanofi-aventis Pharma Slovakia, Servier Slovensko, Solvay Pharma, Flora, Slovenské elektrárne ENEL, Akadémia vzdelávania, Interpharm Slovakia, Celimed, Roche, ÚVZSR, ŽSSR, Farmaceutická fakulta UK, Slovenská lekárnická komora a Slovenský spolok študentov farmácie (obrázok 4). Hlavným mediálnym partnerom je Slovenská televízia.

Napriek mnohým pokrokom v liečbe kardiovaskulárnych ochorení na Slovensku, zostáva situácia v porovnaní s vyspelými európskymi krajinami aj naďalej značne neuspokojivá. Kardiovaskulárne ochorenia spôsobujú v súčasnosti až 54 % všetkých úmrtí. Z pohľadu úmrtnosti sú podstatne závažnejšie než onkologické ochorenia, pretože nebolia a zabíjajú často bez výstrahy. 40 % v súčasnosti populácie nevie, ako týmto ochoreniam predchádzať. Alarmujúca je skutočnosť, že až 70 % obyvateľstva nepozná správnu hodnotu hladiny cholesterolu a takmer 50 % nepozná dokonca ani hodnotu optimálneho krvného tlaku. Mimoriadne nepriaznivým zisteným je stále vysoká prevalencia fajčenia u mladých a mladistvých ako aj nárast počtu žien fajčiarok.

Výsledky prieskumu znalostí obyvateľstva o KVO a ich rizikových faktoroch pred projektom MOST 2009

Agentúra FOCUS uskutočnila v rokoch 2007 a 2008 pred aj po kampani MOST, ako aj v júni tohto roku nezávislý prieskum, ktorého cieľom bolo zmapovať predstavu respondentov o najzávažnejších ochoreniach z pohľadu úmrtnosti, mieru informovanosti respondentov o predchádzaní srdcovo-cievnym ochoreniam, vnímanie rizikových faktorov ovplyvňujúcich vznik srdcovo-cievneho ochorenia a znalosť hodnôt optimálneho krvného tlaku a normálnej hladiny cholesterolu v krvi. Rovnaký prieskum sa uskutoční aj po tohtoročnom projekte MOST.

Približne 9 z 10 opýtaných respondentov si myslí, že najzávažnejšími z pohľadu úmrtnosti sú kardiovaskulárne (92 %) a onkologické (88 %) ochorenia.

**Obrázok 1** [
](images/article/CHOROBY_PREVENCIA/Svetovy-den-srdca/svetovy-den-srdca-tabulka_1_big.jpg)
Iba 6 z 10 respondentov si myslí, že má dostatok informácií o predchádzaní srdcovo-cievnym ochoreniam.
**Obrázok 2** [
](images/article/CHOROBY_PREVENCIA/Svetovy-den-srdca/svetovy-den-srdca-tabulka_2_big.jpg)
Viac ako tri štvrtiny respondentov (78 %) si správne myslí, že vznik kardiovaskulárneho ochorenia spôsobuje predovšetkým vysoký krvný tlak, 41 % uvádza ako hlavnú príčinu vysokú hladinu cholesterolu v krvi a 40 % fajčenie.
**Obrázok 3** [
](images/article/CHOROBY_PREVENCIA/Svetovy-den-srdca/svetovy-den-srdca-tabulka_3_big.jpg)
Hodnotu optimálneho krvného tlaku vedelo správne uviesť len 49 % respondentov. Inú nesprávnu hodnotu uviedlo 37 % opýtaných.
**Obrázok 4** [
](images/article/CHOROBY_PREVENCIA/Svetovy-den-srdca/svetovy-den-srdca-tabulka_4_big.jpg)
Hodnotu normálnej hladiny cholesterolu vedeli správne uviesť približne 3 z 10 respondentov (29 %). Oproti prieskumu z októbra 2008 došlo k miernemu poklesu (-2 %) podielu respondentov, ktorí vedeli uviesť správnu hodnotu. Tento pokles však nie je štatisticky významný.
**Obrázok 5** [
](images/article/CHOROBY_PREVENCIA/Svetovy-den-srdca/svetovy-den-srdca-tabulka_5_big.jpg)
Klik-Klinik

Máte zdravotný problém?

Konzultujte ho so skutočnými odborníkmi

1. internetová klinika Klik-Klinik

Chcem konzultovať