1000 krokov ku zdraviu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Rožňava Centrum voľného času Rožňava vyhlasujú v rámci „Svetového dňa zdravia“ výtvarnú súťaž 1000 krokov ku zdraviu.
**Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Rožňava Centrum voľného času Rožňava** vyhlasujú v rámci „Svetového dňa zdravia“ výtvarnú súťaž 1000 krokov ku zdraviu ----------------------
Presne na deň vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), 7. apríla, si pripomíname Svetový deň zdravia. Hlavným cieľom Svetového dňa zdravia je každý rok informovať celosvetovú verejnosť o špecifickej problematike dotýkajúcej sa sféry zdravia, ochorení a ťažkostí v oblasti zdravotníctva. Preto si dovoľujeme osloviť Vás a ponúknuť možnosť zapojiť sa do tejto súťaže, v ktorej môžu žiaci kreatívne stvárniť všetko to, čo môže človek spraviť pre svoje zdravie.

Vyhlasovateľ súťaže: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Rožňava a Centrum voľného času Rožňava
Kategórie:

 1. kategória – 1.-4. roč. ZŠ
 2. kategória – 5.-9. roč. ZŠ
 3. kategória – študenti SŠ
 4. kategória – ZUŠ
  Technika stvárnenia: ľubovoľná
  Súťažné podmienky:
 • doručenie súťažných prác do termínu uzávierky
 • (26.3.2010) na adresu: Centrum voľného času, Šafárikova 100, 048 01 Rožňava
 • priloženie informácií ku každej súťažnej práci – meno autora, vek, navštevovaná škola, ročník
Uzávierka súťaže je 26. marec 2010. -----------------------------------
**Hodnotenie prác:** Všetky práce zaradené do súťaže bude hodnotiť porota zložená zo zástupcov vyhlasovateľov súťaže. Porota zabezpečí výber a ocenenie víťazných prác.

Vyhlásenie výsledkov: 8. apríla 2010 o 11,00 hod. v Kongresovej sále na Radnici, kde budú víťazné práce aj vystavené.

Záverečné ustanovenie: Účasťou v súťaži dávajú jej účastníci súhlas s podmienkami súťaže, s bezplatným vystavením súťažných prác, ich publikovaním a propagáciou.

MUDr. Ľubomíra Chromčíková regionálna hygienička RÚVZ so sídlom v Rožňave PaedDr. Mikuláš Gregor riaditeľ pobočky Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Rožňava Mgr. Izabella Hurajtová riaditeľka Centrum voľného času Rožňava