Klorane cleansing water for babies – čistiaca voda - Nebezpečný výrobok

5.3.2010 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku, Portugalsku a vo Francúzsku.

5.3.2010 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku, Portugalsku a vo Francúzsku.

Názov: Klorane cleansing water for babies, no-rinse formula – čistiaca voda,
Značka: KLORANE Bébé
Krajina pôvodu: Francúzsko
Čiarový kód: 3 282779 265515
Výrobná šarža: Code ACL 6109933, všetky šarže umiestnené na trh od októbra 2009
Popis: 500 ml fľaška s vrchnákom v tvare disku na zatlačenie, viď. obrázok

[[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/05-03-2010/Klorane-cleansing-water-for-babies-1.jpg) [[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/05-03-2010/Klorane-cleansing-water-for-babies-2.jpg)
**Výrobok predstavuje riziko v súvislosti s vrchnákom v tvare disku. Dieťa môže tento vrchnák z fľašky ľahko odňať a vložiť do úst. Na základe hodnotenia bezpečnosti bol výrobok posúdený ako nepezpečný pre ľudské zdravie (článok 2, smernica Rady 76/768/EHS). V rámci dobrovoľného opatrenia výrobca vydal výzvu na vrátenie výrobkov.

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.**