Môžu ľudia s epilepsiou šoférovať?

Získať vodičský preukaz bolo kedysi pre ľudí, trpiacich epilepsiou, mimoriadne ťažké – kandidáti museli byť 5 rokov bez záchvatu a 3 roky bez liekov. Dôsledkom bolo, že tisícky ľudí si do žiadosti o zamestnanie museli napísať – nevodič. Od novembra 2010 však tento diskriminujúci zákon nahradil nový s reálnejšími podmienkami.

Šoférovanie s epilepsiou Zdroj foto: Shutterstock.com

Epilepsia sa tradične považuje za rizikové ochorenie pre vedenie motorového vozidla. Jednotný pohľad nemá ani Európska únia. V niektorých krajinách môžu epileptici šoférovať aj v prípade, ak užívajú lieky, či ak sú bez záchvatov určité obdobie (väčšinou 2 roky, v niektorých amerických štátoch iba 6 mesiacov).

V čom je problém?

„Ide o dva hlavné pohľady: lekári majú na jednej strane veľký záujem pomôcť svojim pacientom plnohodnotne sa integrovať do života – a teda aj na trh práce. Všetci si uvedomujeme, že vodičský preukaz je jednou z najčastejších podmienok, ktoré zamestnávatelia vyžadujú. Druhá vec je, že lekári zároveň potrebujú mať určitú právnu istotu, ak niektorému pacientovi vydajú odporúčanie potrebné na vybavenie vodičského preukazu,“ hovorí doc. MUDr. Vladimír Donáth, prednosta II. neurologickej kliniky SZU v Banskej Bystrici a prezident Slovenskej ligy proti epilepsii.

Ako je to dnes?

Práve na základe tlaku zo strany pacientov, ktorí sa cítili byť diskriminovaní, a s podporou lekárskej obce, sa podarilo slovenskú legislatívu v roku 2010 pozmeniť. Tlak vyvinula aj samotná Európska únia vydaním smernice na zjednotenie pravidiel výdaja vodičských preukazov.

Po novom zákon uľahčuje situáciu predovšetkým vodičom – amatérom. Umožňuje im získať vodičské oprávnenie v prípade, že sú jeden rok bez záchvatov, a to bez ohľadu na liečbu - čiže aj v prípade, že užívajú antiepileptiká. Skutočnosť, že daný kandidát je bez záchvatu, musí potvrdiť lekár, ktorý ho vystaví na základe komplexného posudku. Existenciu či absenciu záchvatov totiž vie potvrdiť EEG vyšetrením. Podľa poslednej novely zo septembra 2011, vodiči, ktorých zdravotná spôsobilosť je podmienená pravidelným podrobovaním sa lekárskej prehliadke, majú povinnosť sa na výzvu policajta preukázať dokladom o zdravotnej spôsobilosti s vyznačenou dobou platnosti.“


Prečítajte si tiež:

Ako si nájsť prácu, keď ste epileptik?

Fámy a skutočnosť

Prirodzene, túžba po lepšom (či v prípade mnohých epileptikov vôbec nejakom) zamestnaní nesmie byť silnejšia než bezpečnosť na cestách. Vodič, ktorý nemá kontrolu nad vozidlom a ani nad sebou, je nočnou morou nás všetkých. Štatistika dopravných nehôd však ukazuje, že ľudia s epilepsiou nie sú takou hrozbou na cestách, ako by si mohol niekto myslieť. Podľa istej americkej štúdie má iba jedna zo 10 000 dopravných nehôd súvislosť s týmto ochorením. Popritom treba mať na pamäti, že štúdia sa uskutočnila v krajine, kde sa podmienka pre získanie vodičského preukazu pohybuje v rozmedzí 2 mesiacov až 2 rokov bez epileptického záchvatu.

Oveľa väčšie riziko na cestách predstavujú ľudia, trpiaci vysokým krvným tlakom alebo cukrovkou, nehovoriac o podiele alkoholu pri dopravných nehodách. „Predstavte si, koľko pracovných miest súvisí s tým, že človek má vodičský preukaz. Desaťtisíce ľudí v produktívnom veku, a z nich nech je 5 – 7 % schopných splniť podmienku, že rok nemajú záchvat. Možnosti zamestnať sa, a teda nežiť iba z príspevkov štátu, sa týmto ľuďom významne zlepšia,“ povedal prezident Slovenskej ligy proti epilepsii pre Neuro magazín. „Moja skúsenosť z neurologickej praxe vraví, že ak niektorý pacient s epilepsiou má vodičský preukaz, náramne si ho váži, pretože si dobre uvedomuje, o čo všetko by prišiel. Takíto pacienti sú v liečbe dôslednejší, neexperimentujú so zdravím, viac dbajú na pravidelný spánok a pitný režim,“ uzavrel prednosta banskobystrickej neurologickej kliniky doc. MUDr. Vladimír Donáth.

Odhaduje sa, že na Slovensku zákonnú požiadavku na vydanie vodičského preukazu spĺňa zhruba   10 – 15 % pacientov s epilepsiou. Otázne je, koľkí z nich by skutočne našli odvahu oň požiadať. Slovenskí epileptológovia pritom zdôrazňujú, že v otázke modernej liečby tohto ochorenia patríme k špičke v Strednej Európe: naši lekári majú k dispozícii najmodernejšie lieky, neraz skôr než naši susedia.

Čo ak sa ochorenie náhle zhorší?

Stabilizovaný zdravotný stav v prípade epilepsie nemusí byť trvalý. Môže sa stať, že sa pacientov stav zhorší, pod čo sa obvykle podpisuje pracovný stres, nepravidelnosť v užívaní liekov, nedodržiavanie odporúčaného režimu, či v lete horší pitný režim. Podľa platných zákonov teda vodič, ktorý dostane epileptický záchvat, by mal preukaz odovzdať, a následne je potrebné sledovať jeho klinický stav a EEG v neurologickej ambulancii počas jedného roka. Pred konečným rozhodnutím treba vykonať záťažové EEG vyšetrenie (po spánkovej deprivácii).

To, že pacient nemal epileptický záchvat, musí sám potvrdiť písomným, notársky overeným čestným prehlásením. Podľa odborníkov však riziko, že by sa náhle zhoršil stav pacienta, ktorý je disciplinovaný a pravidelne chodí na konzultácie k svojmu lekárovi, nie je vysoké. Prezident Ligy proti epilepsii preto apeluje na pacientov najmä v tom, aby dodržiavali pravidelný rytmus spánku a bdenia, a to hlavne v obdobiach, keď máme tendenciu ho porušovať (ponocovanie na Silvestra, počas plesov, športových majstrovstiev, v lete, keď je dlho svetlo a podobne). Zvýšená pozornosť k zásadám zdravého životného štýlu sa odporúča najmä v lete – dodržiavanie pitného režimu, vyhýbanie sa prílišnému slneniu a podobne.


Prečítajte si aj tento článok:

Ako si nájsť prácu, keď ste epileptik?


upravené z pôvodného originálu Mgr. Soni Juríkovej

Aikido

Poznam cloveka s epilepsiou. VP mu nezobrali, ale keby jazdil a policajt by ho skontroloval, ma v zaznamoch, ze jazdit momentalne nesmie. Chodi vsak na pravidelne prehliadky a pokial vsetko pojde dobre, bude sa moct opat posadit za volant.

philips

Ako sa píše, títo ľudia si ten VP naozaj vážia viac ako tí, čo nemajú žiadny problém. Pokiaľ je určitú dobu bez záchvatu, tak ja osobne si nemyslím, že je problém.