"E" značky - Tajomné symboly na obaloch potravín

Prečo sú ľudia z vidieka zdravší? Okrem nízkej expozície škodlivín netrpia uponáhľanosťou obyvateľov miest. Zaujímavé, že? Čo s tým však spraviť? S pracovnou dobou u zamestnávateľa asi nič, ale strava sa predsa len dá trochu kontrolovať.

Prečo sú ľudia z vidieka zdravší? Okrem nízkej expozície škodlivín netrpia uponáhľanosťou obyvateľov miest. Zaujímavé, že? Čo s tým však spraviť? S pracovnou dobou u zamestnávateľa asi nič, ale strava sa predsa len dá trochu kontrolovať.

V súčasnej dobe je v EÚ schválených 171 potravinárskych aditív a ich skupín. Celkový trend stále smeruje ku zvyšovaniu zodpovednosti, a to nielen výrobcu, ktorý má zaručovať, že jeho produkty zodpovedajú zákonným predpisom, ale i konzumenta. Ten si totiž musí sám zistiť, čo je mu ponúkané, do akej miery je prospešná jeho zdraviu nakupovaná strava, alebo či mu môže uškodiť.

Uvedené čísla zodpovedajú identifikačnému kódu u nás užívaných "éčok":

  1. Priaznivo pôsobiace látky

Ide o látky pôsobiace prevažne priaznivo, či o zlúčeniny, u ktorých neboli pri umiernenom užívaní zistené vedľajšie účinky.

E: 100, 101, 140, 150a, 160acde, 161b, 162, 163, 170, 175, 270, 290, 300, 306—308, 322, 410, 440, 901, 948

  1. Látky ešte prijateľné

E: 141, 172, 174, 260, 296, 301, 302, 304, 309, 315, 316, 325-327, 334, 350 —352, 363, 406, 460, 470b, 551-553, 640, 650, 902-904, 920, 949, 1102, 1103

  1. Látky menej vhodné

Opatrne - takto sú označené látky menej vhodné, no pre zdravých jedincov v obmedzenom množstve ešte prijateľné.

E: 150 b,c,d, 153, 160b,f, 171, 200, 202, 203, 261,263, 297, 330-332, 335, 337, 353, 354, 400—404, 407, 415-418, 420—422, 425, 445, 461, 463-466, 469,470-475, 481—483, 491-495, 500—504, 508-511, 514–517, 524–530, 554–559, 570, 574—579, 585, 912, 914, 938, 939, 941, 942, 953, 956, 957, 965, 966, 967, 999, 1105, 1200, 1404, 1420, 1422, 1451, 1520

  1. Látky pôsobiace nepriaznivo

Ak sa im môžete vyhnúť, rozhodne tak spravte.

E: 120, 161g, 173, 234, 236, 251, 252, 262, 280-283, 338-341, 343, 355-357, 380, 385, 405, 407a, 412-414, 432-436, 442, 444, 450-452, 459, 468, 476, 477, 479b, 507, 513, 518, 520–523, 535, 536, 538, 541, 620–635, 900, 943, 950, 951, 959, 1201,1202, 1410-1414, 1440, 1442, 1450, 1505, 1518.

  1. Látky s výrazne nepriaznivým účinkom(!)

Najvyššie nebezpečenstvo - komu je život milý, nech sa snaží týmto látkam zásadne vyhýbať, pretože môžu mať až výrazne škodlivý zdravotný dopad!

E: 102, 104, 110, 122—124, 127-133, 142, 151, 154, 155, 180, 210-224, 226—228, 230-233, 235, 242, 249, 250, 284,285, 310-312, 320, 321, 512, 905, 927, 944, 952, 954.

Negatívne pôsobenie niektorých "éčok" na jednotlivé orgány alebo systémy:

Črevá: E220, 221, 222, 223, 224
Trávenie: E338, 339, 340, 341, 407, 450, 461, 463, 465, 466, 107
Koža: E230, 231, 232, 233
Ničiaci vitamín B12: E200
Cievy: E250, 251, 252
Cholesterol: E320, 321
Karcinogény: E113, 123, 131, 142, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 329, 330
(E123 je silno rakovinotvorný, v USA a Rusku je zakázaný.)