Svetový deň životného prostredia

Svetový deň životného prostredia si pripomíname od roku 1972 a tohtoročnou témou sú lesy. Lesy pokrývajú tertinu zemskej pevniny a 1,6 miliardy ľudí využívajú lesy na živobytie. Lesy zohrávajú kľúčovú úlohu v boji proti klimatickým zmenám, uvoľňujú kyslík do atmosféry, zatiaľ čo uskladňujú oxid uhličitý.

Svetový deň životného prostredia si pripomíname od roku 1972 a tohtoročnou témou sú lesy. Lesy pokrývajú tertinu zemskej pevniny a 1,6 miliardy ľudí využívajú lesy na živobytie. Lesy zohrávajú kľúčovú úlohu v boji proti klimatickým zmenám, uvoľňujú kyslík do atmosféry, zatiaľ čo uskladňujú oxid uhličitý.

Lesy vytvárajú a udržujú úrodnú pôdu, pomáhajú regulovať často ničivé vplyvy záplav. Lesy sú najviac biologicky rozmanitý ekosystém na súši a sú domovom pre viac ako polovicu suchozemských živočíšnych druhov, rastlín a hmyzu.

Lesy tiež poskytujú úkryt, zamestnanosť, bezpečnosť a kultúrny význam pre lesnícko-závislé populácie. Sú zelenými pľúcami Zeme, životne dôležité pre prežitie ľudí na celom svete - nás všetkých sedem biliónov.

Lesy stelesňujú to, čo je dobré a silné v našich životoch. Napriek tomu cez všetky tieto cenné ekologické, ekonomické, sociálne a zdravotné výhody, ničíme tieto lesy, nutné pre život a dýchanie.

Globálne odlesňovanie pokračuje alarmujúcim tempom - každý rok je zničených 13 miliónov hektárov lesa. To je veľkosť Portugalska.

Ale nie je príliš neskoro zmeniť život ako ho poznáme do zelenšej budúcnosti. Zachovanie a šírenie lesov je potrebné považovať za obchodnú príležitosť. Cielené investície do zalesňovania by generovalo 10 miliónov pracovných miest po celom svete.

Odpoveď na otázku trvalo udržiavaného obhospodarovania lesov smerom k zelenej ekonomike je v našich rukách.

Keď toto neviete, je oveľa ľahšie prehliadnuť stromy pre les.