Poradenské centrá

V spolupráci s Úradom pre verejné zdravotníctvo Vám prinášame možnosť BEZPLATNE navštíviť 36 reálnych PORADNÍ zdravia vo Vašom okolí.

Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia v Slovenskej republike
1. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove** Kuzmányho18 08567 BARDEJOV **Oddelenie podpory zdravia** 054/ 4880 726; **Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia** 1. Základná poradňa zdravia (054/ 4880 724) **Špecializované poradne:** 1. Poradňa zdravej výživy 2. Poradňa pohybovej aktivity 3. Poradňa odvykania od fajčenia 4. Poradňa pre tehotné 5. Poradňa AIDS
2. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave** Ružinovská č. 8 820 09 Bratislava 29 **Odbor ochrany a podpory zdravia** 02/ 482 81 262; 0917 426 090; **Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia** 1. Základná poradňa zdravia - Ružinovská 8, (0917 426 091) 2. Základná poradňa zdravia - Osuského č.1/3 Petržalka, (02/ 62 24 00 80) **Špecializované poradne:** 1. Poradňa zdravej výživy, alternatívnej výživy, obezitologická poradňa 2. Poradňa odvykania od fajčenia 3. Poradňa podpory psychického zdravia 4. Poradňa pre deti a mládež (0917 235 456) 5. Poradňa nefarmakologického ovplyvňovania tlaku krvi 6. Poradňa pre environmentálne zdravie 7. Poradňa prevencie HIV a AIDS (0917 235 458) 8. Poradňa ochrany a podpory zdravia pri práci (0917 235 455)
3. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici** Cesta k nemocnici 1 975 56 Banská Bystrica **Odbor podpory zdravia** 048/ 4152 426; 048/ 4367 449; **Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia** 1. Základná poradňa zdravia **Špecializované poradne:** 1. Poradňa enviromentálneho zdravia kvetoslava.koppova@vzbb.sk, (048/ 4367 748) 2. Poradňa zdravia pre deti a mládež magdalena.datelova@vzbb.sk, (048/ 4367465) 3. Poradňa pre zdravú výživu a podľa potreby následný individuálny alebo skupinový kurz na zvládnutie nadhmotnosti, ivana.sedliacikova@vzbb.sk (048/ 4367 768) 4. Poradňa pre odvykanie od fajčenia a následné individuálne alebo skupinové odvykanie od fajčenia - tatiana.zvalova@vzbb.sk, marcela.suchanova@vzbb.sk 5. Poradňa pre optimalizáciu pohybovej aktivity hana.vrbanova@vzbb.sk 6. Poradňa pre podporu duševného zdravia a následný individuálny alebo skupinový nácvik zvládnutia stresu magdalena.datelova@vzbb.sk 7. Poradňa pre problematiku AIDS - pavol.loksa@vzbb.sk, (048/4367 443) 8. Hepatálna poradňa viera.morihladkova@vzbb.sk, (048/ 4367 467) 9. Poradňa pre ochranu a podporu zdravia pri práci jarmila.belakova@vzbb.sk, (048/ 4367 736)
4. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci** Palárikova 1156 022 01 Čadca **Oddelenie podpory zdravia** 041/ 4302 676; **Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia** 1. Základná poradňa zdravia **Špecializované poradne:** 1. Určovanie miery zdravotného rizika klienta 2. Poradenstvo v racionálnej výžive 3. Poradenstvo pre odvykanie od fajčenia
5. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne** Nemocničná 12 026 01 Dolný Kubín **Oddelenie podpory zdravia** 043/ 5864 806 - centrála (kl. 120) **Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia** 1. Základná poradňa zdravia **Špecializované poradne:** 1. Poradenstvo prevencie a odvykania fajčenia 2. Poradenstvo zdravej výživy 3. Poradenstvo ochr. a podp. zdravia pri práci 4. Poradenstvo v problematike AIDS – bezplatné anonymné vyšetrenie protilátok proti vírusu HIV 5. Linka pomoci AIDS tel. číslo 043/ 5865 017
6. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede** Veľkoblahovská č.1067/32 929 01 Dunajská Streda **Oddelenie podpory zdravia** 031/ 55 27 770; **Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia** 1. Základná poradňa zdravia **Špecializované poradne:** 1. Poradňa prevencie protidrogovej závislosti 2. Poradňa zdravej výživy 3. Poradňa pre optimalizáciu pohybovej aktivity 4. Protistresová poradňa 5. Poradňa pre deti a mládež
7. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante** Hodská č. 2352/62 924 81 Galanta **Oddelenie podpory zdravia** 031/ 7833 294; **Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia** 1. Základná poradňa zdravia **Špecializované poradne:** 1. Poradňa zdravej výživy 2. Poradňa prevencie a odvykania fajčenia a prevencie drogových závislostí 3. Poradňa na podporu psychického zdravia a prevenciu stresu 4. Poradňa ochrana a podpory zdravia pri práci 5. Poradna pohybovej aktivity 6. Poradňa orálneho zdravia 7. Poradňa pre využívanie zv. metodík a postupov
8. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom** Ul. 26. novembra č. 1507/2 066 18 Humenné **Oddelenie podpory zdravia** 057/ 7755 045; **Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia** 1. Základná poradňa zdravia **Špecializované poradne:** 1. Poradňa zdravej výživy 2. Poradňa odvykania od fajčenia
9. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne** Mederčská 39 945 75 Komárno **Odbor podpory zdravia** 035/ 7702 627; **Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia** 1. Základná poradňa zdravia **Špecializované poradne:** 1. Poradňa odvykania od fajčenia 2. Poradňa podpory psychického zdravia
10. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach** Detašované pracovisko: Senný trh č.4 040 01 Košice **Odbor podpory zdravia** 055/ 6251 517; **Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia** 1. Základná poradňa zdravia 2. Základná poradňa zdravia **Špecializované poradne:** 1. Poradňa správnej výživy 2. Hubárska poradňa 3. Poradňa odvykania od fajčenia 4. Poradňa prevencie HIV/AIDS
11. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach** Budova č.2: Ulica 29. augusta 1/A 934 38 Levice **Oddelenie podpory zdravia** 036/ 6305 341; **Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia** 1. Základná poradňa zdravia **Špecializované poradne:** 1. Poradňa zdravej výživy 2. Poradňa odvykania od fajčenia 3. Poradňa podpory psychického zdravia
12. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši** Štúrova ul. 36 031 80 Liptovský Mikuláš **Oddelenie podpory zdravia** tel: 044/ 5523 451; **Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia** 1. Základná poradňa zdravia **Špecializované poradne:** 1. Poradňa pre odvykanie od fajčenia 2. Poradňa prevencie drogových závislostí 3. Poradňa optimálnej pohybovej aktivity 4. Poradňa zdravej výživy 5. Poradňa nefarmakologického ovplyvňovania tlaku krvi
13. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci** ul. Petőfiho č. 1 984 38 Lučenec **Oddelenie podpory zdravia** 047/ 4320 598; 047/ 4331 698; **Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia** 1. Základná poradňa zdravia **Špecializované poradne:** 1. Poradňa na odvykanie od fajčenia 2. Poradňa zdravej výživy 3. Poradňa pohybovej aktivity 4. Poradňa ochrany a podpory zdravia pri práci 5. Poradňa pre tehotné a dojčiace matky
14. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine** Kuzmányho 27 036 80 Martin **Oddelenie podpory zdravia** 043/ 4012 942; **Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia** 1. Základná poradňa zdravia **Špecializované poradne:** 1. Poradňa na odvykanie od fajčenia 2. Poradňa zdravej výživy
15. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach** Sama Chalupku 5 071 01 Michalovce **Odbor podpory zdravia** 056 / 6880 626; 623, 635 **Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia** 1. Základná poradňa zdravia **Špecializované poradne:** 1. Poradňa zdravej výživy 2. Poradňa na odvykanie od závislostí
16. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre** Štefánikova 58 949 63 Nitra **Oddelenie podpory zdravia** 037/ 6560 425; **Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia** 1. Základná poradňa zdravia
17. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch** Slovenská č.13 940 30 Nové Zámky **Oddelenie podpory zdravia** 0911 702 769; 0905 702 769; **Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia** 1. Základná poradňa zdravia
18. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade** Zdravotnícka 3 058 97 Poprad **Oddelenie podpory zdravia** 052 / 7125 829; **Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia** 1. Základná poradňa zdravia 052/ 7125 624 **Špecializované poradne:** 1. Poradňa pre optimalizáciu pohybovej aktivity (pp.popa@uvzsr.sk) 2. Poradňa zdravej výživy (pp.hv@uvzsr.sk) 3. Poradňa pre odvykanie od fajčenia (pp.saling@uvzsr.sk) 4. Poradňa pre AIDS (pp.aids@uvzsr.sk)
19. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici** Slovenských partizánov 1130/50 017 01 Považská Bystrica **Oddelenie podpory zdravia a poradne zdravia** 042/ 4323 291; 0911 727 765; **Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia** 1. Základná poradňa zdravia Špecializované poradne: 1. Poradňa odvykania od fajčenia
20. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove** Hollého 5 080 01 Prešov **Oddelenie podpory zdravia** 051/ 7580 368; **Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia** 1. Základná poradňa zdravia **Špecializované poradne:** 1. Poradňa odvykania od fajčenia 2. Poradňa zdravej výživy 3. Poradňa prevencie HIV/AIDS
21. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prievidzi so sídlom v Bojniciach** Nemocničná 8 972 01 Bojnice **Oddelenie podpory zdravia** 046/ 5192 047; **Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia** 1. Základná poradňa zdravia **Špecializované poradne:** 1. Poradňa pre deti a mládež 2. Poradňa na odvykanie od fajčenia 3. Poradňa pre oblasť drogových závislostí 4. Poradňa zdravej výživy
22. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote** Sama Tomášika 14 979 01 Rimavská Sobota **Oddelenie podpory zdravia** 047/ 5631 121; 047/ 5631 151; **Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia** 1. Základná poradňa zdravia **Špecializované poradne:** 1. Poradňa zdravej výživy 2. Poradňa optimalizácie pohybovej aktivity 3. Poradňa odvykania od fajčenia 4. Poradňa pre deti a mládež 5. Poradňa nefarmakologického ovplyvňovanie krvného tlaku 6. HBs Ag poradňa 7. Vakcinačná poradňa (rs.epid@uvzsr.sk)
23. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave** Špitálska 3 048 01 Rožňava **Oddelenie podpory zdravia** 058/ 7323 257 - 58; **Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia** 1. Základná poradňa zdravia **Špecializované poradne:** 1. Poradňa správnej výživy a úpravy hmotnosti (rv.balazik@uvzsr.sk ) 2. Poradňa prevencie a odvykania od fajčenia (rv.donovalova@uvzsr.sk ) 3. Poradňa ochrany a podpory zdravia pri práci (rv.stefanroda@uvzsr.sk )
24. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici pre územný obvod okresov Senica a Skalica** Kolónia 557 905 01 Senica **Oddelenie podpory zdravia** 034/ 6909 326; **Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia** 1. Základná poradňa zdravia **Špecializované poradne:** 1. Poradňa odvykania od fajčenia
25. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi** A. Mickiewicza 6 052 20 Spišská Nová Ves **Oddelenie podpory zdravia** 053/ 4170 243; klapka: 41,47 **Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia** 1. Základná poradňa zdravia **Špecializované poradne:** 1. Poradňa pre optimalizáciu pohybovej aktivity 2. Poradňa odvykania od fajčenia
26. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni** Obrancov mieru 1 064 01 Stará Ľubovňa **Oddelenie podpory zdravia** 052/ 4280 105; **Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia** 1. Základná poradňa zdravia **Špecializované poradne:** 1. Poradňa zdravej výživy 2. Poradňa odvykania od fajčenia 3. Poradňa na ochranu a podporu zdravia pri práci
27. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku** Sovietskych hrdinov 79 089 01 Svidník **Oddelenie podpory zdravia** 054/ 7880 014; 054/ 7880 020; **Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia** 1. Základná poradňa zdravia **Špecializované poradne:** 1. Poradňa zdravej výživy 2. Poradňa pohybovej aktivity a redukcie hmotnosti 3. Poradňa odvykania od fajčenia 4. Poradňa ochrany a podpory zdravia pri práci 5. Poradňa prevencie HIV / AIDS 6. Poradňa pre HBs Ag pozitívne rodiny 7. Poradňa zdravia pre deti a rodiny
28. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove** Jilemnického 3370/2 075 01 Trebišov **Oddelenie podpory zdravia** 056/ 6660 762; 056/ 6660 688; **Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia** 1. Základná poradňa zdravia **Špecializované poradne:** 1. Poradňa zdravej výživy 2. Pradňa pohybovej aktivity a redukcie hmotnosti 3. Poradňa odvykania od fajčenia 4. Poradňa nefarmakologického ovplyvnovania tlaku krvi 5. Poradňa zdravia pre deti a rodiny 6. Poradňa prevencie drogových závislostí 7. Poradňa prevencie HIV / AIDS 8. Poradňa pre HBs Ag pozitívne rodiny
29. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne** Nemocničná 4 911 01 Trenčín **Oddelenie podpory zdravia** 032/ 6509 551; **Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia** 1. Základná poradňa zdravia **Špecializované poradne:** 1. Poradňa zdravej výživy 2. Poradňa odvykania od fajčenia 3. Poradňa nefarm.ovplyvňovania tlaku krvi 4. Poradňa HIV/AIDS
30. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch** Stummerova 1856 955 01 Topoľčany **Oddelenie podpory zdravia** 038/ 5372 722; **Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia** 1. Základná poradňa zdravia **Špecializované poradne:** 1. Poradňa odvykania od fajčenia 2. Poradňa odvykania od závislosti 3. Poradňa pre znížovanie nadváhy 4. Poradňa zdravej výživy 5. Poradňa pre deti a rodiny 6. Poradňa enviromentálneho zdravia 7. Poradňa ochrany a podpory zdravia pri práci
31. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave** pracovisko: Halenárska 23 917 09 Trnava 9 **Odbor podpory zdravia** 033/ 5511596; **Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia** 1. Základná poradňa na podporu zdravia **Špecializované poradne:** 1. Poradenstvo prevencie HIV/AIDS a tel. linka pomoci AIDS 2. Poradenstvo prevencie drogových závislostí 3. Poradenstvo pre odvykanie od fajčenia 4. Poradenstvo na podporu psychického zdravia 5. Poradenstvo o telesnej aktivite (033/ 5511596)
32. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši** Banícka č. 5 990 01 Veľký Krtíš **Oddelenie podpory zdravia** 047/ 4911 717; 047/ 4812 731; **Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia** 1. Základná poradňa zdravia **Špecializované poradne:** 1. Poradňa zdravej výživy 2. Poradňa pohybovej aktivity 3. Poradňa nefarmakologického znižovaniu tlaku krvi
33. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou** Pribinova 95 093 17 Vranov nad Topľou **Odbor podpory zdravia** 057/ 4464 965; **Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia** 1. Základná poradňa zdravia **Špecializované poradne:** 1. Poradňa zdravej výživy 2. Poradňa prevencie AIDS (vt.epid@uvzsr.sk)
34. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene** Nádvorná 3366/12 P.O. BOX 203 960 01 Zvolen **Oddelenie podpory zdravia** 045/ 5552 359; 045/ 5552 323; **Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia** 1. Základná poradňa zdravia 045/5552 323 **Špecializované poradne:** 1. Poradňa odvykania od fajčenia (045/ 5552 318, 045/ 5552 358) 2. Poradňa pohybovej aktivity (045/ 5552 323, 045/ 5552 359) 3. Poradňa zdravej výživy
35. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom** Sládkovičova 484/9 P.O. Box 24 965 24 Žiar nad Hronom **Oddelenie podpory zdravia** 045/ 6782 061; 045/ 6723 279; **Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia** 1. Základná poradňa zdravia **Špecializované poradne:** 1. Poradňa optimalizovania pohybovej aktivity 2. Poradňa odvykania od fajčenia a prevencia drog. závislostí 3. Poradňa zdravej výživy 4. Poradňa optimalizovania krvného tlaku 5. Poradňa prevencie HIV/AIDS 045/ 6723 279
36. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline** V.Spanyola 27 011 71 Žilina **Oddelenie podpory zdravia** 041/ 7233 843; **Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia** 1. Základná poradňa **Špecializované poradne:** 1. Poradňa zdravej výživy 2. Poradňa pohybovej aktivity 3. Poradňa odvykania od fajčenia 3. Poradňa HIV/AIDS 4. Poradňa HBs Ag
Poradenské centrum zdravia --------------------------

V roku 1993 bolo Slovensko prijaté Svetovou zdravotníckou organizáciou do siete krajín plniacich program CINDI (Countrywide Integrated Noncommunicable Disease Prevention) - Celospoločenský integrovaný program intervencií proti neinfekčným chorobám. V rámci tohto programu boli v 36. okresoch Slovenska zriadené pri Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva "Poradne zdravia" zamerané na znižovanie rizikových faktorov životného štýlu.

Hlavným cieľom Poradenských centier zdravia je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva a predchádzanie chronickým neinfekčným (tzv. civilizačným) chorobám.

Základom účinného predchádzania týmto chorobám je vylúčenie zdravotných rizík, ako sú:

 • nevhodná výživa,
 • prejedanie sa alebo prejedanie sa sladkosťami,
 • neprimeraný spôsob zvládania nahromadeného stresu,
 • fajčenie,
 • nadmerné užívanie alkoholu,
 • nijaká alebo neúčinná fyzická aktivita,
 • zneužívanie liečiv a omamných drog.

Význam vplyvu týchto faktorov a účinok ich zvládania sú jednoznačne medicínsky dokázané. V krajinách, kde sa podpora zdravia a primárna prevencia neinfekčných chorôb obyvateľstva stala skutočnou celospoločenskou prioritou, napr. Fínsko, sa podarilo zabrániť až 70 % predčasných úmrtí na srdcovo-cievne a nádorové choroby. Tieto choroby spolu tvoria viac ako 70 % príčin predčasných úmrtí aj u nášho obyvateľstva. Poradenské centrá zdravia poskytujú klientom poradenské služby na ovplyvňovanie hlavných rizikových faktorov srdcovo-cievnych a iných neinfekčných chorôb cestou základného poradenstva a špecializovaného poradenstva.

Komu je poradenstvo určené

Na choroby srdca a ciev, ktorým sa dá predchádzať, u nás ročne zomiera okolo 28 500 ľudí. Tieto choroby sa začínajú rozvíjať už v detstve, hoci sa prejavia až o desaťročia neskôr. Dnes ohrozujú už osoby vo veku 20-30 rokov. V spoločnosti, kde polovica ľudí predčasne zomiera na srdcovo-cievne choroby, by mal o svojom riziku uvažovať každý!

Zámerom Poradenských centier zdravia je zvyšovať záujem obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a vlastnými silami predchádzať vzniku chronických neinfekčných chorôb a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových. Pretože Poradenské centrá zdravia sú zamerané na prevenciu, klientmi by mali byť predovšetkým ľudia mladší a ľudia stredného veku.

Čo poskytujú poradenské centrá zdravia

Do poradne zdravia prichádzajú ľudia, motivovaní záujmom o svoje zdravie. Poradenstvo vychádza z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života a následného stanovenia osobného rizikového skóre.

Vyhodnotenie jednotlivých rizikových faktorov a osobného rizikového skóre umožnia odporúčať optimálne a danej osobe primerané opatrenia v spôsobe života v základnej poradni a v špecializovaných poradniach.

Vzhľadom na to, že najhlavnejšie rizikové faktory pôsobia na zdravie spoločne, medzi mnohými z nich sú významné väzby a ich účinky sa vzájomne násobia, je zásadne nevyhnutné ich komplexné vyhodnotenie a vypracovanie komplexného plánu na ich ovplyvnenie v základnej poradni.

Základná poradňa

Návšteva klienta v základnej poradni spočíva vo vyšetrení hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života, v orientačnom určení jeho osobného rizikového skóre s následným poradenstvom. Kvalifikované zdravotné sestry vykonávajú nasledovné vyšetrenie:

 • antropometrické,
 • telesná výška a hmotnosť,
 • obvod pása a bokov,
 • hrúbka kožných tukových rias,
 • biochemické vyšetrenie krvi (odber krvi sa robí z prsta a výsledky sú hotové do 10 minút),
 • celkový cholesterol,
 • HDL cholesterol (tzv. dobrý),
 • LDL cholesterol (tzv. zlý),
 • triglyceridy,
 • glukóza (cukor).

Štandardné meranie krvného tlaku a tepovej frekvencie na oboch rukách:

 • anamnestické dotazníky,
 • rodinná anamnéza,
 • osobná anamnéza,
 • úroveň psychickej pohody,
 • stravovacie zvyklosti,
 • úroveň pohybovej aktivity.

Stanovenie osobného rizikového skóre počítačom. Po skončení vyšetrenia si klienta preberie lekár, ktorý po zhodnotení vyšetrení a osobného rizikového skóre odporúča: optimálne a primerané zmeny v spôsobe života formou komplexného individuálneho poradenstva s následnými kontrolnými návštevami základnej poradne po vykonaní komplexného individuálneho poradenstva odporúčanie návštevy špecializovanej.

V prípade potreby sa klientovi odporúčajú ďalšie potrebné vyšetrenia a dispenzarizácia cestou praktického lekára.

Pri všetkých vyšetreniach , poradenských a konzultačných činnostiach sa záväzne dodržiavajú štandardné metódy a postupy, ako i aktuálne odborné odporúčania medzinárodných a slovenských odborných lekárskych spoločností pre primárnu prevenciu chronických neinfekčných chorôb.

Na vyšetrenie je potrebné prísť nalačno. Deň pred vyšetrením na večeru už nekonzumovať mastné a vyprážané jedlá (údeniny, slanina, klobásky, palacinky …), sladké jedlá (čokolády, napolitánky, zákusky …) a žiadny alkohol. V deň vyšetrenia je vhodné piť nesladený čaj alebo čistú vodu. Nie kávu a minerálku. Pol hodiny pred vyšetrením nefajčiť.

Súčasťou základných Poradní zdravia sú aj nadstavbové poradne, ktoré sú:

 • a) Poradňa zdravej výživy
 • b) Poradňa optimalizácie pohybovej aktivity
 • c) Poradňa odvykania od fajčenia
 • d) Poradňa podpory psychického zdravia
 • e) Poradňa pre deti a mládež
 • f) Poradňa ochrany a podpory pri práci
 • g) Poradňa nefarmakologického ovplyvňovania TK
 • h) Poradňa protidrogová - HIV/AIDS
 • i) Poradňa pre HbsAg pozitívnych a ich rodiny
 • j) Poradňa pre tehotné a dojčiace matky

Vyšetrenie a poradenstvo je bezplatné