Sexualita

Sexualita a ešte viac sex sú v súčasnosti veľmi frekventované slová, a to nielen v „dospelom“ svete, ale aj medzi deťmi. Čo vlastne sexualita znamená?

Základné vymedzenie

Sexualita a ešte viac sex sú v súčasnosti veľmi frekventované slová, a to nielen v „dospelom“ svete, ale aj medzi deťmi. Čo vlastne sexualita znamená?

Užšie pohľady na sexualitu napr. hovoria: sexualita je to, čo sa deje v posteli, v noci a týka sa niektorých častí ľudského tela. Sexualita je to, čo sa týka žien a reprodukcie. Sexualita sa predovšetkým týka sexuálneho styku (orgazmu), reprodukcie a hygieny. Sexualita je to, čo ovplyvňujú hormóny. Sexualita sa týka dospelých, deti sú v tomto smere nevinné.

Širšie pohľady na sexualitu hovoria, že sexualita neplní len reprodukčnú funkciu a nie je to len pohlavný styk medzi mužom a ženou. Sexualita je jednak súčasťou intímneho vzťahu zahŕňajúceho celú škálu prejavov príťažlivosti, a to aj mimo sexuálneho aktu. Navyše sa stretávame so sexuálnymi pocitmi, predstavami jednotlivcov vrátane detí, ktoré spoluvytvárajú ich sebaobraz, resp. identitu. Štúdie zamerané na ľudskú sexualitu ukázali, že sexualita sa prejavuje počas celého života človeka od detstva po starobu, je veľmi variabilná a vstupuje do interakcie s mnohými biologickými, psychologickými a sociálnymi faktormi.

Normy v sexualite

Ľudská sexualita je pestrá a premenlivá. Ťažko nájsť zhodu v tom, čo je len variant sexuality, čo je nezvyčajné, čo považovať za odchýlku a čo za nenormálne. Pri vymedzovaní normálneho sexuálneho správania sa uplatňuje jedno alebo viacero z nasledujúcich kritérií:

 • Sociálne: Ohrozuje správanie iných ľudí alebo spoločnosť?
 • Štatistické: Správa sa tak väčšina?
 • Psychologické: Má z toho človek dobrý pocit? Nezneužíva iných ľudí?
 • Právne: Neprekračuje zákon?
 • Morálne: Je to v súlade s daným náboženským alebo filozofickým názorom?
 • Fylogenetické: Je to prirodzené, správajú sa tak aj iné cicavce?
 • Kultúrne: Je to v súlade so zvyklosťami v danej kultúre?

Sexualita detí

Deti sú sexuálne bytosti, skúšajú a aj zažívajú praktiky vedúce niekedy až k orgazmu. Niektoré deti sa učia a používajú slová opisujúce sexualitu v relatívne ranom veku. Sexuálne prejavy a jazyk, ktorý používajú deti na opisovanie sexuality, obklopuje silné napätie a tabuizovanie zo strany dospelých. Na základe toho, ako holandské a belgické matky (dotazník v časopise, 670 matiek) pozorovali sexuálne prejavy svojich detí, sa dozvedáme, že medzi najčastejšie sexuálne prejavy detí do 11 rokov patria:

Pozorované sexuálne prejavy detí vo veku 0 – 11 rokov

(Sandford, Cohen-Kettenis, 2000, skrátené)

Sexuálne prejavy Dievčatá (%) Chlapci (%)
Dotýkanie sa vlastných pohlavných orgánov
98
98
Dotýkanie sa matkiných pŕs
79
74
Záujem o opačné pohlavie
66
65
Hra na lekára/ku
65
55
Kladenie otázok o sexualite
56
51
Masturbácia (rukou)
39
59
Pokusy vidieť ľudí neoblečených
44
43
Dotýkanie sa sexuálne relevantných častí tela iných ľudí
36
30
Masturbácia s nejakým nástrojom
20
12
Výsledky tejto štúdie ukázali, že s vekom pribúda záujem o opačné pohlavie, hra na lekára, kladenie otázok o sexualite, ale aj pozeranie si obrázkov nahých tiel, kreslenie pohlavných orgánov, používanie slov označujúcich sexualitu, rozprávanie o sexuálnom styku a dožadovanie sa pozerania sexuálnych scén v televízii. Rozdiely medzi dievčatami a chlapcami boli minimálne, týkali sa napr. masturbácie, čo bolo však dané anatomickými rozdielmi. (Sandford, Cohen-Kettenis, 2000)

Pohlavný styk

Milovanie sa považuje za intímny spôsob kontaktu medzi dvoma ľuďmi. Jeho biologická funkcia spočíva v rozmnožovaní. Okrem tejto funkcie plní pohlavný styk aj relaxačnú a milostnú funkciu. Mal by byť prejavom vzájomnej dôvery a lásky medzi partnermi. Mal by umožňovať hlboké vnímanie vzájomnej lásky a túžby. Pohlavný styk v pravom čase a s pravou osobou môže byť neuveriteľne krásny. Dvojica sa navzájom v predohre vzrušuje najprv rozličnými nežnosťami: objímaním, láskaním bozkami na celom tele. Pohlavné vzrušenie ovplyvňuje aj vôňa a chuť partnerovej pokožky. To stimuluje mozog k prenosu signálu do oblasti genitálií a iných častí tela, pripravujúc ich tak na sexuálny styk. Pri vzrušení sa zrýchľuje dych aj pulz, dochádza k zmenám v pohlavných orgánoch oboch partnerov – u muža sa zvyšuje prítok krvi do penisu a ten sa postupne zväčšuje, stmavne a stoporí sa.

Pri stupňovaní vzrušenia dosiahne maximálnu dĺžku a hrúbku. Ženám sa zvyšuje prítok krvi do vulvy a pošvy. Tá zvlhne a jej vnútorná časť sa rozšíri, vonkajšia zúži. Stoporí sa dráždec (klitoris), bradavky sa vzpriamia a sú citlivejšie. Keď sú obaja partneri vzrušení, sú pripravení na pohlavné spojenie (súlož), pri ktorom penis vnikne do pošvy. Existujú aj iné spôsoby dosiahnutia orgazmu bez spojenia pohlavných orgánov. Partneri ho pociťujú ako sériu príjemných a hlbokých vĺn šíriacich sa po celom tele. Partneri nemusia dosiahnuť orgazmus súčasne. Aj keď je orgazmus pre väčšinu ľudí dôležitý, nie je to jediný príjemný sexuálny pocit. Aby sex prinášal partnerom príjemné pocity a napĺňal ich očakávania, mali by o svojich pocitoch a prežívaní spolu komunikovať, povedať si, čo majú a nemajú radi. Postupne sa učia a spoznávajú reakcie svojho tela na rozličné spôsoby stimulácie. Niektoré dvojice sa milujú v jednej polohe, iné svoje milovanie obmieňajú a rady experimentujú. Vyžaduje si to však vzájomnú dôveru, poznanie, rešpekt, vzájomnú dohodu o hraniciach v sexe a nijaké násilie. Po ejakulácii penis ochabne, mužovo vzrušenie sa vytratí. Ženské telo sa vracia do normálneho stavu pomalšie.

Bez ohľadu na vek a skúsenosti majú niektorí ľudia sexuálne problémy (predčasný výron semena, problémy s erekciou, orgazmom, bolestivou súložou), ktoré sa dajú v partnerskom vzťahu založenom na skutočnej láske a porozumení prekonať komunikáciou alebo s pomocou odborníkov/čok.
(Fenwicková, Walker, 1996)

Erotogénne zóny

Sú to citlivé miesta na tvojom tele, ktorých dotýkanie vyvoláva sexuálne vzrušenie – najmä genitálie, prsné bradavky, pery, vnútorná strana stehien, ušnice a mnoho iných miest, o ktorých vieš len ty sám/a.

Masturbácia (onánia, sebaukájanie)

Je neškodným spôsobom, ako uspokojiť sexuálnu túžbu dotýkaním sa vlastných pohlavných orgánov a ostatných miest citlivých na dotyk. Dievčatá si zvyčajne dráždia klitoris, dotýkajú sa vagíny a hladkajú si ju, chlapci si držia penis a rukou pohybujú hore-dolu ako pri pohlavnom styku. Týmto spôsobom môžeš dospieť k orgazmu. Pre mnohých je to prvá sexuálna skúsenosť pred tým, než začnú sexuálne žiť s partnerom/kou. Je prirodzené spoznávať svoje telo, dotykmi zisťovať, čo ti je príjemné, čo naopak nie. Nie každý musí masturbovať, nie každému vyhovuje to čo ostatným. Tvoje telo patrí len tebe, máš právo rozhodnúť sa. Rob vždy len to, z čoho máš dobrý pocit a čo je v súlade s tvojimi hodnotami a presvedčením.

Masturbácia je ešte z minulosti opradená rozličnými mýtmi. Rodičia strašievali „nespratné“ deti ochrnutím, slabomyseľnosťou, ochorením, neplodnosťou, ba dokonca tým, že ak s masturbáciou neprestanú, na dlaniach im vyrastú chlpy. Úsmevné historky však môžu mať vážne následky pre ďalší psychický a sexuálny vývoj detí. Pocity viny a strach z niečoho nečistého neprispievajú k sebavedomiu a zdravému postoju k vlastnej sexualite.

Sexuálne predstavy

Fantázia človeka je bezhraničná. Iste aj teba samého/u prekvapí, na čo všetko si schopný/á myslieť. Často sa predstavy spájajú s masturbáciou a so sexuálnym stykom. Nemusíš si ich zakazovať, sú úplne normálne. Ak o nich nebudeš hovoriť, nikomu neublížia.

Prvé lásky

V období dospievania nadväzuješ nové vzťahy. Niekto ťa zrazu neskutočne priťahuje. Rád/rada by si sa s ním zblížil/a, ale nevieš ako. Neboj sa ukázať svoje city, spraviť prvý krok. Rýchlo vycítiš, či je tvoja pozornosť tomu/tej druhému/ej príjemná.

Ako na to?

Ak nie si pripravený/á o svojich citoch hovoriť, veľa naznačí reč tela. Pohľady do očí, letmé dotyky, viac času stráveného v jeho/jej spoločnosti. Menej je niekedy viac. Predvádzanie sa a snaha upútať za každú cenu môžu mať opačný efekt. Neboj sa navrhnúť pozvanie do kina, na schôdzku. Najhoršie, čo sa ti môže stať, je to, že ťa ten/tá druhý/á odmietne. Ak niekto prejaví city tebe a nie je ti to príjemné, takisto môžeš odmietnuť. Vždy však taktne. Výsmechom a hrubosťou môžeš zraniť. Môžeš sa zamilovať tak, že nie si schopný/á myslieť na nič iné. Prvé bozky aj dotyky partnera/ky sú krásne a fascinujúce, ak robíš to, čo sám/sama chceš a o čom si vnútorne presvedčený/á. Porozmýšľaj, či už si pripravený/á niesť zodpovednosť za dôsledky svojich rozhodnutí. „Prvá láska“ väčšinou ešte nebýva skutočnou láskou. Môže byť krásna aj bolestná. Ostane ti v pamäti na celý život.

Nie každá zaľúbenosť musí nutne viesť k pohlavnému styku. Sex nie je podmienkou dobrého vzťahu. Bozkávanie a dotýkanie sa partnerovho tela je rovnako vzrušujúce, aj keď sa mnohí obávajú, že prvýkrát nebudú vedieť ako na to. Nepotrebuješ školenie, akákoľvek teória je tu zbytočná. Daj sa viesť pocitmi a postupne odhalíš svoje schopnosti tak ako milióny pred tebou. Skúsenosti získaš praxou, všetko je raz prvýkrát.

Petting

Toto slovo anglického pôvodu označuje ľúbostnú hru, láskanie, hladkanie. Dovolené je všetko okrem samotnej súlože.

Sexuálny styk

Raz sa isto stane, že láskanie prerastie do milovania. Prvé milovanie predstavuje istý rituál a spomienky naň ti ostanú na celý život. Preto sa oplatí počkať na toho pravého/ú. „Po prvýkrát“ to nemusí byť ako z filmu či z románu. Obaja by ste však mali byť presvedčení, že to naozaj chcete a že už je skutočne správny čas. Do ničoho sa nedaj vmanévrovať pod nátlakom, nie je najšťastnejšie, ak sa prvé milovanie stane traumou na celý život. Predovšetkým si treba uvedomiť všetky riziká takéhoto rozhodnutia. NEZABUDNI SA CHRÁNIŤ. Aj prvý sex môže mať neželané následky.

Aký vek je najvhodnejší ?

Neexistuje jednoznačná odpoveď. Psychická pripravenosť na prvý sex je veľmi individuálna. Prieskumy ukazujú, že priemerný vek prvého styku u nás je 17 – 18 rokov. Sex pod vekovou hranicou 15 rokov je na Slovensku trestným činom. Všeobecne platí, že tí/tie, ktorí takúto skúsenosť prežili v nižšom veku, hodnotia ju menej pozitívne v porovnaní s tými, čo mali prvý sexuálny styk ako starší/ie a v dlhšom partnerskom vzťahu. Sexuálny styk je okrem príjemných pocitov aj vyjadrením túžby, lásky a vzájomnosti k svojmu partnerovi.

Predohra je vzájomné láskanie a vzrušovanie oboch partnerov, príprava na samotný styk. Telo počas nej vysiela odozvy do mozgu a ten sa postará o fyzickú prípravu na sex. Vzrušenie spôsobuje zrýchlenie tepu, hlasné dýchanie, stoporenie penisu, prsných bradaviek a klitorisu a zvlhčenie pošvy. Niekedy ženám môže trvať dlhší čas, než sa vzrušia. Je pri tom dôležitá ohľaduplnosť a láskavý prístup zo strany partnera. Ak napriek tomu nedôjde k zvlhčeniu pošvy, je vhodné použiť lubrikačný (zvlhčovací) gél. Dá sa kúpiť v lekárni.

Týmto sa všetko pripraví na súlož, keď penis preniká do pošvy a pravidelnými pohybmi sa dráždi o jej steny a naopak. Pre dievča/ženu je dôležitá aj stimulácia najcitlivejšieho miesta na jej tele – klitorisu, či už nepriamo pri súloži, alebo rukou.

Panenská blana (hymen)

Ide o membránu, ktorá v detstve čiastočne prekrýva pošvový vchod. Pri väčšej námahe (cvičení, športe), pri používaní tampónov sa môže roztiahnuť, alebo narušiť rovnako, ako pri sexuálnom styku. Pri narušení panenskej blany môžu niektoré dievčatá/ženy slabo krvácať, prípadne pocítiť bolesť. Je to individuálne. Pannou sa nazýva žena, ktorá ešte nemala sexuálny styk. Prítomnosť/neprítomnosť panenskej blany nie je znakom panenstva.

Prvé milovanie

Pomyslenie na prvé milovanie môže dievčatá a chlapcov vzrušovať, ale aj vyvolávať rozličné obavy. Pred prvým milovaním treba vyriešiť niekoľko závažných otázok: očakávania, riziká, vhodnú antikoncepciu a ochranu pred infekciami, sexuálne prenosnými ochoreniami a nákazou vírusom HIV. Partneri bývajú nervózni, nedokážu sa uvoľniť, náhlia sa, možno im chýba dostatok súkromia a pohodlie. Každá dvojica je jedinečná, nedá sa presne povedať, čo je a čo nie je správne. Muži a ženy sa dokážu vzrušiť len pomyslením na sex alebo pohľadom na telo partnera/ky. Niektorým ženám trvá zvyčajne dlhšie, kým sa vzrušia tak, že im zvlhne pošva (môžu použiť lubrikačný gél). Ak sú partneri nervózni, môžu sa objaviť problémy s erekciou, uvoľnením a zvlhnutím pošvy. Niekedy pociťujú partneri pri milovaní bolesť. Príčiny môžu byť rozličné: úzky otvor panenskej blany u žien, problémy s predkožkou u muža. Vtedy sa odporúča vyhľadať pomoc odborníkov/čok, ktorí nenáročným chirurgickým zákrokom tieto príčiny odstránia.

Raz k prvému milovaniu dôjde. Pocity z neho sa môžu zlepšiť, ak budú partneri spolu citlivo a otvorene komunikovať o tom, čo cítia, prežívajú, čo sa im páči/nepáči a čo pri milovaní potrebujú.

Byť pripravený na sexuálny život znamená naučiť sa rešpektovať samého seba a aj ostatných. Nebáť sa požiadať o pomoc, ak je to potrebné, a dať si vysvetliť veci, ktorým nerozumieme!

Orgazmus

Nezvyčajne príjemné pocity, vyvrcholenie pri súloži alebo iných sexuálnych praktikách, napríklad pri masturbácii. Nie je vždy pravidlom. U mužov je orgazmus spravidla spojený s ejakuláciou semena. Ideálne je, ak partneri dosiahnu vyvrcholenie spoločne, ale nemusí to tak byť. Čím je tvoj prístup k vlastnému telu (k telu partnera/ky) a vzájomnému vzťahu slobodnejší a čím lepšie poznáte, čo vám obom vyhovuje, tým je pôžitok zo sexu silnejší.

Orálny sex je dráždenie genitálií partnera/ky perami alebo jazykom. Ide však už o formu sexuálneho styku a treba sa pri ňom chrániť.

Análny sex je súlož penisom do konečníka. Hrozí tu nebezpečenstvo prenesenia baktérií z konečníka do pošvy. Pretože steny konečníka pri sexuálnom styku ľahko praskajú, cez malé ranky je zvýšené riziko prenosu sexuálne prenosných infekcií vrátane HIV (podrobnejšie v 7. téme). Iste netreba zdôrazňovať dôležitosť ochrany.

Problematický sex

Problémy s erekciou – súvisia s únavou či s konzumáciou alkoholu, ale môžu mať aj fyzické alebo psychické príčiny. Ak problém pretrváva, je dobré poradiť sa s odborníkom/čkou z oblasti urológie, sexuológie, psychológie alebo psychiatrie.

Predčasný výron semena – k ejakulácii dôjde príliš skoro, niekedy dokonca pred začatím súlože. „Ovládanie“ sa dá nacvičiť – masturbovaním a nasledujúcim oddialením vyvrcholenia.

Chýba orgazmus – väčšinou je to len otázka praxe, po čase problém pominie. Muži môžu mať problém dosiahnuť orgazmus v staršom veku.

Pri sexe je dovolené všetko, ak je to príjemné tebe aj partnerovi/ke. Keď sa ti niečo nepáči alebo nechceš pokračovať, vždy môžeš povedať nie. Dôležitý je vzájomný rozhovor o veciach, ktoré sú pre vás pri sexe dôležité, prípadne o problémoch, ak sa nejaké vyskytnú. Ak vám ťažkosti prerástli cez hlavu, zverte sa osobe, ktorej dôverujete, prípadne vyhľadajte lekára/ku, psychológa/psychologičku.

Negatívny vplyv návykových látok na sexuálne správanie

Alkohol, tabak a iné návykové látky neprospievajú nikomu. Netreba iste zdôrazňovať, ako veľmi môžu poškodiť dospievajúci organizmus. Rovnako nebezpečný je aj ich účinok na sexuálne správanie a zdravie.

Fajčenie

U mladých ľudí je experimentovanie s fajčením zvlášť nebezpečné, pravdepodobnosť vzniku závislosti od nikotínu je totiž najvyššia do 20. roka života. Klamlivý pocit dospelosti a väčšieho sebavedomia určite nestojí za predčasné starnutie pleti, vypadávanie vlasov, zvýšený výskyt zubného kazu, nehovoriac o vážnych zdravotných problémoch, ako sú srdcové choroby, rozličné typy rakoviny (ústnej dutiny, krku a hrtana, kože), pľúcne ochorenia, žalúdočné vredy a pod. Nezanedbateľný je aj vplyv fajčenia na sexuálne a reprodukčné zdravie. U mužov môže spôsobovať problémy s erekciou, u fajčiacich tehotných žien závažné poškodenie plodu. Pre riziko vzniku krvnej zrazeniny v cievach sa fajčenie v nijakom prípade nezhoduje s užívaním hormonálnej antikoncepcie.

Alkohol a iné návykové látky

Alkohol a Iné návykové látky vážne poškodzujú zdravie. Ich účinok je zároveň nebezpečný v tom, že pod ich vplyvom sa odstraňujú prirodzené zábrany. Zabúdaš na opatrnosť a ľahko spravíš veci, ktoré by si v triezvom stave neurobil/a. Hoci to neskôr môžeš ľutovať, väčšinou býva neskoro.

Očakávanie eufórie a neviazanej zábavy sú dôvody, prečo si ľudia vypijú alebo vezmú drogu. Z rovnakého dôvodu k tomu často nútia aj iných. „Deň potom“ s bolesťami hlavy a poriadnou opicou býva zvyčajne následkom takýchto experimentov. Nie je to nič príjemné. No zistenie, že si s niekým mal/a sex len preto, lebo si nevedel/a, čo robíš, môže mať veľmi vážne následky v podobe sexuálne prenosnej infekcie (vrátane HIV/AIDS), či neželaného tehotenstva. Alkohol tvoje správanie v nijakom prípade neospravedlňuje.

Puberta je obdobím, keď skúšaš mnoho nových vecí. Kamaráti/ky bývajú pre teba v tomto veku smerodajnejší než rodičia. Práve oni ťa môžu tlačiť do činností, pre ktoré by si sa sám/sama nikdy nerozhodol/la alebo sa na ne ešte necítiš pripravený/á. Je nepochybné, že tlak vrstovníkov je silný a nie je ľahké odolať mu. No pred každým rozhodnutím dobre zváž možné následky. Neboj sa, že ťa kamaráti odsúdia, ak odmietneš. Prejavenie vlastného názoru svedčí o silnej osobnosti.

Paradoxne si ním v rámci partie môžeš vyslúžiť oveľa väčší rešpekt. Schopnosť povedať nie sa dá aj nacvičiť. Čím rozhodnejšie budeš pôsobiť, tým menej ťa budú kamaráti/ky presviedčať. Nedaj sa zastrašovať, skutoční/é priatelia/ľky nátlak nepoužívajú. Nájdi si svoje miesto medzi ľuďmi, ktorí majú podobné záujmy a vyznávajú rovnaké hodnoty ako ty.

Je pre teba priveľmi náročné povedať nie?

 • Návrhy ignoruj, tvár sa, že si nič nepočul/a.
 • Obráť to na žart: „Nie, ďakujem, práve sa s tým snažím prestať“.
 • Zvaľ to na rodičov, vyhovor sa, že ťa kontrolujú alebo že na teba práve niekde čakajú.
 • Ak je tlak príliš veľký a nedá sa inak, z nepríjemnej situácie sa snaž rýchle uniknúť.

Pozornosť ľudí pracujúcich vo výskume, ako aj v praxi sa väčšinou zameriava na sexuálne alebo drogové riziká. Život je však komplexnejší a ukazuje sa užitočným zaoberať sa aj kombináciou sexuálnych a drogových rizík, resp. rizikami v ich ďalších súvislostiach, napr. v rámci životného štýlu, hodnotového systému a pod. Drogy ovplyvňujú sexuálne správanie najmä odbúravaním zábran a kontroly nad správaním. Skorý začiatok sexuálneho života a rizikové formy sexuálneho správania u mladých ľudí sa zvyčajne vyskytujú aj v spojitosti s užívaním niektorých drog.

Výskumy realizované na Slovensku priniesli tieto zistenia:

 • Tí mladí ľudia, ktorí začali sexuálne žiť skoro (pred 16. rokom života), neskôr vo svojom živote častejšie užili niektoré z tzv. mäkkých a tvrdých drog (Lukšík a kol., 1996).
 • Tí mladí ľudia, ktorí sa rizikovejšie správali v sexuálnej oblasti, t. j. častejšie uvádzali náhodný styk, análny styk či vynútený styk, sa častejšie rizikovo správali aj v drogovej oblasti, t. j. vo väčšej miere uvádzali užívanie tzv. mäkkých drog: marihuany a hašišu (Lukšík, 2003).
 • Marihuana, „voľnejšie vzťahy a sex“ sú súčasťou niektorých spôsobov života mladých ľudí. Tieto vzťahy ilustruje nasledujúca tabuľka.

Spôsob života, v ktorom hrá úlohu marihuana a alkohol, partnerský vzťah a sexualita mladých ľudí vo veku 12 – 25 rokov.

V tejto tabuľke nie sú uvedené všetky spôsoby života mladých ľudí (Lukšík, 2003).

Spôsob života Drogy (alkohol a marihuana) Partnerský vzťah, sexualita
1. Zameranie na zábavu droga ako prostriedok zábavy a odviazanosti sexuálne pôžitky tu a teraz, promiskuita
2. Prekračovanie hraníc hľadanie zážitkov z nepoznaného a zo zakázaného sex pred svadbou
3. Individualizmus, sloboda, tolerancia k rozličným filozofiám (okrem kresťanstva), vlastná odlišnosť droga ako súčasť životnej filozofie osobná zodpovednosť, sexuálna sloboda, tolerancia, ale aj uvedomovanie si rizika nevery, tolerancia sexuálnej inakosti
4. Medzigeneračný odstup: iná hudba, iné trávenie voľného času ako dospelí, únik zo sveta povinnosti, odstup od školy a učiteľov iná droga ako u dospelých, najmä marihuana spochybňovanie manželstva, tlak zo strany rovesníkov, prioritou je vrstovnícka komunikácia
5. Prechod k dospelosti, prispôsobovanie sa životu dospelých legálne drogy (alkohol, nikotín) vážne partnerstvá, ťažká, ale dôležitá vernosť, ochrana pred rizikami, niektorí smerujú k manželstvu