VIDEO: Prvá pomoc pri zlomeninách

Zlomeniny vznikajú keď sa poruší celistvosť kosti a dôjde k zlomeniu kosti alebo jej prasknutiu. Zlomeniny môžu byť spôsobené priamym nárazom alebo úderom. Inokedy je dôvodom poranenia celistvosti kosti nepriama sila, vtedy k poškodeniu dochádza v určitej vzdialenosti od miesta pôsobiacej sily.

Zdroj foto: Shutterstock.com

Zlomeniny predstavujú veľmi bolestivé zranenia, ktoré môžu mať za následok až šok, najmä ak ide o zlomeniny dlhých kostí na dolných končatinách alebo pri zlomeninách panvy, niekedy sú zlomeniny smrteľne nebezpečné napríklad pri poraneniach lebky a chrbtice. Väčšinou sú nevyhnutné odborné ošetrenia všetkých zlomenín, nielen lebky a chrbtice, ktoré patria k najnebezpečnejším poraneniam.

Podozrenie na zlomeninu môžeme mať, pokiaľ miesto je bolestivé a citlivé na dotyk a poranený má obmedzený pohyb danou časťou tela. Pri zlomeninách sa často mení tvar kosti a okolo je značný opuch. Niekedy vznikajú otvorené zlomeniny, ktoré vieme identifikovať zrakom a sú sprevádzané krvácaním. Pri otvorenej zlomenine sa nesmú zatláčať úlomky späť do rany. Otvorenú zlomeninu ošetríme najprv ako ranu a potom ako zlomeninu. Na miesto zlomeniny priložíme sterilný obväz, ale netlačíme na trčiacu kosť a znehybníme končatinu. Kým neošetríme a nepodoprieme poranenú časť, postihnutú osobu nepresúvame. Výnimkou je iba ohrozenie života.

Dôležité!

Pri poraneniach vždy kontrolujte dôležité životné funkcie ako sú dýchanie a činnosť srdca. Pri zabezpečení prvej pomoci pri zlomeninách majme na pamäti znehybnenie zlomeniny podľa druhu kosti, ktorej sa poranenie týka a zabezpečenie prevozu do nemocnice. Ošetrenie robme veľmi citlivo, aby sme nadbytočnou bolesťou nespôsobovali ďalšie traumy poškodenému.

Poskytnutie prvej pomoci pri zlomenine zaberie pár minút, ale neposkytnutie pomoci dokáže predĺžiť dobu liečenia z niekoľkých týždňov na niekoľko mesiacov.

Zlomenina dolnej končatiny

Zlomenina stehennej kosti

 • Pri zlomeninách stehenných kostí ošetrujeme postihnutého v polohe ležiacej na chrbte.
 • Pod chrbát dáme deku, aby nedošlo k podchladeniu.
 • Poranenú končatinu znehybníme priviazaním k dlahe alebo k improvizovanej dlahe (lyžiarske palice, rovné palice, prípadne konáre, dosky, tyče z plotu, ktoré treba vždy obaliť látkou, aby netlačili), v nevyhnutných prípadoch môžeme dolnú končatinu fixovať o zdravú nohu. Ak máme dve dlahy, prikladajú sa z bokov, vnútorná dlaha sa prikladá od hornej časti stehna po chodidlo a vonkajšia dlaha sa dáva do podpazušia ruky siahajúcej tiež po chodidlo. Ak nemáme dostatočne dlhú dlahu, mala by začínať aspoň od pása.
 • Fixácia dláh k nohe sa robí: pri členku, pod a nad kolenom, pri hornej časti stehna, v oblasti pásu a pri podpazuší.
 • Postihnutú končatinu nedvíhame, pretože by sme mohli spôsobiť ďalšie vnútorné poškodenie tkanív v mieste zlomeniny.
 • Pre odvrátenie rozvinutého šoku, môžeme opatrne zodvihnúť zdravú dolnú končatinu.
 • Privoláme rýchlu zdravotnú službu.
 • Pri zlomeninách nepodávame postihnutému jesť, piť, nesmie fajčiť – v prípade potreby operačného výkonu a celkovej anestézie (kedy pacient musí byť nalačno).

Zlomenina predkolenia

 • Pri poskytnutí pomoci postupujeme podobne ako pri zlomenej stehnovej kosti, rozdiel je, že sa používa kratšia vonkajšia dlaha.
 • Fixujeme najmä priviazaním v dvoch najbližších kĺboch nad a pod zlomeninou, pričom dlaha musí dostatočne presahovať oba susedné kĺby.
 • Zabezpečíme privolanie rýchlej záchrannej pomoci a transport postihnutého na odborné ošetrenie.

Zlomenina nohy a členka

 • Často dochádza k podvrtnutiam, pri ktorých môže dôjsť k zlomeniu vonkajšieho eventuálne vnútorného členka.
 • Použije sa dlaha, napr. stočená hrubšia, dlhšia tkanina - deka, uterák a pod.
 • Dlahu v tvare písmena U prichytíme k predkoleniu z bokov napr. zloženými trojrohými šatkami.
 • Zabezpečíme privolanie rýchlej zdravotnej záchrannej pomoci a transport postihnutého na odborné ošetrenie.

Poranenie kolena

 • Pri poranení kolenného kĺbu môže dôjsť k jeho stuhnutiu, preto sa nepokúšame koleno vyrovnávať.
 • Nepoužívame obväzovanie kolena obväzom, pretože kolenný kĺb môže rýchlo opúchať.
 • Pre prevenciu ďalšieho poškodenia kolena úderom pri prevoze pacienta do nemocnice obložíme koleno mäkkým materiálom (odev, zložený uterák a pod.).
 • Zabezpečíme prevoz postihnutého na odborné ošetrenie.

Zlomenina hornej končatiny

Ako poskytnúť prvú pomoc:

 • Pri zlomeninách horných končatín ošetrujeme postihnutého v sede.
 • Hornú končatinu znehybníme keď jednu trojrohú šatku dáme okolo krku tak, aby postihnutý mal končatinu v závese a mohol uvoľniť svalstvo, tým sa zmierňuje bolestivosť.
 • Predlaktie by malo byť vodorovne alebo mierne zdvihnuté.
 • Druhú trojrohú šatku naložíme tak, aby pritlačila končatinu k hrudníku a tým je horná končatiny znehybnená aj vo vodorovnom aj v zvislom smere (ak nemáme šatku pomôcť si môžeme odevom - vyhrnutím trička alebo košele, vyhrnieme tričko tak, aby celé predlaktie aj lakeť boli schované a v hornej časti si pomôžeme zatváracím špendlíkom, alebo postihnutý si môže odev pridržiavať zdravou rukou).
 • Zabezpečíme prevoz postihnutej osoby do nemocnice.
 • Pokiaľ je zlomenina otvorená - koža je porušená, je potrebné pred znehybnením priložiť sterilnú gázu alebo obväz a pri krvácaní stlačiť okraje rany smerom k sebe.
 • Pri ťažšej zlomenine, kedy dochádza aj k deformácii poranenej oblasti pomôže aj znehybnenie pomocou vankúša, deky, niečoho pevného a podobne.

Zlomenina ramena a kľúčnej kosti

 • Znehybníme hornú končatinu (viď vyššie), s tým rozdielom, že dlaň leží na hrudnej kosti.
 • Zabezpečíme prevoz postihnutej osoby do nemocnice.
 • Kontrolujeme stavu postihnutého a poskytujeme protišokové opatrenia.
Zdroj videa: Youtube.com

Zlomenina predlaktia

 • Znehybníme hornú končatinu priložením dlahy na spodnú časť predlaktia, aby dlaha podopierala aj ruku s prstami, pripevníme ju obväzom, najlepšie elastickým, nedoťahujeme príliš silno, aby sme neobmedzovali prúdenie krvi a tým tak nezhoršovali opuch.
 • Končatinu je vhodné držať vo zvýšenej polohe.
 • Zabezpečíme prevoz postihnutej osoby do nemocnice na odborné vyšetrenie.
Zdroj videa: Youtube.com

Zlomenina kostí zápästia

Ošetrujeme rovnako ako zlomeninu predlaktia:

 • Znehybnenie hornej končatiny pomocou dlahy, ktorú prikladáme zo spodnej časti predlaktia, dlaha podopiera aj ruku s prstami a používame trojrohú šatku, pomocou nej zafixujeme hornú končatinu v 90 stupňovom uhle.
 • Transportujeme postihnutého na odborné ošetrenie.

Zlomenina ruky a prstov

 • Preventívne a veľmi opatrne z dôvodu možného opuchu poranenej ruky odstránime prstene a náramky.
 • Pre zmenšenie opuchu zdvihneme poranenú ruku.
 • Zranená osoba, ak je schopná môže si podopierať poranenú ruku jej pridŕžaním v oblasti lakťa v zdvihnutej polohe alebo dáme poranenú ruku do závesu z trojhrannej šatky.
 • Zranenú ruku je vhodné obaliť mäkkým materiálom, napr. buničitou vatou.
 • Zabezpečíme prevoz postihnutej osoby do nemocnice na odborné vyšetrenie.

Zlomenina panvy

 • Postihnutú osobu je potrebné dať ležať na chrbát, pod ktorý dáme deku a tak je poranený chránený pred chladom a kolená mierne oddialime.
 • Znehybníme dolné končatiny: medzi kolená a členky dáme napr. zložené uteráky, zloženými trojrohými šatkami nohy fixujeme k sebe v oblasti chodidiel, členkov a kolien.
 • Zabezpečíme ďalšie protišokové opatrenia.
 • Zabezpečíme privolanie rýchlej zdravotnej pomoci.
 • Kontrolujeme stav postihnutého.

Zlomenina chrbtice

Ak je pacient pri vedomí

 • Už len pri podozrení na poranenie chrbtice postihnutým nehýbeme, nedvíhame ho a neprenášame pokiaľ postihnutého a záchrancu neohrozuje okolie, napr. výbuch unikajúceho benzínu z havarovaného vozidla, pád ďalšej lavíny, požiar, dusenie a pod..
 • Ak je postihnutý pri vedomí, udržujeme ho v polohe, v akej sme ho našli, nesmie otáčať hlavou, obracať sa a vstávať, postihnutého upokojujeme.
 • Zabezpečíme privolanie rýchlej zdravotnej pomoci pre poskytnutie špecializovaného ošetrenia.
 • Pri rýchlej dostupnosti zdravotnej pomoci - stabilizujeme hlavu a krk postihnutého v neutrálnej polohe nasledovne: kľakneme si za hlavu poraneného tak, že chytíme hlavu v oblasti uší, pričom hlava, krk a chrbtica sú v jednej rovine.
 • Pokiaľ na rýchlu lekársku službu musíme dlhšie čakať, je dôležité obložiť z dvoch strán vankúšmi a podobnými pomôckami krk a hlavu, aby sa zabránilo pohybu krku.
 • Ak sme nútení premiestniť postihnutého, robíme to s použitím pevných nosidiel ako sú dvere, širšia doska, posúvacie nosidlá a pod.
 • Pri úrazoch vo vode pod postihnutého pred vynesením podložiť rovnú podložku.
 • Pri prenášaní hlavu, krk, trup a nohy udržiavame v jednej osi, hlavu postihnutého fixujeme k nosidlám napr. obväzom, izolačnou páskou lepiacou páskou a to pripevnením cez čelo postihnutého a spodnú časť nosidiel.

Ak je pacient v bezvedomí

 • Skontrolujeme dýchanie a činnosť srdca.
 • Zabezpečíme priechodnosť dýchacích ciest predsunutím sánky s ohľadom na to, aby sme nezaklonili násilne hlavu poraneného.
 • Ak došlo k zástave činnosti srdca pokúsime sa o oživovanie (dýchanie z úst do úst, nepriama masáž srdca, kardio - pulmonálna resuscitácia - masáž srdca.
 • Sledujeme zdravotný stav postihnutého, pri premiestňovaní postihnutého postupujeme ako pri postihnutom pri vedomí.
 • Stabilizovaná poloha pri poranení alebo podozrení na poranenie chrbtice sa robí len vtedy, ak postihnutému, ktorý je v bezvedomí, hrozí vdýchnutie vývratkov (napr.: napína ho na zvracanie). Pri uložení do stabilizovanej polohy pri poranení chrbtice je potrebných viac záchrancov, najlepšie 5 – 6 osôb.
 • Pri poraneniach krčnej chrbtice fixujeme hlavu pomocou krčného límca alebo improvizovaného Schanzovho goliera urobeného z novín alebo látky.

Zlomenina lebky

 • Položíme postihnutého na chrbát.

 • Ak je pacient pri vedomí

 • V prípade straty vedomia, zástavy dýchania okamžite začíname s poskytovaním prvej pomoci - masáž srdca.

 • Zisťujeme či nie sú prítomné aj iné poranenia ako napríklad krvácanie z rán, ak sú, ihneď sa pokúšame ich zastaviť.

 • V prípade ak poranený krváca z jedného ucha, priložíme k nemu obväz.

 • Zabezpečíme privolanie rýchlej záchrannej služby, voláme na tiesňovú linku 112.

 • Hlavou zbytočne nehýbeme a šetrne ošetrujeme otvorené rany.

 • Ak je pacient v bezvedomí

 • Opatrne dáme na rovnú podložku poraneného ležať na chrbát.

 • Vždy predpokladáme poranenie krčnej chrbtice a tak nepodkladajme hlavu poraneného.

 • Ďalej postupujeme rovnako ako keď je postihnutý pri vedomí.

lasicka.

Ako znehybnit krcnu chrbticu s chrbatom./nemusi byt zlomenina/
Moja inspiracia.
Obviazat krk plus prešivana vesta.Alebo obviazat krk a pouzit metodu ako pri klučnej kosti/video/ Okolo krku vzadu cez predok ramena a vzadu zviazat.A ležat kým to neprejde bolest.Krcný limec nie je moc dobry lebo ked ho mate tak utlmi bolest a nemate kontrolku toto už nemožem robit. To nam signalizuje bolest že nemame sa preťažit, a robiť činnosti.Čo myslite.
čo použiť proi bolesti?
Mysli že treba este pchat do seba potraviny ktore ukludnuju bolest plus potraviny s vit A D K Ca Fe B atd a pit čaje, vodu, a pravdaže
aj korenie vhodne Ďakujem

k

OndreJ45

Urazy,zlomenina jedno je jasne a to enzymy. Mne poriadili v tychto pripadoxh brat enzymY a v tom pripade odporucam wobenzym.