Čo možno neviete o vode!

Pitná voda je jediný nápoj, pre ktorý nemusíme chodiť do obchodu. K tomu, aby sme si ho mohli dopriať v pohodlí domova však musí prejsť dlhú cestu od vodárenského zdroja cez úpravňu vody, čerpacie stanice, vodojemy a vodovodnú sieť až do našej domácnosti.

Pitná voda je jediný nápoj, pre ktorý nemusíme chodiť do obchodu. K tomu, aby sme si ho mohli dopriať v pohodlí domova však musí prejsť dlhú cestu od vodárenského zdroja cez úpravňu vody, čerpacie stanice, vodojemy a vodovodnú sieť až do našej domácnosti.

Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života, hoci si to ani neuvedomujeme. Považujeme ju za samozrejmosť a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť, až dovtedy, kým nám nechýba. Voda je najbežnejšia tekutina. Je doslovne všade, aj v našom tele. Skutočne, voda je absolútne potrebná pre všetky formy života, aké sa kedy vyvinuli na Zemi.

Čo sa sleduje pri monitorovaní kvality vody?

Sledujú sa všetky ukazovatele kvality pitnej vody ustanovené Nariadením vlády SR č. 354/2006 Z. z. v znení Nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z. (ďalej len Nariadenie vlády pre pitnú vodu).

Kvalita vody

Voda určená na ľudskú spotrebu (t. j. pitná voda) podlieha prísnym kritériám kvality. Podmienky, za ktorých je možné vodu využívať ako pitnú, ustanovuje zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, ktorá ustanovuje ukazovatele kvality vody a ich limity.

Tvrdosť vody

Pod tvrdosťou vody rozumieme súčet obsahu vápnika a horčíka vo vode. Vápnik, ktorý tvorí hlavnú časť tvrdosti vody, nemá žiadne negatívne účinky na zdravie človeka. Zo zdravotného hľadiska dávame prednosť tvrdšej vode. Štatisticky bolo zistené, že v oblastiach, kde pitná voda obsahuje vyššiu koncentráciu vápnika a horčíka, sa u obyvateľstva vyskytuje menej kardiovaskulárnych ochorení.

Vápnik a horčík sú potrebné pre zdravý rast a ochranu kostí pred odvápnením, znižujú nervovo-svalovú dráždivosť a ovplyvňujú zrážanie krvi. Voda z vodovodu je tak najjednoduchší každodenný zdroj vápnika a horčíka pre organizmus.
Z hygienického hľadiska sú vápnik a horčík netoxické, naopak, ich prítomnosť v pitnej vode je žiadúca.

**Celková tvrdosť vody 1)** **Stupeň tvrdosti [°dH]** **Stupeň tvrdosti [mmol/l]**
voda veľmi mäkká 0 až 4 0 až 0,72
voda mäkká 4 až 8 0,72 až 1,43
voda stredne tvrdá 8 až 12 1,43 až 2,14
voda dosť tvrdá 12 až 18 2,14 až 3,21
voda tvrdá 18 až 30 3,21 až 5,35
voda veľmi tvrdá > 30 > 5,35
_1) Hodnotenia podľa: Hydrochemie, Pavel Pitter, 4. aktualizované vydání, VŠCHT v Praze, 2009_ [°dH] = stupeň nemecký

Prepočty tvrdosti vody 1 mmol/l = 5,6 °dH
1 °dH = 0,1783 mmol/l

Dusičnany

Dusičnany sa zúčastňujú kolobehu života v prírode. Vyskytujú sa vo všetkých zložkách životného prostredia - vo vzduchu, v pôde, v potravinách (najmä v zelenine a ovocí) a tiež vo vode. Nariadenie vlády pre pitnú vodu ustanovuje limitnú hodnotu pre obsah dusičnanov v pitnej vode 50 mg/l.

Sodík

Sodík patrí k najdôležitejším minerálom, ktoré ľudský organizmus nevyhnutne potrebuje **na reguláciu objemu telesných tekutín (**napr. pri zvýšenom potení, hnačkových ochoreniach) a prenos nervových vzruchov.
Sodík je bežnou súčasťou prírodných vôd. Nariadenie vlády pre pitnú vodu ustanovuje limitnú (hraničnú) hodnotu pre obsah sodíka v pitnej vode 200 mg/l.
Pitná voda ako zdroj sodíka nie je zo zdravotného hľadiska považovaná za rizikový faktor, nakoľko obsah sodíka v nej je prirodzene nízky – rádovo v jednotkách až desiatkach mg/l. K celkovému dennému prísunu sodíka do organizmu pitná voda prispieva približne 10 %.

Rozpustné látky a mineralizácia

Pitnú vodu je možné obecne charakterizovať ako systém vo vode rozpustených plynov a látok anorganickej a organickej povahy. V Nariadení vlády pre pitnú vodu sa uvádza limitná hodnota celkových rozpustných látok 1 000 mg/l.

Z hľadiska kvality vody sa používa obvykle nasledujúce rozmedzie:

**_Mineralizácia vody_** **_RL105 mg/l_**
_slabo mineralizovaná_ _50 až 500_
_stredne mineralizovaná_ _500 až 1 500_
_silne mineralizovaná_ _nad 1 500_
_RL 105 – rozpustné látky_

V oblasti našej územnej pôsobnosti sa v najväčšej miere vyskytuje slabo mineralizovaná voda, vhodná pre každodenné pitie, vo veľmi malej miere aj stredne mineralizovaná voda.

Zodpovedne s odpadovou vodou

Uvedomme si dopad svojej činnosti, ak do vody, ktorá opúšťa našu domácnosť vyhadzujeme, splachujeme odpad, ktorý do kanalizácie nepatrí. Cez jednotlivé domové kanalizačné prípojky je do verejnej kanalizácie možné vypúšťať výlučne len splaškové vody zo sociálnych zariadení, drezov, kúpeľní a WC.
Existujú tri typy kanalizácie:

  • Splašková (na odvádzanie použitej vody z obydlí a služieb predovšetkým z ľudského metabolizmu a činnosti v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a z iných podobných zariadení),
  • Dažďová (na odvádzanie zrážok a vody z povrchového odtoku, ktorá vteká z terénu alebo z vonkajších častí budov) ,
  • Zmiešaná (jednotná kanalizačná sieť pre dažďovú a splaškovú odpadovú vodu).

Ak si nie ste istý, na akú kanalizáciu je napojená vaša domácnosť, je možné to zistiť z vašej „Zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd“.

TomaskoTom

Ja verim ze sa vodarne snazia o to, aby voda z vodovodu bola urcitej kvality, ale napriek tomu im to nie vzdy vychadza.. Uz len ked sledujem caste odstavky vody, kontaminacie vody napr z dazdovej vody, a rozne latky co sa vo vode obcas najdu- antikoncepcne hormony, alebo aj bakterie..Asi je na mieste si uvedomit, ze nasa voda nie je stopercentne nezavadna!!

ivonka133

Tak to jednoznačne nie je, ešte ak niekto býva na dedinách, tak sa nemusí až tak obávať, voda je čistejšia, zdravšia, ale v mestách netreba riskovať. Treba používať minimálne filter.

sammysmith

chloru sa da zbavit tak, ze nechame pohar vody 12 hodin odlezat a chlor vyprcha..alebo vodu prevarime a schladime. oba sposoby pomerne casovo narocne bohuzial. dusicnanov sa vsak takto zbavit neda.. ak sa do vody dostanu napr ked vela prsi a preniknu do podzemnych vod zo zahnojenych poli, kontaminuju vodu. vo velkom mnozstve su dusicnany aj dusitany pre zdravie nebezpecne (syndrom modreho dietata napr.) takze idealne je pit pramenitu vodu. cistu a priamo z pramena, resp. balenu pramenitu