Inhalácia

Inhalácia je vdychovanie jemne rozptýlených látok s liečivým účinkom.

Charakteristika:

Vdychovanie jemne rozptýlených látok s liečivým účinkom.

Princíp:

Liečebná inhalácia je zámerné vdychovanie plynov, pár alebo hmlovín, pod nezmeneným alebo umelo zmeneným tlakom, s cieľom prevencie a terapie chorôb, hlavne dýchacích ciest (astma, chronické bronchitídy).

Na aplikáciu sa používajú inhalátory:

 • ultrazvukový
 • odstredivý
 • tlakový
 • dávkovací (príručný)

Druhy inhalácií:

 • aerodisperzoidné inhalácie (najčastejšie, spočívajúce vo vdychovaní častíc kvapalín alebo tuhých látok, rozptýlených vo vzduchu alebo inom dýchateľnom plyne). Podľa veľkosti rozptýlených častíc:

 • aerosóly (ľahko prenikajú do dolných dýchacích ciest)

 • spreje (usádzajú sa v horných dýchacích cestách)

 • pneumatické inhalácie (vdychovanie vzduchu alebo inej dýchateľnej zmesi, pod zmeneným tlakom alebo zvýšenom parciálnom tlaku jedného plynu zo sústavy plynov). Techniky:

 • oxygenoterapia

 • dýchanie vzduchu v pneumatických komorách

 • dýchanie vzduchu pomocou pneumatických prístrojov

 • elektroinhalácie (inhalovaná látka obsahuje viac elektricky nabitých častíc – vdychovanie aerodisperzoidu s časticami, ktoré nesú pomerne vysoký elektrický náboj).

Indikácie:

Choroby horných a dolných dýchacích ciest

 • fyzikálne a chemické poškodenie slizníc (prach, chemikálie)
 • po operáciách a traumatickom poškodení
 • bolesti hlavy
 • nervová vyčerpanosť
 • nespavosť
 • ženské problémy

Kontraindikácie:

 • hnisavé ochorenia kože
 • plesne
 • infekčné choroby
 • všetky choroby v akútnom štádiu
 • dekompenzované chronické ochorenia
 • hypertenzia a známky obehového zlyhania
 • stavy po hlbokej trombóze
 • zhubné nádory
 • dekompenzovaná cukrovka
 • epilepsia
 • inkontinencia moču a stolice
 • aktívna TBC
 • horúčkovité stavy
 • tehotenstvo

Literatúra: -----------

Časopis Rehabilitácia.