Fyzické a psychické zmeny v období dospievania

„Milujú okázalo rozmarný život, majú zlé spôsoby, opovrhujú autoritou, nerešpektujú dospelých, trávia čas tým, že sa flákajú a kvákajú spolu. Odporujú svojim rodičom, spoločnosť a rozprávanie sa je ich jediným zaneprázdnením, nenásytne jedia a tyranizujú svojich učiteľov.“ – Sokrates (Artlová, 1994)

„Milujú okázalo rozmarný život, majú zlé spôsoby, opovrhujú autoritou, nerešpektujú dospelých, trávia čas tým, že sa flákajú a kvákajú spolu. Odporujú svojim rodičom, spoločnosť a rozprávanie sa je ich jediným zaneprázdnením, nenásytne jedia a tyranizujú svojich učiteľov.“ – Sokrates
(Artlová, 1994)

### Puberta

Puberta je vývojové štádium v živote človeka, ktoré charakterizuje pohlavné dospievanie, spojené s výraznými zmenami v duševnom živote; takmer vždy ho sprevádzajú ťažkosti, zdanlivé poruchy, búrlivé výmeny názorov. Jej začiatok a koniec je z hľadiska veku veľmi rozdielny (10. – 15. rok) a jej priebeh ovplyvňujú predovšetkým fyziologické procesy. U väčšiny detí sa puberta začína v tomto veku, ale odchýlky môžu byť veľké. U dievčat sa puberta môže začať medzi ôsmym a sedemnástym rokom, u chlapcov medzi desiatym a osemnástym. Toto rozsiahle časové obdobie znamená, že dvaja rovesníci sa môžu v tomto smere veľmi líšiť. U jedného sa môže telesný vývin končiť, kým u druhého sa začína. Niektoré dievčatá a chlapci z toho môžu mať komplexy. Treba ich upokojiť tým, že ani predčasný, ani oneskorený vývin nie je chorobný a ani jeden nemá nijakú výhodu pred druhým.
(Meredithová, 1991)

Fyzické zmeny v období puberty

Dievčatá

 • rast do výšky;
 • rast ochlpenia na pohlavných orgánoch, nohách a v podpazuší;
 • výraznejšie potenie, mastenie vlasov;
 • rast pŕs, rozšírenie bokov, zoštíhlenie pásu;
 • výtok z pošvy;
 • menštruácia;
 • pokožka sa stáva mastnejšou, objavujú sa vyrážky (akné).

Chlapci

 • rast do výšky;
 • rast ochlpenia na pohlavných orgánoch, nohách a v podpazuší;
 • zväčšenie penisu a semenníkov;
 • výraznejšie potenie, mastenie vlasov;
 • rozšírenie ramien, rast fúzov;
 • prehĺbenie hlasu, mutovanie;
 • prvá ejakulácia.

Uvedené telesné zmeny môže u obidvoch pohlaví sprevádzať únava, skleslosť, nízky tlak, bolesti končatín a kĺbov, porucha rovnováhy, bolesti chrbta. Ak dievčatá a chlapci nie sú dobre oboznámení s tým, aké telesné zmeny ich čakajú, môžu mať veľké problémy s ich psychickým prežívaním. Napr. pri prvej menštruácii alebo pri prvom výrone semena môžu prežívať pocity viny, hanby, zľaknutia či strachu. Pokiaľ nemajú dostatočne pozitívny obraz samých seba, môžu u nich nastať vážne psychosomatické problémy, ktoré môžu viesť napr. až k mentálnej anorexii.
(Artlová, 1994)

Psychické zmeny v období dospievania

V období puberty sa u dospievajúceho rozvíjajú rozumové schopnosti, zdokonaľuje sa vnímanie, orientácia v priestore, schopnosť analýzy, diferenciácie, schopnosť abstraktného myslenia a koncentrácia pozornosti.

Na začiatku puberty je správanie vzdorovité, kritické ku všetkému a všetkým, predovšetkým však k autoritám. Nápadným prejavom je tvrdohlavosť a nevhodné verbálne vyjadrovanie. Postupne nastáva ovládanie bezprostredných prejavov a osvojovanie prijateľného sociálneho správania.

Pubertou sa začína obdobie, keď sa dospievajúci/a usiluje prvýkrát v priebehu vývoja o emancipáciu od rodiny, a tým sa mení aj štruktúra jeho/jej potrieb. Potreba samostatnosti je najnápadnejším rysom správania dospievajúceho/j. Emancipácia od rodiny je pre dieťa nutnosťou z hľadiska hľadania samého seba, nadväzovania nových citových kontaktov medzi rovesníkmi/čkami a tým aj osvojovania si nových sociálnych rolí. Nájsť seba samého, utvoriť si pozitívny obraz o sebe je dôležité na získanie sebadôvery a citovej istoty.

Potreba správne diferencovať, rozvíjať a ovplyvňovať svoje schopnosti vedie k posilneniu sebadôvery a v období puberty je dôležitá aj pri voľbe povolania. Potreba citovej reakcie, bezpečia a lásky – v citovom vývoji sa prejavuje nápadná citová nevyrovnanosť. Na citové prejavy rodičov a iných autorít (starých rodičov) dospievajúci/a reaguje podráždene, odmietavo. Už nechce byť stredobodom citového záujmu v rodine, citové prejavy považuje za zväzujúce, obmedzujúce jeho samostatnosť, preto častejšie vznikajú nezhody, afektívne reakcie sú prehnané, podráždenie sa často stupňuje a vznikajú až nepriateľské postoje. Citové odpútanie sa od rodiny vynahrádzajú citové vzťahy k rovesníkom/čkam, a to aj k rovesníkom/čkam opačného pohlavia. Je to obdobie prvej zamilovanosti aj prvých sklamaní. Väčšina chlapcov a dievčat sa snaží preniesť časť svojich citových väzieb na vrstovníkov. Problémy môžu nastať vtedy, ak sa dospievajúci/a uzatvára do seba, do svojho vnútra, alebo vyhľadáva na svoje citové prejavy nevhodné osoby.

Potreba slobodne rozvíjať svoje záujmy – v období puberty sa chlapci a dievčatá buď identifikujú so záujmami rodiny, alebo ich zaujímajú úplne odlišné záujmové činnosti, také, ktoré považujú za dôležité a zodpovedajú ich hodnotovému systému, sú výrazom ich individuality.

Potreba morálneho vedomia je silne ovplyvnená hodnotovým systémom rodiny, ale dospievajúci/a si ju utvára aj pod vplyvom rovesníkov/čok. Kritické hodnotenie rodičovského správania často ovplyvňujú autoritatívne výchovné prístupy a to, ako sa s tým dospievajúci/a vyrovnáva, závisí od temperamentu, od celkovej intelektovej úrovne a sociálnej adaptácie.
(Lisá, 1986)

Telesný vývoj

Obdobie búrlivých zmien v tvojom organizme, namáhavý a zložitý proces, ktorý sa končí celkovou premenou na dospelého človeka, nazýva sa puberta. Pôsobením hormónov estrogénu a progesterónu u dievčat a testosterónu u chlapcov sa pokojný život zrazu zmení na chaos. Všetko sa začne približne okolo 11. roku. U dievčat skôr než u chlapcov. Ale každý človek je originál, má svoje vlastné tempo. Nech ťa neprekvapí, keď sa tvoj organizmus poponáhľa, prípadne sa trochu oneskorí. Nijaký vek nie je viac či menej vhodný na začiatok puberty – je len vek vhodný práve pre teba. Často sa zdá, že celý ten zmätok neprebieha presne podľa tvojich predstáv. Našťastie sa raz skončí. Jednoducho dospeješ.

Meníš sa rýchlejšie a zásadnejšie než v ostatných etapách života. Výrazne rastieš, priberáš na váhe. Menia sa tvoje telesné tvary. Vyvíjajú sa pohlavné orgány, u dievčat nastupuje menštruácia (podrobnejšie v 3. téme), u chlapcov prvá ejakulácia (podrobnejšie tamtiež).

Dievčatá

Zaokrúhľuješ sa predovšetkým v oblasti bokov, zväčšujú sa ti prsia. Vnútri pŕs sa vyvíja mliečna žľaza. Navonok sa mení ich veľkosť aj farba bradaviek. Ich tvar, pevnosť i veľkosť sú podmienené geneticky. Vývoj zväčša neprebieha rovnomerne, preto môže byť jeden prsník väčší než druhý. Hoci ženským prsiam sa v súčasnej spoločnosti venuje prehnaná pozornosť, nemusíš mať obavy, ak tvoje prsia nie sú dokonalé. Sú v poriadku také, aké sú.

Hoci množstvo telesného tuku u dievčat sa zväčšuje niekedy viac, než si želáš, telo ho potrebuje. Niektoré dievčatá sú vyššie – samá ruka a noha –, iné sú nižšie, bucľatejšie. Zdá sa ti, že svet je plný ľudí, ktorí vyzerajú lepšie ako ty? Netráp sa, ak si teraz pripadáš neforemná a škaredá. Po čase bude všetko tak, ako má byť, na správnom mieste. Môže sa stať, že svoje telo vnímaš silnejšie, než v skutočnosti je.

Drastické diéty ani rozličné lieky sľubujúce zaručene štíhlu postavu nie sú riešením. To, ako budeš vyzerať v dospelosti, ovplyvňuje dedičnosť a tiež spôsob života. Postavu si najlepšie vyformuješ pohybom a zdravou stravou. To, ako vnímaš samu seba, je v skutočnosti oveľa dôležitejšie než to, koľko vážiš a ako vyzeráš. Nauč sa mať rada samu seba takú, aká si.

Anorexia
Extrémny strach z priberania (psychická porucha príjmu potravy). Človek (častejšie žena) sa snaží schudnúť za každú cenu, aj keď je vychudnutý/á na kosť. Podobne ako bulímiu (chorobné prejedanie sa) aj anorexiu spúšťajú vážne psychické problémy, nespokojnosť so samým/ou sebou a túžba po ideálnej postave. Ak ti záujem o to, čo ješ, už komplikuje život, treba vyhľadať odborníka/čku. Liečenie patrí do rúk psychiatra/ičky.
V puberte narastá ochlpenie. Zosilnie a často stmavne. Pribudne v oblasti pohlavných orgánov a v podpazuší. Farba a kvalita chĺpkov je rozličná. Je na tebe, či si chĺpky ponecháš, alebo odstrániš holením či depiláciou.

Chlapci

Rastieš, priberáš na váhe, silnejú ti svaly. Mení sa výraz tváre – predlžuje sa, nos a sánka sú výraznejšie, zväčšujú sa aj ruky a chodidlá. Hrudník a ramená sa rozširujú. Môžu sa objaviť zdurené a bolestivé prsné bradavky. Neznamená to, že by ti rástli prsia tak ako dievčatám. Je to len hra hormónov a problémy onedlho zmiznú. Začínaš mutovať – hlas sa stáva silnejším, hlbším, ale nemení sa plynule. V puberte nepríjemne preskakuje, občas zvuky vychádzajúce z tvojho hrdla znejú komicky, privádzajú ťa do rozpakov. Po čase sa všetko upraví.

Penis sa predĺži a zhrubne, jeho pokožka zmení farbu – stmavne. Miešok sa zväčší rovnako ako semenníky, pričom jeden semenník býva položený vyššie než druhý.

Mám malý penis
Pod vplyvom predstavy, že „väčší je lepší“, veľa mladých mužov sa obáva, že ich penis je menší než penis ostatných. Strach, že veľkosť ovplyvňuje mužnosť, schopnosť milovať sa, je zbytočný. V dospelosti penis meria približne 6 – 10 cm a stoporený 12 – 19 cm. Všeobecne platí, že v čase erekcie sa menší penis zväčší viac než ten veľký.
Okolo penisu, na pokožke mieška aj v podpazuší sa objaví ochlpenie. Niekomu zarastá hrudník, brucho, prípadne celé telo. Ako to bude u teba, ovplyvňujú genetické dispozície. Celkovo chĺpky zosilnejú a stmavnú. Je na tebe, či si chĺpky ponecháš, alebo odstrániš holením či depiláciou. Na tvári sa ti objavia prvé fúzy. Najskôr na hornej pere, potom na brade a lícach. Kým sa začneš pravidelne holiť, budú jemné. Ak si sa raz rozhodol oholiť, mal by si vedieť, že to budeš musieť robiť už celý život.
Prvé holenie
Elektrický strojček môže jemnú pokožku poškriabať. Na prvé holenie je vhodnejšia žiletka. Začni tým, že si tvár umyješ teplou vodou, póry sa tak lepšie otvoria. Nad bradou a pod ňou a nad hornou perou sa natri holiacou penou (gélom). Holiť sa začni z každej strany od uší smerom k stredu tváre. Netlač prisilno a po každom ťahu žiletku opláchni teplou vodou. Holenie proti rastu fúzov môže na koži spôsobiť vyrážky. Opláchni sa studenou vodou, aby sa póry znovu stiahli, a utri sa dosucha. Nakoniec použi vodu po holenení.
### Dievčatá aj chlapci

Tvoje vlasy aj pokožka sú mastnejšie a začínaš sa podstatne viac potiť. Spotená koža nielen zapácha, ale je aj dobrým prostredím pre baktérie. Umývaj sa častejšie, najmä genitálie, chodidlá a podpazušie. Dezodoranty udržia telo „v pohode“ dlhšie, ale ako náhrada mydla sú nevhodné. To isté platí o osobnej bielizni, vymieňaj si ju denne.

Obávaným nepriateľom sú vyrážky. Opäť vinou hormónov. Najmä na tvári, hrudi a chrbte, kde je najviac mazových žliaz, ako dôsledok upchaných a zapálených kožných pórov. Vyrážky sa objavujú najmä vtedy, keď potrebuješ vyzerať dobre. Na trhu je mnoho kozmetických prípravkov, ktoré ti problémy s pleťou uľahčia. Treba ju predovšetkým dôkladne čistiť, najlepšie ako súčasť rannej aj večernej hygieny. Niektoré dievčatá a chlapci využívajú aj kozmetické služby. Ak je stav vážnejší, vyrážky sa zapaľujú a hrozí akné, radšej sa poraď s kožným/ou lekárom/kou.

Citové dospievanie

Z telesnej stránky dospeješ pomerne rýchlo. Zhruba medzi 11. a 15. rokom života prebehnú zásadné zmeny v tvojom tele smerujúce k tomu, aby si raz mohol/la mať dieťa. Dievčatá môžu otehotnieť už pred prvou menštruáciou, chlapci sa stávajú plodní, keď sa im v semenníkoch začnú tvoriť spermie (podrobnejšie v 3. téme). V tomto veku však ešte zďaleka nie si pripravený/á niesť zodpovednosť dospelých.

City a pocity

Chvíľu si „v pohode“, veselý/á až bláznivý/á, a zrazu si bezdôvodne mrzutý/á, nahnevaný/á, smutný/á. Niekto ťa bezdôvodne nadchne, alebo sa ti zdá celkom nemožný/á. Ba čo viac, občas sa najviac hnusíš sám/sama sebe. A vôbec nikto ti nerozumie. Aj to je puberta. Citová nevyrovnanosť k nej patrí.

Dospievať je niekedy ťažké, ale aj vzrušujúce. Túžiš po väčšej slobode. S tým však súvisí aj nová zodpovednosť. Tvoje rozhodnutia totiž ovplyvňujú ľudí naokolo a predovšetkým teba.

Byť zodpovedný/á neznamená robiť len to, čo práve chceš a čo ti je príjemné. Treba rozlíšiť, čo je správne a čo nie, aby si nevystavil/a riziku seba ani iných. Byť zodpovedný/á znamená dobre si premyslieť a zvážiť svoje rozhodnutia a byť pripravený/á niesť dôsledky.

Občas je ťažké zladiť svoje želania s tým, do čoho ťa núti okolie. Najmä rodičia. Doteraz riadili každý tvoj krok a zrazu ich „malý/á“ syn/dcéra odmieta všetko ešte prv, než to stihnú navrhnúť. Si plný/á rozporov. Túžiš byť samostaný/á, presadiť si vlastný názor, ale stále ešte závisíš od podpory rodičov a blízkych. Po ich boku sa totiž puberta zvláda akosi ľahšie. Skús pochopiť aj ich, to, ako sa zrazu cítia, aj ich obavy a strach o teba. Kompromis je niekde uprostred. Úprimný rozhovor s rodičmi vyčistí vzťahy a posilní vzájomnú dôveru.

Ako vyjsť s vlastnými rodičmi?

 • Predovšetkým s nimi hovor. Dovoľ im podieľať sa na tvojom živote
 • Požiadaj ich o radu, aj keď ju neprijmeš bez výhrad, názor rodičov si vypočuj
 • Pochop, že majú právo stanoviť isté pravidlá. Skúste sa dohodnúť, ako sa budete vzájomne rešpektovať.
 • Ak ukážeš dobrú vôľu a dokážeš akceptovať ich „nie“, možno budú nabudúce ochotnejšie súhlasiť s tvojimi návrhmi.
 • Keď odchádzaš z domu, oznám rodičom, kam a s kým ideš. Dohodnite si čas, kedy sa vrátiš domov. Termín sa snaž dodržať. Ak meškáš, daj o tom rodičom vedieť.
 • Pomáhaj rodičom bez toho, aby ťa o to museli sami žiadať.