Nail Polish Opoola, color 6 - Nebezpečný výrobok

6.9.2010 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Litve, v Českej republike, v Bulharsku, v Nemecku a v Estónsku.

6.9.2010 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Litve, v Českej republike, v Bulharsku, v Nemecku a v Estónsku.

Názov: Nail Polish OPOOLA, color 6 – lak na nechty,
Značka: OPOOLA,
Krajina pôvodu: neznáma,
Výrobná dávka: neuvedená,
Popis: žltý lak na nechty v 8,5 ml sklenej fľaštičke, so šedým vrchnákom (viď obrázok).

[[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/06-09-2010/Nail-Polish-OPOOLA.jpg)
**Vo výrobku bol zistený Bis (2-ethylhexyl) phthalate, čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 677) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Ftaláty sú toxické látky obzvlášť pre deti. Majú negatívny vplyv na vývin mužských a ženských orgánov.** **Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.**