Dni zdravého srdca 2010

Dni zdravého srdca 2010 organizuje Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SVPL SLS) v dňoch 24.9.-1.10.2010.

Dni zdravého srdca 2010 organizuje Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SVPL SLS) v dňoch 24.9.-1.10.2010.

Organizujeme ich v ambulanciách všeobecných lekárov na podporu edukácie našich pacientov. Je to príspevok k celosvetovej edukačnej aktivite - „Svetový deň srdca 2010“, ktorý sa uskutoční v SR v piatok 24.9.2010 a v ostatnom svete v nedeľu 26.9.2010.

Pre všeobecných lekárov a ich pacientov je pripravený projekt premosťujúci aktivity na Slovensku a vo svete. V sieti 2300 ambulancií na Slovensku môžu všeobecní lekári vysvetľovať dôležitosť srdcovocievnej prevencie, zdravého stravovania a zdravého pohybu pre zachovanie srdcovocievneho zdravia svojich pacientov.

Každý pacient má svojho všeobecného lekára a tak uvedomenie si dostupnosti prevencie a informácií o správnej životospráve v ambulanciách praktikov je pre zdravie populácie veľmi významné. V edukačných kampaniach je veľmi dôležité aby ľudia zistili, že absolvovanie preventívnej prehliadky u všeobecného lekára v intervale 1x za dva roky je poistkou zdravia.

Podrobné informácie sú na internetovej stránke projektu na www.vpl.sk.