Ortorexia- keď zdravé stravovanie prestáva byť zdravé

V poslednom čase sa objavil nový typ poruchy stravovania- ortorexia. Kedy je zdravé stravovanie ešte v poriadku a kedy prekračuje hranicu normálnosti? Otestujte sa!

V poslednom čase sa objavil nový typ poruchy stravovania, ktorý sa prejavuje tak, že ľudia sú priam posadnutí myšlienkou stravovať sa tak, že si zlepšia zdravie. Podľa Švajčiarskej potravinárskej asociácie táto nová vlna posadnutosti v stravovaní, ktorá sa nazýva "Orthorexia" alebo "Orthorexia nervosa" z gréckeho "orthos", čo znamená správna a "orexis" znamená chuť, dosahuje znepokojujúce rozmery.

V snahe liečiť si niektoré svoje vlastné choroby alebo, jednoducho povedané, doviesť zdravú výživu až do extrému, tvoria si ľudia postihnutí orthorexiou svoje vlastné špecifické pravidlá stravovania. Tento problém im zaberá stále viac času, pretože si vypracovávajú vlastné stravovacie postupy a plánujú si druh a zloženie jednotlivých pokrmov na niekoľko dní dopredu. Mnohí z nich si nosia so sebou svoje vlastní potraviny, keď opúšťajú svoju domácnosť, pretože sa obávajú konzumovať bežne dostupné pokrmy zo strachu pred tukom, "chemikáliami" alebo ďalšími zložkami, o ktorých sú presvedčení, že by im mohli uškodiť.

Dodržiavať tento prísny režim si vyžaduje pevnú vôľu, preto tieto osoby pociťujú silnú nadradenosť nad bežnými ľuďmi, ktorí nemajú také sebaovládanie. Dr. Steve Bratman, ktorý ako prvý popísal orthorexiu v roku 1997, uviedol, že človek, ktorý trávi svoje dni pojedaním tofu a zdravotných keksov, môže mať veľmi vznešené pocity podobné, napr. ako keby celý svoj život venoval pomoci "bezdomovcom".

Naopak, keď tieto osoby porušia vlastné prísne pravidlá konzumovaním "zakázaných" potravín, cítia sa veľmi previnilo. Väčšinou sa za to potrestajú zavedením ešte prísnejších stravovacích pravidiel a obmedzením množstva potravy. Správanie týchto ľudí sa podobá správaniu osôb, ktoré trpia anorexiou alebo bulímiou nervosa. Rozdiel medzi týmito skupinami spočíva v tom, že anorektici a bulimici sa zaujímajú o množstvo potravy, orthorektici o jej kvalitu.

V Európe sme teraz zaplavovaní informáciami o tom, čo je v potrave "dobré" a čo je "špatné". Výživári nepovažujú tento prístup za šťastný, pretože v modernej západnej spoločnosti podporuje neurotické vzťahy k potrave. Mnoho Európanov kladie pri plánovaní zloženia svojho jedálnička na prvé miesto svoje zdravie.Ako teda nájsť rovnováhu medzi zdravým stravovaním a posadnutosťou?

Rovnako ako v mnohých ďalších aspektoch spojených so stravovaním je kľúčom k riešeniu tohoto problému umiernenosť. Zmeny vo výbere potravín majú byť uskutočňované postupne a takým spôsobom, ktorý vyhovuje osobným preferenciám a životnému štýlu. Zdravšie stravovanie má mať pozitívny vplyv na zdravie bez toho, že by obmedzovalo príjemné pocity z vlastného jedla alebo negatívne ovplyvňovalo vzťahy s okolím. Na zistenie, či má zdravé stravovanie pozitívny vplyv alebo sa už stáva posadnutosťou, je možné vyskúšať "Bratmanov test na orthorexiu".

Ďalšie informácie

The French Institute for Health Education: www.ineps.sante.fr
The Health Food Junkie by Dr. Steve Bratman extracts: www.orthorexia.com

**Bratmanov test na orthorexiu**
• Trávite viac než 3 hodiny denne premýšľaním o svojej strave? • Plánujete si pokrmy na niekoľko dní dopredu? • Je pre vás nutričná hodnota vašich pokrmov dôležitejšia než potešenie z vlastného jedla? • Znížila sa kvalita vášho života so zvyšovaním kvality vášho stravovania? • Stali ste sa postupom času na seba prísnejší? • Zvýšilo zdravšie stravovanie vašu sebaúctu? • Vylúčili ste zo svojho jedálnička svoje obľúbené pokrmy a nahradili ich "správnymi"? • Pôsobí vám vaša diéta ťažkosti pri stravovaní mimo domu alebo v styku s rodinou a priateľmi? • Máte pocit viny, keď svoju diétu porušíte? • Cítite vlastné uspokojenie, keď sa stravujete zdravo?

Štyri až päť kladných odpovedí naznačuje, že je vhodné si oddýchnuť od problémov spojených s vlastným stravovaním. Kladné odpovedi na všetky otázky znamenajú, že ste celkom posadnutí zdravou výživou.

ČASOPIS FOOD TODAY 03/2004
Najčítanejšie články