Kardioklub SK

Kardioklub SK je pacientske občianske združenie, združujúce existujúce kardiokluby na Slovensku a aj jednotlivcov, pacientov s kardiovaskulárnym ochorením, ich rodinných príslušníkov, priateľov a známych.

KARDIOKLUB SK je celorepublikovým, dobrovoľným, pacientskym občianskym združením, pôsobiacim na celom území Slovenskej republiky. Kardioklub SK je prvou pacientskou organizáciou zo Slovenska, ktorá bola v roku 2007 prijatá za člena Svetovej pacientskej organizácie IAPO (International Alliance of Patient´s Organizations) v Londýne. Kardioklub SK zastrešuje kardiokluby v Slovenskej republike.

Cieľom Kardioklub SK je pomáhať ľuďom so zdravotným postihnutím srdcovo-cievneho systému a srdca, pri riešení ich sociálnych, ekonomických, psychických, spoločenských záujmov a potrieb.

Web: www.kardioklub.sk