Multi-tabs<sup>®</sup> Omega 3 KID

Multi-tabs® OMEGA 3 KID vyrába dánsky výrobca Ferrosan s takmer 100 ročnou tradíciou v oblasti farmácie, ktorý nerobí kompromisy v kvalite. Za využitia moderných technológií a trendov vo vývoji, produkuje TOP kvalitu v oblasti Škandinávie a Európy.

Multi-tabs® OMEGA 3 KID vyrába dánsky výrobca Ferrosan s takmer 100 ročnou tradíciou v oblasti farmácie, ktorý nerobí kompromisy v kvalite. Za využitia moderných technológií a trendov vo vývoji, produkuje TOP kvalitu v oblasti Škandinávie a Európy.

Multi-tabs® OMEGA 3 KID je produkt určený pre deti a rieši:

 • Zlepšenie koncentrácie
 • Zlepšenie schopnosti učiť sa
 • Zlepšenie pri poruchách správania – nepozornosť, hyperaktivita, impulzivita
 • Únava
 • Zrakové vnímanie
 • Motorická koordinácia

Multi-tabs® OMEGA 3 KID sú mäkké žuvacie tobolky s príchuťou čiernej ríbezle. Denná dávka Multi-tabs® OMEGA 3 KID zaistí dieťaťu dostatočný príjem esenciálnych omega-3 mastných kyselín získaných z tuniaka a zároveň potrebné vitamíny C a E.

Je špeciálne postavený pre vekovú kategóriu detí od 3 rokov. Predáva sa len v lekárňach pod odborným dohľadom a s odporučením vášho lekárnika.

Výhody a dôležité informácie pre spotrebiteľa

 • Neobsahuje lepok, konzervačné látky a laktózu
 • Výnimočne dobrá chuť čiernej ríbezle
 • 4 možnosti užitia tobolky
 • Klinická štúdia z roku 2008 potvrdzujúca zlepšenie parametrov v oblasti excitačnej schopnosti, únavy, zrakového vnímania a vizuálnej motorickej koordinácie

Čo je dobré vedieť o Omega 3 nenasýtených mastných kyselinách DHA a EPA a OMEGA 3 KID?

 • Omega-3 mastné kyseliny sú dôležité pre zdravie a vývoj dieťaťa, hlavne pre kognitívny vývoj dieťaťa
 • Väčšina detí neprijíma v potrave dostatočné množstvo omega-3 mastných kyselín
 • Multi-tabs® OMEGA 3 KID dodáva deťom potrebné, dostatočné množstvo Omega-3 mastných kyselín DHA a EPA
 • Multi-tabs® OMEGA 3 KID je prípravok bohatý na DHA, ktorá je dôležitým stavebným prvkom v mozgu
 • Okrem DHA a EPA obsahuje navyše aj vitamíny C a E; zloženie špeciálne upravené pre deti
 • Multi-tabs® OMEGA 3 KID obsahuje koncentrovaný rybí olej najvyššej kvality a čistoty

Omega-3 mastné kyseliny sú životne dôležitou súčasťou mozgu

Omega-3 mastné kyseliny zohrávajú dôležitú úlohu v mozgových funkciách. Hmotnosť mozgu tvorí 50%-60% lipidov, z nich sú 35% polynasýtené mastné kyseliny (PUFA). Omega-3 mastná kyselina DHA je prevažujúcou štruktúrne mastnou kyselinou v mozgu a tvorí asi 40% PUFA v ňom obsiahnutých. Dostatočné zásoby omega-3 mastných kyselín EPA a DHA sú rozhodujúce pre podporu normálneho vývoja a funkcie mozgu.

 • DHA je obzvlášť významná v rannom štádiu života pri vývoji štruktúry oka a mozgu, ako nenahraditeľná súčasť bunkových membrán
 • EPA plní viac funkcií, pretože jej deriváty okrem iného ovplyvňujú prietok krvi, funkciu imunitného systému a hormonálnu rovnováhu
 • EPA aj DHA môžu pôsobiť na časté aspekty bunkovej signalizácie v mozgu a na nervovej sústave, vrátane génovej expresie

Deficit omega-3 mastných kyselín môže mať významné dôsledky, vrátane oneskorenej zrakovej ostrosti, kognitívnych porúch, mozgovej disfunkcie a rôznych ďalších neurologických porúch.

Omega-3 mastné kyseliny sú dôležité pre vývoj a funkciu mozgu

Vývoj mozgu je komplexný interaktívny proces, v ktorom môžu mať rušivé udalosti, hlavne v rannom štádiu života, ďaleko siahajúce následky.

Omega-3 mastné kyseliny sa počas vývoja mozgu rýchlo hromadia v šedej mozgovej hmote a stávajú sa neoddeliteľnou súčasťou membrán neurónov. K rýchlemu rastu mozgového tkaniva dochádza v poslednom trimestri tehotenstva a do dvoch rokov života. Potom rastie mozog pomalším tempom do veku 30 rokov.

Napriek tomu, že sa mozog po počiatočnom rýchlom tempe vyvíja pomalšie, Epstein zistil, že vo veku 7 a 11-12 rokov sa objavujú štatisticky významné vrcholy v miere rastu mozgového tkaniva. Celkové množstvo omega-3 mastných kyselín sa počas rastu mozgu rýchlo zvyšuje, a to vplyvom rastu veľkosti mozgu aj zvýšením relatívneho obsahu omega-3 mastných kyselín v mozgu.

Omega-3 mastné kyseliny môžu pomáhať deťom, ktoré majú problémy s učením a/alebo so správaním

Nedostatok, alebo nerovnováha polynasýtených mastných kyselín s dlhým reťazcom (LC-PUFA), vrátane omega-3 mastných kyselín, môže prispievať k niekoľkým bežným a prekrývajúcim sa detským poruchám nervového vývoja, vrátane poruchy pozornosti spojenej s hyperaktivitou (ADHD) a dyslexiou. Tieto stavy sa u jednotlivých osôb často prekrývajú a kumulujú sa v rovnakých rodinách. K zdieľaným biologickým rizikovým faktorom by mohla patriť aj zlá výkonnosť metabolizmu mastných kyselín, zvyšujúca obvyklé dietetické požiadavky na LC-PUFA vrátane omega-3 mastných kyselín. Výskumy ukazujú, že hlavne funkčný deficit omega-3 mastných kyselín môže byť príčinou niektorých porúch správania, učenia a nálady spojených s takýmto stavom.

ADHD

ADHD je termín používaný k opisu detí, ktoré sú nepozorné, impulzívne a hyperaktívne. Príčina nie je známa a je považovaná za viac faktorovú.

Dyslexia

Dyslexia je porucha učenia prejavujúca sa primárne s problémom s jazykom v písanej podobe, hlavne pri čítaní.

ADHD sa spája s deficitom LC-PUFA: u chlapcov s touto poruchou bol hlásený nízky pomer kyselín omega-3 k omega-6 PUFA v sére, spojený s potenciálne zmeneným metabolizmom mastných kyselín.

Vplyv užívania LC-PUFA (vrátane omega-3) na správanie detí s ADHD boli hodnotené v niekoľkých štúdiách. Tieto štúdie dokázali, že užívanie LC-PUFA znížilo niektoré (avšak nie všetky) symptómy súvisiace s ADHD vrátane zlepšenia čítania a pravopisu.

Zhrnutie súvisiacich štúdií

Richardson a Puri (2002)

 • 41 detí (8-12 rokov) s dyslexiou a ADHD
 • 3 mesiace užívania LC-PUFA vrátané DHA (480mg / deň) + EPA (186mg /deň)
 • Autori zistili, že užívanie LC-PUFA znížilo u detí symptómy súvisiace s ADHD

Stevens a kol. (2003)

 • 50 detí (6-13 rokov) s ADHD
 • 4 mesiace užívania LC-PUFA vrátane DHA (480mg/deň) + EPA (80mg/deň)
 • Bolo spozorované významné zlepšenie problémov so správaním a pozornosťou

Richardson a Montgomery (2005)
„The Oxford-Durham Study“

 • 117 neprospievajúcich detí (5-12 rokov), problémy s čítaním, pravopisom, motorickou koordináciou a pozornosťou
 • 3 mesiace užívania LC-PUFA vrátane DHA (174mg/deň) + EPA (558mg/deň)
 • V aktívnej liečbe bolo za 3 mesiace liečby v porovnaní s placebom zistené významné zlepšenie v čítaní, pravopise a správaní

Sin a kol. (2007)

 • 132 detí (7-12 rokov) s príznakom ADHD
 • 15 týždňov užívania LC-PUFA vrátane DHA (174mg/deň) + EPA (558mg/deň)
 • V hodnotení, ktoré robili rodičia pri základných symptómoch ADHD, nepozornosti a hyperaktivity/impulzívnosti, boli zistené významné stredne až silne pozitívne terapeutické účinky

Potravou nezískavame dostatočné množstvo omega-3 mastných kyselín (Ryby / Príjem omega-3)

 • Typická západná strava dodáva telu denne len 50-20 mg DHA+EPA [10,11]. Vo väčšine zemí sa odporúčania pohybujú okolo 500mg DHA + EPA.
 • Priemerná konzumácia rýb v Dánsku je asi 120g/týždenne u dospelých a 80g/týždenne u detí. Odporúča sa 200-300g/týždenne. Koľko rýb skonzumujete vy a vaše deti?
 • Dánsky dietetický prieskum ukázal, že odporúčané množstvo rýb konzumovalo menej ako 10% osôb

Väčšina ľudí teda nezískava stravou odporúčanú dennú dávku DHA a EPA. Platí to hlavne u detí, ktoré všeobecne v porovnaní s dospelými konzumujú menej rýb a omega-3 mastné kyseliny. Čiastočne je to dané tým, že mnohým deťom ryby nechutia. Podľa dánskej štúdie, deti vo vekovej skupine 4-9 rokov konzumujú priemerne iba 80-90g rýb týždenne. Navyše je v konzumácií veľký rozptyl. V priebehu trojmesačného obdobia merania, jedno z deviatich detí nezjedlo ani kúsok ryby. V ostatných európskych zemiach je situácia pravdepodobne ešte horšia. Welch a kol. udávajú, že spotreba rýb v Dánsku je tretia najvyššia v Európe, prekonaná len Nórskom a Španielskom (Welch a kol.2002).

Klinické štúdie s Multi-tabs® Omega-3 KID

Klinickú štúdiu s Multi-tabs® Omega-3 KID vykonala v roku 2008 profesorka L. M. Luzenkova z Pediatrického výskumného centra Ruskej akadémie lekárskych vied.

Do štúdie bolo zaradených 35 detí s ADHD (vo veku 6-8rokov). 20 detí dostávalo každý deň 2 tobolky Multi-tabs® Omeg 3 KID počas obdobia 2 mesiacov. Zvyšných 15 detí slúžilo ako kontrolná skupina. Po 3 mesiacoch sledovania bolo spozorované zlepšenie nasledujúcich parametrov: excitačná schopnosť (excitácia – podráždenie, nepokoj), únava, zrakové vnímanie a vizuálna motorická koordinácia. V kontrolnej skupine nebolo zaznamenané žiadne zlepšenie.

Rybí olej najlepšej kvality

Rybí olej používaný v Multi-tabs® Omega 3 KID je koncentrovaný a čistený pomocou patentovanej technológie PureMaxTM. PureMaxTM je jedinečný proces využívajúci najvyšších farmaceutických štandardov a zaisťujúci čistotu, ktorá prevyšuje všetky štandardy kvality týkajúcich sa obsahu nečistôt a ťažkých kovov.

Vitamín C a vitamín E

Multi-tabs® Omega 3 KID navyše obsahuje vitamíny C a E, ktoré sú prírodné antioxidanty. Vitamín E je dôležitý na prevenciu oxidácie polynenasýtených mastných kyselín (vrátane omega-3) v tele. Vitamín C je navyše významný pre imunitnú funkciu.

Súhrn

 • Omega-3 mastné kyseliny sú dôležité pre zdravie a vývoj dieťaťa, hlavne pre kognitívny (poznávací) vývoj dieťaťa
 • Väčšina detí neprijíma v potrave dostatočné množstvo omega-3 mastných kyselín
 • Multi-tabs® Omega-3 KID zaisťuje deťom významné dodatočné množstvo Omega-3 mastných kyselín DHA a EPA
 • Multi-tabs® Omega-3 KID je prípravok bohatý na DHA, ktorá je dôležitým stavebným prvkom v mozgu
 • Okrem DHA a EPA obsahuje navyše vitamíny C a E; zloženie špeciálne upravené pre deti
 • Multi-tabs® Omega-3 KID obsahuje koncentrovaný rybí olej najvyššej kvality a čistoty

Zloženie

**Účinné látky v dennej dávke (2 kapsuly)**
**\*% ODD:**
Rybací olej
460 mg
-
S obsahom Omega 3 nenasýtených kyselín
min. 276 mg
-
- DHA (kyselina dokozahexaénová)
min. 230 mg
-
- EPA (kyselina eikozapentaénová)
max. 46 mg
-
Vitamín C
20 mg
25%
Vitamín E
5 mg
50%
\* Odporúčaná denná dávka (2008/100/EU).
**Balenie:** 60 toboliek

Priemerná cena v lekárni: 7,60 €

Výrobca: Ferrosan A/S, Sydmarken 5, 2860 Soeborg, Dánsko
Distribútor v SR: Ozone Laboratories Slovakia, s.r.o. Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava