Svetový deň darcov krvi - „Daruj dar života: daruj krv“

Svetový deň
Svetový deň darcov krvi - 14. jún - je celosvetovou akciou. Jeho organizátorom sú 4 významné inštitúcie s globálnou pôsobnosťou: Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC), Medzinárodná federácia organizácií darcovstva krvi (IFBDO/FIODS) a Medzinárodná transfuziologická spoločnosť.

Pri príležitosti osláv Svetového dňa darcov krvi pripravila Národná transfúzna služba SR dňa 14. júna 2013 „DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ“ na všetkých svojich odberových pracoviskách v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Martine, Nových Zámkoch, Poprade, Prešove, Trenčíne, Trnave a Žiline, ktoré budú od 7:00 hod. do 17:00 hod. sprístupnené verejnosti. Počas tohto dňa budú mať návštevníci možnosť darovať krv a spoznať prácu NTS SR.

Záštitu nad oslavami Svetového dňa darcov krvi na Slovensku prevzala i tento rok manželka prezidenta Slovenskej republiky – pani Silvia Gašparovičová, ktorá príde osobne vzdať úctu a vďaku darcom krvi počas Dňa otvorených dverí na pracovisko NTS SR Bratislava - Ružinov o 10:30 hod.. Darcov krvi príde v danom čase na ružinovské pracovisko osobne podporiť aj podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky pani Renáta Zmajkovičová.

Letné mesiace sú každoročne najkritickejším obdobím, v ktorom darovaná krv zachraňuje ľudské životy a je jej akútny nedostatok. Prostredníctvom Dňa otvorených dverí chceme upriamiť pozornosť verejnosti na tento fakt, ako aj viesť ľudí k dobrovoľnému darcovstvu a informovať o dôležitosti tohto život zachraňujúceho skutku.

Tento rok slávime 10. výročie osláv Svetového dňa darcov krvi. Motto tohtoročného Svetového dňa darcov krvi je „Daruj dar života: daruj krv“, pričom celosvetová kampaň sa zameriava na vyzdvihnutie hodnoty darcovstva krvi nie len tým, že zachraňuje život pacienta, ale pomáha mu taktiež zabezpečiť prežiť dlhší a plnohodnotný život. Kampaň sa zameriava na vyzdvihnutie potreby bezpečného darcovstva krvi a zdôrazňuje, že len pravidelný dobrovoľný bezpríspevkový darca je najbezpečnejším zdrojom krvných zásob. Svetový deň koordinujú Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Medzinárodná federácia krvi a Medzinárodná spoločnosť pre transfúziu krvi. Hostiteľom tohtoročných celosvetových osláv je Francúzsko, mesto Paríž.