ŠTRAJK LEKÁROV - INFOLINKA pre pacientov v každej nemocnici

Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci so všetkými nemocnicami, v ktorých lekári podali výpovede, zriadilo pre pacientov telefonické informačné linky. HOTLINE linka bude v každej nemocnici fungovať 24 hodín denne. Linky začnú fungovať od stredy 30. novembra od 12.00 hod.

Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci so všetkými nemocnicami, v ktorých lekári podali výpovede, zriadilo pre pacientov telefonické informačné linky. HOTLINE linka bude v každej nemocnici fungovať 24 hodín denne. Linky začnú fungovať od stredy 30. novembra od 12.00 hod. Pacienti sa môžu priamo v konkrétnej nemocnici informovať o stave svojej plánovanej operácie, o vývoji situácie a zabezpečení poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Súčasne budú posilnené aj linky pre Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (112) tak, že každá nemocnica bude mať zriadený vlastný hotline na číslo 112.

Zoznam HOTLINE liniek pre pacientov
MZ SR – 02/59373200

Nemocnica Poprad, a. s. 052/7125525, 310
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 048/4726501
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 02/59371566
Detská FN Košice 0910 900 561
Fakultná nemocnica Nitra 0904 265 526
Fakultná nemocnica Trenčín 032/6566250
Fakultná nemocnica Trnava 033/5938106
FNsP F.D. Roosvelta, B. Bystrica 0917 714 909
FNsP Nové Zámky 035/6912736
FNsP Žilina 041/5110370
FNsP J.A.Reimana Prešov 051/7011111
Nemocnica Alexandra Wintera, n. o., Piešťany 033/7955201
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 0918 585 165
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 055/6153056, 0905 217 502
Národný ústav TPCHaHCH Vyšné Hágy 052/4414111 – stála služba, 052/4414413
ForLife, n.o., Komárno 0915 791 178
HNsP Trstená 043/5307211
KNsP Čadca 041/4604111
LNsP Liptovský Mikuláš dnes (28. 11. 2011) do 15.00 hod. 044/5563502 od 15.00 hod. 044/5563327
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého, Dolný Kubín -interná príjmová ambulancia: 043/5801460, -chirurgická príjmová ambulancia: 043/5801253
NsP Levice 036/6379181, 183
NsP Považská Bystrica 042/4304111, 112
NsP Spišská Nová Ves 053/4199111
NsP Topoľčany 038/5351111
NsP Prievidza (Bojnice) 046/5112175
ÚVN SNP Ružomberok 044/4382626
NsP Stará Ľubovňa 0911 480 786