Epilepsia a tehotenstvo

Epilepsia nemusí pre ženu znamenať vzdať sa svojho sna o dieťati. Vyvstáva však otázka, aké je riziko, že ochorenie matky ovplyvní zdravotný stav dieťaťa.

Tehotenstvo a starostlivosť o dieťa môže byť pre ženu epileptičku problematické, najmä ak užíva vyššie dávky liekov, prípadne ich kombináciu. Antiepileptiká totiž môžu vplývať na vývoj plodu. Materstvo je preto nevyhnutné prekonzultovať so svojím neurológom a dobre naplánovať. Ženy s epilepsiou majú oproti zdravým rovesníčkam až 2,5-krát vyššie riziko deformácie plodu. Preto sa budúcim mamičkám s epilepsiou odporúča aj konzultácia u špecializovaného gynekológa, ktorý má skúsenosti s týmto ochorením.

Svojvoľne vysadiť lieky nie je riešením

Vysadenie liekov na epilepsiu sa ženám neodporúča, aj keď je stav pacientky dlhodobo stabilizovaný. Lieky by mala žena vysadzovať postupne a to predovšetkým pod dohľadom odborníka. Zmeny, ktorými žena počas tehotenstva prechádza, môžu ovplyvňovať účinok antiepileptík. Môže sa stať, že lieky, ktoré do otehotnenia u ženy dobre fungovali, zrazu stratia svoj optimálny účinok. Priberanie a zvýšenie obsahu vody v tele nepredstavuje pre zdravú ženu nijaké riziko, no v prípade pacientky s epilepsiou má aj výrazný nárast hmotnosti vplyv na účinok lieku. Asi tretina žien má počas tehotenstva epileptické záchvaty častejšie než pred ním. Z týchto dôvodov odborníci niekedy postupne s naberaním hmotnosti pacientkam zvyšujú dávky liekov a zároveň sledujú ich hladinu v krvi a frekvenciu záchvatov.

Dôležitá je správna voľba lieku už od začiatku

V prípade pacientok, ktoré sú v plodnom veku alebo sa u nich predpokladá, že časom si budú chcieť založiť rodinu, by mal epileptológ vopred zvoliť taký liek, u ktorého sa predpokladá, že ho bude žena dobre znášať aj počas tehotenstva.

Ukazuje sa, že z tohto pohľadu sú niektoré typy antiepileptík pre dievčatá vhodnejšie, preto by už prvá voľba lieku mala zohľadňovať aj pohlavie pacienta.

Pôrod a dojčenie

Už samotné tehotenstvo môže spôsobiť vyššiu frekvenciu záchvatov, preto nie je naplánovanie pôrodu u žien s epilepsiou ničím výnimočným, rovnako ako voľba pôrodu cisárskym rezom. Keďže pri tejto diagnóze je veľmi dôležité dodržiavanie pravidelného režimu, hlavne dodržiavanie času spánku a bdenia (napríklad podriemkavanie počas dňa sa vyslovene neodporúča), je dôležité, aby čerstvá mamička mala dostatočnú podporu blízkych, ktorí jej s bábätkom pomôžu hlavne v počiatočnom období, kým si ustáli svoj rytmus dňa. Dojčenie je u pacientok s epilepsiou možné, pretože množstvo lieku, ktoré sa materským mliekom môže dostať do tela dieťaťa, nie je také vysoké, že by ho mohlo ohroziť.

Milé mamičky, nevzdávajte sa preto svojej túžby po dieťatku a v prípade, že chcete byť mamou, porozprávajte sa so svojím lekárom o vašich možnostiach a prípadných rizikách.