Neliečení psoriatici žijú o 10 rokov menej

Ide o zápalový stav celého organizmu s viditeľným postihnutím kože. Pri tejto chorobe je pokožka tela suchá, šupinatá. Objavuje sa hlavne na kolenách, lakťoch, vo vlasoch na hlave.

Ochorenie kože sa môže prejaviť v ktoromkoľvek veku a je spravidla celoživotné so striedaním období bez príznakov a vzplanutí. Psoriáze sa v ostatných desaťročiach venoval snáď najintenzívnejší výskum v rámci kožných chorôb.

Napriek pokroku vo vedomostiach o tomto ochorení, príčina psoriázy nie je úplne jasná. Niektoré údaje poukazujú na vplyv genetiky a životného prostredia. Spúšťacím momentom psoriázy môže byť infekcia, úraz, emočný stres či klimatické faktory. Prejavy ochorenia môžu byť mierne až veľmi závažné, ale samotný priebeh ochorenia je v zásade nepredvídateľný. „Len“ ochorenie kože? Aj keď psoriáza, až na vzácne výnimky, nie je život ohrozujúcim ochorením, jej vplyv na každodenné aktivity je však nepopierateľný.

Strach pred nákazou

„Veľa psoriatikov sa nerado ukazuje na verejnosti a nerado vraví o svojom ochorení aj preto, že mnoho ľudí sa bojí nákazy,“ hovorí Mária Cetkovská, štatutárka martinskej organizácie Bodkáčik, ktorá vznikla v rámci aktivít Spoločnosti psoriatikov a atopikov SR.

Dermatológ sa v praxi stretáva aj s psychologickou dimenziou tejto choroby. „Strach zo straty zamestnania alebo problémy s výberom povolania, odcudzenie v partnerskom vzťahu, pocity menejcennosti,“ dodáva Slavomír Urbanček, z Dermatovenerologickej kliniky FNsP F.D. Roosevelta, B. Bystrica. Ťažkí neliečení psoriatici žijú v priemere o 10 rokov menej. Lekári zdôrazňujú, že základom úspešnej liečby je dobrá spolupráca s pacientom.

V prípade psoriázy je to o to dôležitejšie, že ide o recidivujúce ochorenie, kde sa vyžadujú pravidelné kontroly. „Epidemiologické pozorovania dokázali, že ťažkí psoriatici žijú v priemere o 10 rokov menej ako priemerná populácia. Táto skutočnosť radikálne zmenila pohľad na liečbu psoriázy. Nechápeme ju už iba ako terapiu, po ktorej ložiská na koži vymiznú, ale v omnoho širšom kontexte. Dôsledná liečba ťažkej psoriázy pomáha okrem riešenia základného kožného problému súčasne predchádzať závažným komplikáciám,“ vysvetľuje dermatológ, Slavomír Urbanček. Liečba Moderná dermatológia dnes, našťastie, disponuje arzenálom rôznorodých liečebných metód, ktoré dokážu ochorenie dlhodobo stabilizovať. Psoriáza však naďalej zostáva celoživotným ochorením so striedaním období bez príznakov a vzplanutí.

Génové inžinierstvo

Vyšším stupňom vo vývoji antipsoriatík sú biologiká, lieky vyrobené metódami génového inžinierstva. Cestu k životu bez psoriázy otvára práve menej známa biologická liečba, ktorá má výborné výsledky. Prvé biologikum na liečbu psoriázy bolo uvedené na slovenský trh v roku 2005. Tieto lieky blokujú zápalový kožný psoriatický proces na presne definovaných miestach. _„Okrem vysokej účinnosti je výhodou biologík ich bezpečnosť. Táto skupina liekov nie je na rozdiel od klasických antipsoriatík orgánovo toxická a nie je potrebný tak častý laboratórny monitoring._Tu je však nutné poznamenať, že biologiká nie sú liekmi prvej línie. Sú indikované až po zlyhaní liečby klasickými antipsoriatikami, alebo v prípade, že tieto lieky sú kontraindikované, či majú nežiaduce účinky,“ hovorí dermatológ, Slavomír Urbanček.

Psoriáza nie je síce vyliečiteľné, ale pri súčasných možnostiach liečby a korektnej spolupráci pacienta a lekára, veľmi dobre liečiteľné ochorenie.