Svetový deň zdravia na ZDRAVIE.SK - 1000 miest, 1000 životov

Svetový deň zdravia sa v roku 2010 zameriava na zdravie v mestách a sídliskách. S kampaňou "1000 miest - 1000 životov", sa mestá po celom svete otvoria aktivitám, ktoré podporujú zdravie. Portál ZDRAVIE.sk k tomuto dňu pripravil anketu, aby zistil, v ktorom meste na Slovensku sa žije najzdravšie.
[**VSTUP DO ANKETY**](https://www.zdravie.sk/denzdravia/)
Skoro celá populácia, ktorá vyrastie v najbližších 30 rokoch bude bývať v mestách ---------------------------------------------------------------------------------
Rýchly nárast ľudí žijúcich v mestách je jeden z celosvetovo najvýznamnejších zdravotníckych problémov 21. storočia. Viac ako polovica svetovej populácie dnes žije v mestách. V mnohých prípadoch rýchlosť urbanizácie predbehla schopnosť vlád budovať základnú infraštruktúru.

Stravovanie a fyzická aktivita v mestských oblastiach

Mestské prostredie má tendenciu odrádzať od fyzickej aktivity a podporovať spotrebu nezdravých potravín. Možnosť fyzickej aktivity je zhoršená množstvom mestských faktorov ako je hustota obyvateľstva, množstvo dopravy, znečistenie ovzdušia, nedostatok verejných priestranstiev a rekreačne športových zariadení. Podľa štúdie WHO z roku 2003 je v najmenej v polovici krajín hlásený nedostatočný príjem ovocia a zeleniny v 70% mestských oblastiach.

Fajčenie a pasívne fajčenie v mestských oblastiach

Počet fajčiarov môže byť v niektorých mestských oblastiach vyšší, vzhľadom k väčšej dostupnosti tabaku a jeho propagácii. Fajčiarske a nefajčiarske sekcie v reštauráciách, baroch a krčmách nie vždy primerane obmedzujú pasívne fajčenie.

Duševné zdravie v mestských oblastiach

Rýchla urbanizácia miest vedie k podmienkam ako sú hustota obyvateľstva, nezamestnanosť, chudoba a zhoršenie bývania, ktoré môžu ohroziť duševné zdravie. Urbanizácia môže viesť aj k zvýšeniu psychickej záťaže a tým k vzniku duševných porúch.
[**VSTUP DO ANKETY**](https://www.zdravie.sk/denzdravia/)