Konto Bariéry prispelo v roku 2010 na pomôcky deťom so zdravotným postihnutím finančnou čiastkou 31.599,91 €

Konto Bariéry je synonymom pomoci deťom so zdravotným postihnutím. Príspevok na pomôcku často predstavuje nielen materiálnu, ale aj psychickú podporu rodine s postihnutým dieťaťom.

Konto Bariéry je synonymom pomoci deťom so zdravotným postihnutím. Príspevok na pomôcku často predstavuje nielen materiálnu, ale aj psychickú podporu rodine s postihnutým dieťaťom.

V roku 2010 Konto Bariéry pomohlo príspevkami na pomôcky na základe žiadostí rodičov 56 deťom a jednému zariadeniu, ktoré sa stará o deti so zdravotným postihnutím. Rodičia žiadali hlavne príspevky na špeciálne kočíky a rôzne doplnky ku kočíkom, príspevky na špeciálne mechanické a elektrické vozíky, na pojazdné podpery pre nácvik chôdze, na zdvíhacie plošiny, schodolezy, závesné stropné systémy a iné. Väčšina detí boli imobilné deti s diagnózami detská mozgová obrna. Konto Bariéry prispelo v roku 2010 na pomôcky finančnou čiastkou 31.599,91 €. Aj vďaka pomoci Konta Bariéry získavajú pomôcky deti zo sociálne slabých rodín, pre ktoré by tieto pomôcky boli nedostupné.

Konto Bariéry je jedným z kľúčových projektov Detského fondu Slovenskej republiky a od roku 1993 prispieva na základe žiadostí rodičov na kompenzačné pomôcky deťom so zdravotným postihnutím. Počas svojej existencie Konto Bariéry prispelo na pomôcky celkovou čiastkou 462.951,13 € (13.946.686,74 Sk). Konto Bariéry je verejná zbierka povolená Ministerstvom vnútra SR, prostriedky Konta Bariéry sú tvorené jednorazovými darmi a pravidelnými príspevkami zo mzdy darcov (čísla účtov Konta Bariéry: 4008286320/7500, ČSOB a 1617676259/0200, VÚB).

V roku 2010 Konto Bariéry podporili hlavne Nadácia otvorenej spoločnosti, Generali Slovensko, Prvá stavebná sporiteľňa, Forza a individuálni darcovia.

Ďalšie informácie ohľadne aktivít Detského fondu Slovenskej republiky a Konta Bariéry sú na www.dfsr.sk. Aktivity Detského fondu Slovenskej republiky je možné podporiť aj formou poukázania 2% z dane.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú zlepšovať život deťom so zdravotným postihnutím.


Kontakt: Alena Synková, Detský fond Slovenskej republiky, Radničné nám. 1, 821 05 Bratislava., Tel.: 02/43 63 43 54, e-mail: dfsr@dfsr.sk