Psoriáza sa týka nás všetkých

Úvodník
Psoriáza je jedným z najčastejších kožných ochorení. Postihuje okolo 125 miliónov ľudí vo svete, pričom sa predpokladá, že na Slovensku sa reálne lieči len tretina pacientov (asi 24 000). Pritom sa môže prejaviť u hocikoho z nás, a to v ktoromkoľvek veku, aj pokiaľ ju v našej rodine nikto nemá. Aj preto je nutné venovať chorobe špeciálnu pozornosť.

Stručne o psoriáze

Psoriáza je chronické zápalové ochorenie celého organizmu. Jeho prejavom sú šupinaté fľaky zhrubnutej kože, najčastejšie vyskytujúce sa na lakťoch, kolenách, ale aj vo vlasoch a nechtoch. Na psoriázu sa nezomiera, napriek tomu ide o závažné ochorenie, ktoré môže viesť ku vzniku ďalších ochorení, napr. cukrovky, artritídy, či depresie. Psoriáza sa môže objaviť v ktoromkoľvek veku, najčastejšie je to však medzi 15-tym a 25-tym rokom života. Hoci toto ochorenie nie je súčasnou medicínou vyliečiteľné, efektívnou liečbou sa príznaky dajú veľmi dobre zmierniť až tak, že sa nemusí prejaviť roky. Je však dôležité sa v liečbe nevzdávať a hľadať cesty, pretože u každého pacienta môže zaberať niečo iné.

Ľudia sa často štítia psoriatikov a boja sa nákazy. Psoriáza však nie je infekčným ochorením, nespôsobujú ho ani vírusy, ani baktérie, a teda nie je možné sa ním nakaziť. Príčina vzniku nie je úplne jasná, ale považuje sa za ňu geneticky podmienená porucha imunitného systému. Až tretina postihnutých má v rodine niekoho, kto trpí psoriázou.

Svetový deň psoriázy

29. október je už od roku 2004 vyhlásený za Svetový deň psoriázy. Ide o tak rozšírené ochorenie, ktorému je nutné venovať celosvetovú pozornosť. Má zvýšiť všeobecné povedomie o psoriáze, a tiež podporiť empatiu voči takto chorým ľuďom. Psoriáza totiž, okrem bolestí a ťažkostí, môže výrazne narúšať spoločenský a emocionálny život chorého.

Poďte si spolu s nami pripomenúť toto závažné a nepríjemné ochorenie a prečítajte si v našej prílohe o ňom viac.

Dozviete sa o tohtoročnom svetovom dni, ktorý je zároveň aj dňom otvorených dverí v 7 centrách biologickej liečby na Slovensku.
Prečítať si tiež môžete o jednotlivých druhoch liečby psoriázy či o spúšťacích faktoroch a úlohe psychiky pri tomto ochorení. Dočítate sa viac o biologickej liečbe, ktorá je vysoko účinnou metódou liečby psoriázy alebo sa môžete inšpirovať príbehmi skutočných ľudí. A samozrejme, mnoho ďalších zaujímavých tém.

Mnoho pacientov trpí práve kvôli nedostatku informácií. Aj tým, že my budeme vedieť o chorobe viac, môžeme byť lepšou podporou pre chorých.