ZOM Prešov

Občianske združenie ZOM Prešov založili zástupcovia komunity ľudí s telesným hendikepom v roku 2000.

Občianske združenie ZOM Prešov založili zástupcovia komunity ľudí s telesným hendikepom v roku 2000. Poslaním organizácie je mnohostranná podpora kvality života ľudí so zdravotným postihnutím, najmä s telesným hendikepom. Rozumieme našej cieľovej skupine, do ktorej sami patríme.
V súčasnosti (r. 2014) má združenie 12 zamestnancov, prevádzkuje 2 chránené dielne so sídlom v Prešove a má 365 registrovaných členov z celého Slovenska.

Aktivity

  • Sme úspešní v paralympijskom športe boccia cez náš klub Boccia ZOM Prešov.
  • Poskytujeme bezplatné špecializované akreditované sociálne poradenstvo.
  • Prevádzkujeme bezbariérovú Prepravnú službu.
  • Záujemcom hľadáme prácu v rámci Agentúry podporovaného zamestnávania.
  • Pomáhame klientom nájsť asistentov cez Agentúru osobnej asistencie.
  • Podporujeme talentovaných umelcov v bezbariérovej Galérii Abilympiáda.
  • Organizujeme tiež športové, kultúrne a vzdelávacie podujatia.

Kontakt

Neváhajte nás kontaktovať.
názov: ZOM Prešov
adresa: Karpatská 18, 080 01 Prešov
tel.: 051/ 770 1499
e-mail: zompresov@zompresov.sk
web: www.zompresov.sk

forma: občianske združenie
registrácia: MV SR VVS/1-900/90-16225
IČO: 377 866 87
DIČ: 202 155 1994
banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu: 0096 288 378 / 0900