Rúž - Nebezpečný výrobok

28.2.2011 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na zmenu v posúdení rizika pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov kozmetického výrobku, ktorý bol hlásený do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) pod číslom 79/11.

28.2.2011 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na zmenu v posúdení rizika pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov kozmetického výrobku, ktorý bol hlásený do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) pod číslom 79/11.

Názov: rúž – Silver a 21 Neutra
Značka: IL - MAKIAGE
Krajina pôvodu: Maďarsko
Výrobná dávka: neuvedené

[[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/28-02-2011/ruz.jpg)
**Na základe dodatočných informácii, Európska komisia prehodnotila hlásenie a výrobok bol preklasifikovaný na nebezpečný výrobok, ktorý predstavuje nezávažné riziko pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov (v zmysle smernice 2001/95/ES - smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov). Z tohto dôvodu bolo hlásenie č. 79/11 vyradené z databázy systému RAPEX.** **Je na spotrebiteľovi ako sa rozhodne, či bude takýto výrobok používať.** Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie - (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex\_archives\_en.cfm).