Predčasná ejakulácia

Podľa definície predčasnou ejakuláciou nazývame ejakuláciu, ku ktorej dôjde do 1 minúty od začiatku pohlavného styku alebo ešte pred stykom. V širšom význame môžeme o predčasnej ejakulácii hovoriť vtedy, keď nastane skôr, ako by si to muž želal.

Podľa definície predčasnou ejakuláciou nazývame ejakuláciu, ku ktorej dôjde do 1 minúty od začiatku pohlavného styku alebo ešte pred stykom. V širšom význame môžeme o predčasnej ejakulácii hovoriť vtedy, keď nastane skôr, ako by si to muž želal. Predčasná ejakulácia je veľmi častá na začiatku pohlavného života.

Postupne, získavaním skúseností a pravidelnejším pohlavným životom problémy u väčšiny mužov ustúpia. U niektorých však pretrvávajú celý život. Tiež je možný vznik tejto poruchy aj v priebehu sexuálneho života. Na príčine môže byť krátka uzdička, teda pruh kože na spodnej strane žaluďa, ktorá je najdráždivejším miestom na penise (prejavuje sa miernym ohnutím žaluďa smerom dole pri erekcii), ďalej chronický zápal predkožky alebo žaluďa (začervenanie a pálenie kože žaluďa alebo vnútorného listu predkožky), alebo ide o vrodenú alebo získanú zvýšenú citlivosť na sexuálne dráždenie.

Spôsobov riešenia existuje tiež niekoľko. Najjednoduchšie je preťatie krátkej uzdičky v lokálnom znecitlivení, ktoré sa robí ambulantne na urologických ambulanciách a trvá cca 20 min. Ďalej sa na liečbu používajú lieky zo skupiny tzv. SSRI antidepresív, u ktorých sa využíva ich schopnosť oddialiť ejakuláciu. Lieky sa berú 3 mesiace v malých dávkach a efekt liečby sa prejaví v oddialení ejakulácie po cca 14 dňoch liečby.

Okrem toho sa používajú ďalšie menej účinné spôsoby liečby, napr. rôzne lokálne znecitlivejúce gély a spraye, ktoré majú za cieľ znecitlivieť žaluď, v dôsledku čoho dôjde k ejakulácii neskôr.