Slováci sú stále "sladší": Denne nám pribudne 60 nových diabetikov

Nezdravý životný štýl a nedostatočná osveta spôsobujú, že na Slovensku môže do roku 2030 pribudnúť ďalších 400 000 diabetikov, čo znamená 60 nových diabetikov denne

Poštová ulica sa počas Svetového dňa diabetu (14. novembra) premenila na ViaDIA – Cesta diabetikov. Ľudia spoznávali svoju glykémiu. Nezdravý životný štýl a nedostatočná osveta spôsobujú, že na Slovensku môže do roku 2030 pribudnúť ďalších 400 000 diabetikov, čo znamená 60 nových diabetikov denne. Slovenská diabetologická spoločnosť spolu s partnermi upozornila na rastúci problém diabetu netradičným informačno-vzdelávacím podujatím v centre Bratislavy, počas ktorého sa Poštová ulica premenila na jeden deň na ViaDIA - Cesta diabetikov.

Premenovaná ulica

Vrcholné podujatie tohtoročného Svetového dňa diabetu ViaDIA - Cesta diabetikov združilo na jednom mieste lekárov, pacientov, pacientske organizácie, inovátorov zdravotnej starostlivosti, zástupcov samosprávy a predstaviteľov medzinárodných zdravotníckych organizácií. „Diabetes je pandémiou tretieho tisícročia. Týka sa každého z nás a nemôžeme tento problém ignorovať,“ zdôrazňuje riaditeľka kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku MUDr. Darina Sedláková a dodáva: „Premenovaná ulica v centre Bratislavy symbolicky ukázala, ako je diabetes blízko každému z nás a aká nevyhnutná je zmysluplná osveta.“

Každých 10 sekúnd nový diabetik

Predpokladá sa, že na celom svete má diabetes takmer 366 miliónov ľudí. Každých desať sekúnd diagnostikujú diabetes trom ľuďom. Pri súčasnom životnom štýle je predpoklad, že počet ľudí s diabetom bude rásť. Do roku 2030 bude podľa odhadov až 552 miliónov ľudí s cukrovkou. Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že na ochorenia súvisiace s diabetom sa vynaloží 2,5 až 15 percent z celkového ročného rozpočtu pre zdravotníctvo.

Slovensko pritom patrí medzi krajiny s prognózou významného nárastu počtu pacientov s diabetes mellitus. Už v súčasnej dobe má toto ochorenie viac ako 7 % obyvateľov Slovenska, teda takmer 350 000 ľudí. Okrem toho odborníci predpokladajú, v súlade s údajmi Medzinárodnej diabetickej federácie (IDF), ďalších 150 tisíc pacientov v zatiaľ nepoznanej, ale už jestvujúcej forme alebo v štádiu prediabetických syndrómov.

Dĺžka života

Tento epidemický nárast počtu ľudí s diabetom súvisí nielen s predlžujúcou sa dĺžkou dožitia, ale tiež s epidémiou obezity a nezdravým životným štýlom, na čom sa podieľa aj nedostatočná osveta medzi širokou verejnosťou. Ak bude trend nárastu pokračovať, v roku 2030 bude žiť na Slovensku viac ako 600 000 ľudí s diabetom.

„Aby sme spomalili vzostup ochorenia, rozhodli sme sa spojiť sily všetkých zainteresovaných a realizovať rozsiahly informačno-edukačný projekt pod názvom ViaDIA,“ vysvetľuje predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. a dodáva: „Cieľom je šíriť osvetu nielen medzi pacientmi s diabetom, ale aj medzi širokou verejnosťou.“

Na rastúci problém diabetu upozorňuje podujatie ViaDIA – Cesta diabetikov

Pri príležitosti Svetového dňa diabetu vyšlo v ústrety diabetikom aj Hlavné mesto SR Bratislava. S podporou primátora Milana Ftáčnika sa Poštová ulica symbolicky zmenila na jeden deň na ViaDIA – Cesta diabetikov. Práve Bratislava je totiž v rámci Slovenska krajom najviac postihnutým cukrovkou. Žije tu takmer dvojnásobný počet ľudí s diabetom ako napríklad v Prešovskom kraji pri prepočte na tisíc obyvateľov.

„Iba dostatočne informovaný človek môže čeliť nástrahám diabetu a viesť plnohodnotný a aktívny život. Verím, že sa z tejto zmysluplnej aktivity stane každoročná tradícia, lebo je to téma, ktorá sa môže týkať každého z nás,“ povedal primátor Bratislavy Milan Ftáčnik.

Poznáte svoju glykémiu?

Glykémia je dôležitým pojmom, no len málokto o nej niečo tuší. „Glykémia vyjadruje množstvo cukru v krvi. V prípade dlhotrvajúcich výkyvov nastávajú vážne zdravotné komplikácie v podobe slepoty, postihnutých obličiek, amputácie nôh, či infarktu,“ upozorňuje docent Martinka a dodáva: . „Hlavným cieľom liečby cukrovky je udržanie optimálnej hladiny glykémie, ktorá nalačno nemá byť vyššia ako 6,5-7,0 mmol/l a po jedle vyššia ako 8,0-10,0 mmol/l.“

Dlhodobo zvýšená glykémia môže viesť k:

• SLEPOTE: Cukrovka je vôbec najčastejšou príčinou slepoty a zhoršenia videnia.
• AMPUTÁCII NÔH: 4 300 diabetikov príde ročne o nohu.
• PROBLÉMOM SO SRDCOM: Ľudia s diabetom majú dvoj- až štvornásobne vyšší počet úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia a na infarkt.
• POŠKODENIU OBLIČIEK: Diabetes je najčastejšou príčinou nezvratného zlyhania obličiek.

Prevencia nadovšetko

Odkazom podujatia ViaDIA – Cesta diabetikov je okrem iného aj niekoľko jednoduchých opatrení, ktoré pomáhajú predchádzať cukrovke. „Pravidelný pohyb, udržiavanie normálnej telesnej hmotnosti, zdravá výživa a sledovanie glykémie sú najlepšou prevenciou pred diabetom 2. typu,“ zdôrazňuje docent Martinka.

Ľudom, ktorí už zaznamenali zvýšené hodnoty cukru v krvi, môže pomôcť neurotest, ktorý dokáže určiť ich predispozíciu na takzvanú diabetickú nohu pomocou jednoduchej náplasti. Pre ľudí s diabetom 1. typu je zasa vhodnou pomôckou moderná inzulínová pumpa prepojená so senzorom, ktorá dokáže monitorovať glykémiu 24 hodín denne a v prípade potreby pozastaviť podávanie inzulínu a zachrániť tak diabetika pred nebezpečným stavom hypoglykémie.

O projekte ViaDIA

Projekt ViaDIA ukazuje, že žiť s cukrovkou plnohodnotne, znamená zodpovedný prístup k ochoreniu a dodržiavanie všetkých pravidiel, ktoré si diabetes vyžaduje. „Aby ste mohli viesť plnohodnotný a kvalitný život, potrebujete dostatok informácií,“ zdôrazňuje spoluautor projektu MUDr. Vladimír Uličiansky a dodáva:

„Úspešná liečba cukrovky si vyžaduje, aby sa pacient stal aktívnym spolutvorcom svojej liečby.“ Ďalší autor projektu MUDr. Zbyněk Schröner dopĺňa: „Našou snahou je prekonať bariéry, ktoré cukrovka so sebou prináša. Chceme podať pomocnú ruku nielen chorým s cukrovkou, ale aj ich blízkym, aby mohli spolu prežiť zdravší, plnohodnotnejší a kvalitnejší život.“

Podujatie organizované Slovenskou diabetologickou spoločnosťou podporili aj Hlavné mesto SR Bratislava, Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, Zväz diabetikov Slovenska a občianske združenie DIADOR.