Viac než polovica Slovákov vo veku 18-20 rokov by pristúpila na pohlavný styk bez použitia kondómu

Viac než polovica Slovákov vo veku 18 -20 rokov by pristúpila na pohlavný styk aj bez použitia kondómu. To vyplynulo z prieskumu medzi mladými ľuďmi v rámci anonymného on-line sociálneho prieskumu v spolupráci s CKM SYTS.

Celých 46,7% mladých ľudí vo veku 18-20 rokov by skôr pristúpilo na pohlavný styk bez ochrany pred vírusom HIV, 18,1% by na styk pristúpilo určite. Podobné čísla sa podľa prieskumu objavujú aj u skupín 21-24 rokov a 25-30 rokov. Správanie mladých ľudí je podľa štatistík veľmi rizikové a to i napriek tomu, že počet nakazených vírusom HIV rok od roku stúpa. Podľa aktuálnych štatistík už od roku 2003 bol zaznamenaný každoročný nárast počtu potvrdených prípadov HIV infekcie. V roku 2009 bolo laboratórne potvrdených 45 nových prípadov HIV u občanov SR, čo predstavuje druhý najvyšší výskyt v jednom kalendárnom roku od začiatku monitorovania HIV/AIDS v SR.

Pozitívne je, že zároveň však 59,1% osôb z vekovej skupiny 18-20 rokov uvádza, že používa kondóm a 22% 7 % používa kondóm aj hormonálnu antikoncepciu. Žiadnu antikoncepciu pritom nepoužíva celých 15,2% a výlučne na hormonálnu sa spolieha 18,8%.

Dôležitú úlohu v tomto ohľade určite zohráva vzdelávanie a komunikácie v rodine. Podstatné je mladým ľuďom dodať dostatočné sebavedomie, aby nepristupovali na nechránený styk zo strachu pred odsúdením a odmietnutím zo strany partnera alebo okolia. Viac ako 80% opýtaných malo prvý sexuálny styk medzi pätnástym a osemnástym rokom života. V rámci prevencie pred prenosom pohlavných chorôb je teda lepšie s dieťaťom o sexe hovoriť otvorene a na všetky riziká ho včas pripraviť, ako si nepripúšťať jeho kritický vek a možné riziká podceniť.