Syndróm X a životný štýl

Pojem syndróm X znie ako názov akejsi zákernej choroby spojenej s mimozemšťanmi a filmami z oblasti sci-fi, táto porucha zdravia sa však prejavuje u vzrastajúceho počtu Európanov...

Pojem syndróm X znie ako názov akejsi zákernej choroby spojenej s mimozemšťanmi a filmami z oblasti sci-fi, táto porucha zdravia sa však prejavuje u vzrastajúceho počtu Európanov. Syndróm X je taktiež známy ako metabolický syndróm alebo syndróm inzulínovej rezistencie, je spájaný s narastajúcou obezitou a poklesom fyzických aktivít.

Syndróm X je diagnostikovaný v prípadoch, ak vyšetrovaná osoba splňuje tri alebo viac z týchto kritérií: obezitu v brušných partiách, vysokú hladinu triacylglycerolov, nízku hladinu HDL-cholesterolu, vysoký krvný tlak a vysokú hladinu cukru v krvi. U osôb so syndrómom X je vysoké riziko cukrovky typu 2 a ochorenia srdca. Je u nich aj vyššia pravdepodobnosť predčasného úmrtia vplyvom srdcového ochorenia.

Inzulínová rezistencia: kľúč k syndrómu X

Za normálnych podmienok umožňuje inzulín prestup cukru z krvi do buniek tela, kde je využitý pri tvorbe energie. Ak však normálne množstvo inzulínu nie je schopné zabezpečiť transport glukózy do buniek, dochádza k inzulínovej rezistencii. Inými slovami: bunky odolávajú vplyvu inzulínu a glukóza do nich nemôže vstupovať. Pokiaľ k tomu dôjde, musí pankreas produkovať viac inzulínu, aby sa zachovala normálna hladina glukózy v krvi. Hoci osoby s diagnózou syndrómu X majú vyššiu hladinu glukózy v krvi, nie sú považované za cukrovkárov.

Čo je príčinou inzulínovej rezistencie? Odpoveď na túto otázku je dosiaľ nejasná. Avšak podľa predbežných odhadov je približne polovica prípadov inzulínovej rezistencie spôsobená genetickými faktormi. Je však pôsobená i faktormi, ktoré môžeme ovplyvniť: telesná hmotnosť (zvlášť brušný tuk) a hladina výkonnosti.

Inzulínová rezistencia, obezita a hladina výkonnosti

Pravdepodobnosť vzniku inzulínovej rezistencie najviac zvyšuje obezita. Možnosť liečby alebo prevencie syndrómu X diétou do veľkej miery závisí na príznakoch jednotlivcov, ale takmer všetci odborníci súhlasia s tým, že tieto príznaky sa podstatne zlepšia pri znížení telesnej hmotnosti a zvýšení fyzickej aktivity.

Nevyhnutné je vhodné cvičenie, lebo svaly tvoria najväčší podiel telesných tkanív (30 – 40 % telesnej hmoty sú svaly) a taktiež spotrebujú najviac glukózy. Svaly, ktoré nevyvíjajú žiadnu aktivitu, nie sú na inzulín citlivé.

Odborníci odoporúčajú miernu telesnú aktivitu aspoň 30 minút denne, pomôže i obmedzenie celodenného sedenia, napr. odporúčajú chodiť po schodoch a nejazdiť výťahom, nepoužívať diaľkový ovládač televízora alebo sa aspoň na 30 minút postaviť a nesedieť po celú dobu sledovania televízie.

Dlhodobé riešenie

Podobne ako iné chronické ochorenia je i syndróm X komplexná choroba vyvolaná životným štýlom. Riešenie je pomerne ľahké: menej jesť, voliť pestrú rôznorodú stravu a viac telesnej aktivity. Tieto opatrenia budú účinné len vtedy, ak sa stanú súčasťou každodenného života.

Klinické parametre syndrómu X

Syndróm X je možné definovať pri výskyte troch alebo viac rizikových faktorov uvedených v tabuľke.

Rizikový faktor Určená hodnota
Obezita brušných partií Obvod pása Muži: nad 102cm Ženy: nad 88cm
Hladina vyšších triacylglycerolov 150 mg/l a viac
Nízka hladina HDL-cholesterolu Muži: 40 mg/l a menej Ženy: 50 mg/l a menej
Krvný tlak 140/90 mm Hg a viac
Hladina glukózy 110 mg/l a viac
Ďalšie informácie: ------------------------------------------------
  • 1. Hill J and Horton E, eds (2000). Contributing factors to insulin resistance. An ILSI North America Workshop. Nutrition Reviews, 58; S1-S26.
  • 2. Astrup A and Finer N (2000) Redefining type 2 diabetes: 'Diabesity' or 'Obesity Dependent Diabetes Mellitus'. Obesity Reviews, 1; 57-59.
  • 3. The Metabolic Syndrome: Where Are We and Where Do We Go? A brief critical Review, Nutrition Reviews, vol. 60, p335.

POTRAVINY DNES (FOOD TODAY) 04/2003