Rizikové profesie pre vznik porúch príjmu potravy

Mentálna anorexia a bulímia sú pojmy často skloňované v súvislosti najmä s dospievajúcimi dievčatami a mladými ženami. Sú však profesie, ktoré vyvíjajú enormný tlak na správanie mladých ľudí v súvislosti s extrémnou štíhlosťou a s tým spojenými rizikami vzniku porúch príjmu potravy.
Spoločnými znakmi týchto profesií sú:

Začiatok kariéry v mladom veku (v detstve), konkurenčné prostredie, súťaživosť, zameranosť na výkon, význam a vplyv postavy na výkon a hodnotenie.

Medzi rizikové profesie patrí: balet, modeling, gymnastika, krasokorčuľovanie, jazdectvo, plávanie, atletika.

Ako rizikové faktory sa uvádzajú:

Športy, kde je potrebná určitá váha, individuálne športy, záťažové výkonnostné športy, chybné presvedčenie, že štíhlejšie telo dosiahne lepší výkon, trénovanie od detstva alebo začiatok trénovania vo vrcholovom športe, nízke sebavedomie, dysfunkčná rodina, rodina s poruchou príjmu potravy, rodinné a kultúrne pozadie vyzdvihujúce štíhlosť, tréneri, pedagógovia, ktorí vyzdvihujú úspech a výkon nad celkovou osobnosťou.

Úspech závislý na telesnej hmotnosti?!

Mnohé médiá vytvárajú podvedomý nátlak na mladé dievčatá v tom, aké by mali byť a že ich šťastie závisí od toho, aké budú štíhle, či vychudnuté. Modelky na stránkach časopisov sú však často krát retušované, aby sa zvýraznila ich „dokonalosť“. To však už mladé čitateľky neberú do úvahy.

Na druhej strane začínajúce modelky túžia po dokonalosti a spravia pre to často čokoľvek. Väčšina z nich má svoju postavu prirodzene štíhlu, napriek tomu držia diéty, aby nepribrali ani gram. Kto v takejto profesii spadne do kolotoča dietovania, ľahko sa prehupne do niektorej z porúch príjmu potravy.


Prečítajte si tiež:

Čo znamená anorexia, bulímia či porucha príjmu potravy?

Liečite sa z anorexie či bulímie? Poradíme vám, ako zdravo pribrať.

Nemajte po jedne výčitky


Prečo to jedného postihne a druhého nie?

Tlak prostredia na to, aby mladý človek dosahoval čo najlepší výkon môže každý zvládať inak. Záleží to od osobnostných dispozícií a podpory v rodine. Čo sa týka porúch príjmu potravy veľa závisí od genetických dispozícii, ktoré majú vplyv na formovanie postavy, dysfunkčné rodinné prostredie, pozitívna anamnéza PPP v rodine.

Najmä pri profesiách ako baletka, gymnastka, modelka často krát platí – čím štíhlejšia, tým lepšia. Nie je to len vplyv a tlak prostredia, ktoré podsúva takéto priority, je to vo veľkej miere aj presvedčenie športovca, modelky, baletky, že je to tak. A tu práve nastáva ten zlomový moment, kedy začne experimentovať s potravou. Hovoríme v ženskom rode, ale tento problém sa dotýka aj mužov, hoci v menšej miere. Dr. Powers, profesor psychiatrie uvádza, že prejedanie uvádza 81 % žien športovkýň a 45% mužov – športovcov.

Diagnostické kritériá ako aj BMI pre PPP nemusia byť pri týchto profesiách zreteľne ohraničené. Porucha sa môže skrývať pod rúškom dosahovaných výsledkov a „primeraným“ vzhľadom pre danú profesiu. Napriek tomu sa objavujú u mnohých závažné ukazovatele, ktoré poukazujú na PPP: telesný tuk, amenroe (vynechanie menštruačného cyklu), nízke BMI. Z kontrolnej skupiny atlétov mali ženy telesný tuk 13%, pričom normál je v rozmedzí 17-25%. U modeliek a baletiek sa uvádza dokonca podiel tuku 10 – 13 %.

Krásna profesia, krátky profesný život

Ak sa človek chce profesionálne venovať baletu, alebo byť úspešným športovcom, začína trénovať väčšinou v útlom detstve. Malé dievčatá túžia stať sa modelkou, baletkou, gymnastkou. Mnohé z nich sa snažia pre to spraviť všetko. Tvrdá príprava a podávanie čo najlepších výkonov je na dennom poriadku a je samozrejmosťou. Životnosť týchto profesií je však relatívne krátka pre enormné zaťažovanie organizmu a jeho opotrebovanie.

### Zdravie ohrozujúce profesie

Vrcholové športovkyne a baletky sú ohrozené kombináciou triády:

  • porucha príjmu potravy
  • strata menštruačného cyklu
  • stresové zlomeniny a osteoporóza.

Veľa športovcov či baletiek si myslí, že sa ich únavové zlomeniny netýkajú, pretože pravidelným cvičením sa podporuje pevnosť kostí. V súvislosti s nedostatočnou výživou však preťažovanie organizmu nadmernými výkonmi práve naopak spôsobuje zníženú denzitu kostí. Tým rastie riziko patologických zlomenín. Toto riziko ilustruje napríklad skutočnosť, že stresové zlomeniny sa vyskytujú u 30% profesionálnych baletiek (Kadel et al., 1992).

Kto za to môže?

To ako sa bude dieťa alebo dospievajúci vyvíjať nielen po profesnej stránke ale aj ako osobnosť závisí od prístupu trénerov, pedagógov. Svojich žiakov, zverencov majú v rukách v období, kedy sa formuje nielen ich postava ale aj osobnosť. V súvislosti s postojom k vlastnému telu a s tým spojenými poruchami nevynímajúc.

Hľadať vinníka za vznik anorexie u mladých ľudí nie je jednoduché. Vplyv tu má niekoľko aspektov: predispozície, osobnostné rysy, postoj trénerov a pedagógov, rodinná situácia. Nezriedka sa stáva, že tréner alebo pedagóg si „neskoro“ všimne, že postava svojej zverenkyne je síce dokonalá, ale skrýva sa za tým odopieranie si jedla.

Až keď začne klesať výkon, začnú sa tým zaoberať. Nie je to pravidlo, no bohužiaľ, vo veľa prípadoch je to tak. Niektorí dokonca podporujú viac dievčatá a chlapcov, keď je ich postava štíhlejšia ako tých ostatných. K vzniku PPP môžu prispieť aj nevhodné poznámky na telesnú hmotnosť, výzor.

Úskalia liečby

Liečba porúch príjmu potravy je vo všeobecnosti náročná. U spomínaných profesií je o to ťažšia, že na postavu ako takú sa kladie veľký dôraz. Mnohí mladí ľudia (najmä ženy) v týchto profesiách majú prednejší výkon ako liečbu. Už v mladom veku sú cieľavedomí a zameraní na výkon. Od toho ako vyzerajú, koľko vážia závisí ich kariéra. Tak si to aspoň častokrát myslia, do toho ich často krát tlačí profesné prostredie.

Pri liečbe anorexie je jedným z prvých krokov prírastok na váhe, čo môže spôsobiť prvý veľký problém pri nástupe liečebného procesu. Preto je práve tu veľmi dôležitá psychologická, psychoterapeutická pomoc a podpora. Podľa dr. Sucharda je veľmi ťažké rozlíšiť na prvý pohľad, či ide o prirodzenú štíhlosť alebo o začínajúcu poruchu príjmu potravy. Včasný zásah, odoslanie k odborníkovi je ale pre prognózu poruchy zásadný. Nestačí varovať pred PPP, ale hlavne pred nevhodnými stravovacími návykmi a nebezpečnými stratégiami kontroly telesnej hmotnosti.

**Tréneri, pedagógovia a rodičia by si mali všímať varovné signály,** ktoré poukazujú na možný vznik poruchy príjmu potravy a hlavne **ich brať vážne.** Podporiť žiakov, športovcov v nastavení správneho stravovacieho režimu, podporiť ich k návšteve odborníka a brať ich ako celkovú osobnosť, nezdôrazňovať vplyv a význam váhy a postavy na dosiahnutie výkonu a úspechu. Hlavne rozpoznanie a podchytenie prvých príznakov, že sa niečo deje, je veľmi dôležité!
### Zdroje:

www.lekárna.cz: Dr. Suchard, Podváha
E. Quin: Eating Disorders in athletes
Dr. P. Powers: Athletes and Eating Disorders

**Buďte informovaní o všetkom, čo Vás zaujíma. Čítajte [novinky a zaujímavosti z oblasti zdravia, krásy a životného štýlu](https://www.zdravie.sk/).**