Histologické vyšetrenie

Histologické vyšetrenie je jednou z ďalších diagnostických metód používaných v medicíne, ktoré umožňuje poznať mikroskopickú stavbu tela človeka. Ide vlastne o zobrazenie kúska tkaniva odobratého z vášho tela pod mikroskopom.

histologicke_vysetrenie_mikroskop Zdroj foto: Shutterstock.com

Histologické vyšetrenie je jednou z ďalších diagnostických metód používaných v medicíne, ktoré umožňuje poznať mikroskopickú stavbu tela človeka. Ide vlastne o zobrazenie kúska tkaniva odobratého z vášho tela pod mikroskopom.

K tomuto vyšetreniu pristupujeme vtedy, ak napr. klinické príznaky nedávajú celkom určitý obraz o chorobe alebo sme základnými prístupnými zobrazovacími metódami nedospeli k pôvodu ochorenia. Pomocou histologického vyšetrenia vieme diagnostikovať prebiehajúce chorobné procesy.

Odoberanie vzorky z chorého orgánu (tkaniva) sa odborne nazýva biopsia. Poznáme niekoľko druhov biopsie, výber metódy je individuálny a závisí napr. od predpokladaného charakteru, povrchovej dostupnosti a veľkosti patologického procesu.

  • Core-cut biopsia je odber cez pokožku špeciálnou hrubou ihlou, pomocou ktorej odoberieme tenký valček tkaniva. Táto biopsia sa používa najmä pri diagnostike ochorení pečene, prsníka alebo kostnej drene.
  • Incízna biopsia je odber vzorky tkaniva vyrezaním alebo pomocou klieštikov pri endoskopickom vyšetrení žalúdka alebo hrubého čreva.
  • Probatórna excízia je čiastočné alebo kompletné vyrezanie patologického ložiska pri hmatných a povrchovo dostupných ložiskách, napríklad pigmentové znamienka alebo lymfatické uzliny.

Odber vzorky patrí medzi tzv. miniinvazívne vyšetrenia, väčšinou je málo bolestivý, vyžadujúci len lokálne znecitlivenie a je časovo nenáročný, ak samozrejme nejde o špeciálne peroperačné histologické vyšetrenie, ktoré sa robí počas operačného výkonu.

Tkanivá musia byť pred samotným histologickým vyšetrením upravené rozličnými chemickými a technickými procedúrami tak, aby pod mikroskopom dávali zreteľný obraz jednotlivých štruktúr tkaniva a pomohli určiť charakter orgánového ochorenia (zápal, nádorové zmeny atď.) Pri nádorovom ochorení sa histologickým vyšetrením dá zistiť, či sa jedná o nezhubné (benígne) alebo zhubné ochorenie a pri zhubnom (malígnom) ochorení zároveň pomôže určiť závažnosť prebiehajúceho procesu.

Výsledok histologického vyšetrenia je väčšinou známy do 10 dní, výnimočne aj dlhšie. Pri peroperačnom vyšetrení pozná operatér výsledok do 30 minút od odobratia vzorky. Podľa výsledku histologického vyšetrenia sa určuje ďalší postup a liečba ochorenia.

Literatúra:

  • Maretta, M. 2007. Laboratórne vyšetrovacie metódy v histológii a cytológii, Prešov: Ústav sociálnych vied a zdravotníctva blahosl. p. p. Gajdoviča v Prešove, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. v Bratislave, 2007. 104 s. ISBN: 978-80-89271-21-4.