Chcete mať veľa detí? Povieme vám s kým.

Ideálny partner, ktorý vás zabezpečí- nadpis Vek založenia rodiny je diametrálne odlišný od modelu spred 20 rokov. Kým kedysi bolo ideálne mať potomkov v 20-tke, dnes je táto hranica posunutá o 10 rokov. Dôvod je jednoduchý. Finančná nezávislosť. Pozrite si najnovšie prieskumy, ktoré sa zamerali na profesie, ktoré sú z hľadiska zabezpečenia rodiny najistejšie.

Takmer každé dievča odmalička sníva o tom, ako si v dospelosti nájde milujúceho manžela, s ktorým bude mať kopu detí. Možno sa aj vy s blížiacim sa Valentínom zamýšľate nad tým, či bude váš súčasný partner aj dobrým otcom. Ak túžite po veľkej rodine, tak vedzte, že tendenciu mať 3 a viac detí majú skôr vysokoškolsky vzdelaní muži. Ak sa nechcete po pôrode hneď náhliť nazad do práce, tak najlepšie vás zabezpečí pracovník IT či stavbár. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v januári tohto roka realizoval portál www.Rodinka.sk. Prieskumu sa zúčastnilo 1731 matiek.

V prieskume opýtané mamičky uviedli, že najperspektívnejším povolaním ich partnerov počas rodičovskej dovolenky je pracovník v IT oblasti. Zabezpečiť svoju rodinu počas „materskej“ dokázali aj stavbári, pracovníci vo výrobe, pracovníci v automobilovom priemysle, remeselníci, zamestnanci v štátnej správe, dopravcovia a marketéri.

Zaujímavosťou je tiež rebríček povolaní partnerov, pri ktorých rodiny pociťovali počas materskej finančnú núdzu. Najrizikovejším povolaním podľa opýtaných je pracovník vo výrobe, nasledovaný remeselníkom, stavbárom, dopravcom, bezpečnostným pracovníkom, zamestnancom v automobilovom priemysle, zamestnancom štátnej správy a pracovníkom v službách. Tieto štatistiky sa prekvapivo prekrývajú s predošlým rebríčkom. Avšak vysvetlením môže byť fakt, že samotné zamestnanie v perspektívnom odbore vám nemusí nevyhnutne zabezpečiť požadujúci príjem. Dôležitá je predovšetkým usilovnosť každého jednotlivca.

Preferovaný počet detí má súvislosť s dosiahnutým vzdelaním partnera. Muži suverénne preferujú dvoch potomkov, keď sa k tomuto názoru prikláňa takmer 63 % z nich. Táto štatistika je rozložená rovnomerne bez ohľadu na dosiahnuté vzdelanie. Muži sú taktiež rovnomerne rozložení medzi tých, ktorí chcú mať jedno dieťa, či tri deti. Tendenciu mať tri a viac detí majú skôr vysokoškolsky vzdelaní ľudia.