Národný ústav reumatických chorôb

Národný ústav reumatických chorôb bol založený v roku 1952 ako detašované pracovisko Výzkumného ústavu chorob revmatickych v Prahe a v r. 1964 sa stal samostatným ústavom.

Národný ústav reumatických chorôb bol založený v roku 1952 ako detašované pracovisko Výzkumného ústavu chorob revmatickych v Prahe a v r. 1964 sa stal samostatným ústavom.

Od 1. júna 2002 nesie názov Národný ústav reumatických chorôb (NÚRCH) Piešťany. Jeho zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR. Riaditeľom ústavu je prof. MUDr. Rovenský, DrSc., FRCP.

NÚRCH Piešťany má celoslovenskú pôsobnosť. Na 110 lôžkach klinického úseku poskytuje ústavnú starostlivosť pacientom so závažnými – predovšetkým zápalovými reumatickými chorobami - najčastejšie s reumatoidnou artritídou, systémovými chorobami spojiva, ankylozujúcou spondylitídou a psoriatickou artropatiou.

Súčasťou starostlivosti o hospitalizovaných pacientov je i rehabilitačná liečba na Oddelení fyziatrie, rehabilitácie a balneoterapie. Okrem liečebného telocviku a elektroliečby sa využívajú i vodoliečebné procedúry a rehabilitačný bazén.

Ústav poskytuje ambulantnú starostlivosť pacientom s reumatickými chorobami z celého Slovenska. Pacientov na ambulantné vyšetrenie alebo hospitalizáciu odosielajú predovšetkým spádoví reumatológovia a špecializované zdravotnícke pracoviská. Sú to predovšetkým pacienti, u ktorých je potrebné stanoviť alebo upresniť diagnózu, alebo pacienti u ktorých zlyhala zavedená liečba alebo jej účinok bol nedostatočný.

Okrem reumatologických ambulancií pre dospelých je v Ústave zriadená aj pediatrická reumatologická ambulancia, ortopedická, fyziatrická a interná ambulancia.
V ústave je zriadené i osteologické centrum a osteologická ambulancia, kde sú vyšetrovaní pacienti s osteoporózou a metabolickými chorobami kostí. Pri osteologickom vyšetrení sa okrem denzitometrie stanovujú sa i laboratórne parametre zamerané na látkovú premenu v kostnom tkanive.

Pri diagnostike reumatických je vyšetrenie lekárom doplnené o zobrazovacie metódy ako je rádiodiagnostika na pracovisku rádiodiagnostiky a ultrasonografia kĺbov a priľahlých tkanív.

Na pracovisku funkčnej diagnostiky sa vykonáva i ultrasonografia ciev, orgánov brušnej dutiny, gastrofigroskopia a echokardiografia, pretože pri niektorých reumatických chorobách môžu byť postihnuté i vnútorné orgány.

Laboratórny úseku tvorí:

  • Oddelenie klinickej biochémie, hematológie, biochémie spojiva a patofyziológie kĺbu
  • Oddelenie imunopatológie a klinickej genetiky,
  • Oddelenie klinickej farmakológie a imunofarmakológie
  • Oddelenie mikrobiológie

V krvi sa okrem biochemických vyšetrení stanovujú autoprotilátky, protilátky proti mikroorganizmom schopným vyvolať zápalovú kĺbovú reakciu – napríkllad lymská borelióza, chlamýdiová, yersíniová infekcia a iné. Pri diagnostike niektorých reumatických chorôb je prítnosom imunogenetické vyšetrenie. V kĺbovej tekutine sa stanovuje stupeň zápalovosti, prítomnosť infekcie alebo mikrokryštálikov kyseliny močovej, alebo vápnika, ktoré tiež sú schopné vyvolať kĺbový zápal.

V NÚRCH Piešťany sa riešia výskumné projekty zamerané na reumatické choroby. V ústave je zriadená Komisia pre rezistentné formy zápalových reumatických chorôb a Centrum pre biologickú liečbu.

Ústav je tiež výučbovou základňou pre pregraduálnu a postgraduálnu výučbu reumatológie (SZU).

V ústave je sídlo:

  • Slovenskej reumatologickej spoločnosti,
  • Slovenskej imunologickej spoločnosti
  • Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí,
  • Ligy proti reumatizmu
  • Slovenskej únie proti osteoporóze

Adresa:
Národný ústav reuamtických chorôb,
Nábr. I. Krasku 4
921 01 Piešťany

Webová stránka Ústavu: www.nurch.sk