Prvé výsledky dňa narcisov - polnoc

Bratislava, 17. apríl 2010 – v piatok 16. apríla 2010 sa v mestách a obciach Slovenska konal Deň narcisov - jediná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Už po 14–ty krát sa Liga proti rakovine uchádzala o dôveru verejnosti a tým aj o podporu jej programov a projektov pre onkologických pacientov.

Aktuálny predbežný výnos zbierky v Bratislave dosiahol sumu tesne pod hranicou 200 000,- EUR! Vzhľadom na náročnosť prepočítavania a overovania údajov, bude presnejší výsledok známy v pondelok 19. apríla 2010 a výsledok zbierky za celé Slovensko v priebehu nasledujúcich cca 3 týždňov.

Už po štrnástykrát narcis spojil všetkých, ktorí sa rozhodli pomôcť. Každý, kto si na Deň narcisov pripol narcis, vyjadril spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom. A každý, kto prispel po pokladničiek dobrovoľníkov, či poslal SMS na č. 848, prejavil dôveru Lige proti rakovine a jej programom.

Do tohtoročného Dňa narcisov sa zapojilo 631 (údaj zo dňa 15.4.2010) spoluorganizátorov z radov materských, základných a stredných škôl, skautské oddiely, mestské a obecné úrady, spolky Slovenského červeného kríža, zdravotnícke inštitúcie, rôzne záujmové kluby, združenia a organizácie, kluby a pobočky Ligy proti rakovine a ďalšie právnické osoby. V bratislavskom kraji sa do Dňa narcisov zapojilo 124 spoluorganizátorov, v bansko-bystrickom kraji 63, v košickom kraji 41, v nitrianskom kraji 108, v prešovskom kraji 74, v trenčianskom kraji 96, v trnavskom kraji 64, v žilinskom kraji 61 spoluorganizátorov.

Všetci registrovaní spoluorganizátori zastrešovali celkovo 15 622 dobrovoľníkov, 2 230 v rámci Bratislavy a 13 392 v ostatných mestách a obciach Slovenska.

Počas celého dňa rozdali dobrovoľníci Ligy proti rakovine 1,3 mil. ks narcisov a niekoľko stotisíc kusov edukačných a informačných materiálov.

Možnosť podporiť Deň narcisov trvá do ešte do 20. apríla v dvoch formách:

  • zaslaním ľubovoľnej SMS na číslo 848 v hodnote 1 EUR v období od 6.4.- 20.4. 2010 v sieťach všetkých mobilných operátorov,
  • zaslaním príspevku na účet: 2629740400/1100 otvorený špeciálne len na účel zbierky do 24.4.2010,

Vyzbierané finančné prostriedky počas Dňa narcisov vracia Liga proti rakovine verejnosti späť vo forme financovania programov a projektov na podporu onkologických pacientov i širokej verejnosti, ku ktorým patria: Centrá pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave a v Košiciach (od leta v Martine), Linka pomoci na t.č. 02/52 96 51 48, ubytovacie zariadenie pre rodičov hospitalizovaných detských onkologických pacientov v Bratislave a Košiciach, rekondičné pobyty pre dospelých onkologických pacientov, tábory pre detských onkologických pacientov, edukačné a informačné materiály pre širokú verejnosť, vzdelávanie mladej generácie v oblasti prevencie vo forme projektu Onkologická výchova.

Nezanedbateľná je i podpora zdravotníckych a nemocničných zariadení, hospicov či paliatívnych oddelení nemocníc prostredníctvom financií venovaných na prístrojové vybavenie, podporu klinických a výskumných projektov.

O výnose a použití finančných prostriedkov vyzbieraných počas Dňa narcisov sa môžete informovať počas celého roka na webovej stránke www.lpr.sk, informácie poskytneme aj prostredníctvom inzercie či letáčikov.

### Liga proti rakovine ďakuje všetkým prispievateľom a sympatizantom za finančnú i morálnu podporu. ĎAKUJEME!