Dom sociálnych služieb – MOST, n.o.

Dss-MOST, n.o. poskytuje rôzne formy podpory pre dospelých ľudí znevýhodnených duševnou poruchou po prekonaní akútnej fázy popri ambulantnej starostlivosti ich psychiatra.

Skúste to s nami
Chcete vedieť viac ako ste sa dozvedeli v ambulancii vášho psychiatra?

Pokúšate sa svoje ťažkosti zvládnuť rôznymi spôsobmi a nepomáha to?

Potrebovali by ste si vymeniť skúsenosti s niekým, kto zažil niečo podobné?

Poskytujeme psychologické a sociálne služby ľuďom, ktorí sa psychiatricky liečili a ich rodinám, rovnako ako ľuďom, ktorí čelia zvýšenej záťaži v rôznych formách. V ťažkých chvíľach nemusíte byť sami. Ste u nás vítaní.
Dss-MOST, n.o. poskytuje rôzne formy podpory pre dospelých ľudí znevýhodnených duševnou poruchou po prekonaní akútnej fázy popri ambulantnej starostlivosti ich psychiatra.

Od založenia v roku 1995 prešiel MOST rôznymi zmenami. V roku 2003 sme sa stali neziskovou organizáciou poskytujúcou sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 Zb. z. pre dospelých ľudí s duševnou poruchou.

Sme registrovaným poskytovateľom nasledovných sociálnych služieb:

Rehabilitačné stredisko poskytuje denný program pre dospelých ľudí s psychickou poruchou po prekonaní akútnej fázy ochorenia, popri ambulantnej starostlivosti u svojho psychiatra.

Podporované bývanie je určené pre dospelých ľudí s psychickou poruchou po prekonaní akútnej fázy ochorenia, počas ambulantnej starostlivosti u svojho psychiatra. Predpokladá aj aktívnu účasť rodičov a príbuzných, ktorí si kladú otázku „Čo s ním bude, keď my tu už nebudeme?“
Poradenstvo a asistencia v sociálnej oblasti, Psychologická ambulancia.

Kontakty
Dom sociálnych služieb – MOST, n.o.
riaditeľ: 0948 121 770
Haanova 10, 851 04 Bratislava
www.dss-most.sk
www.facebook.com/DssMost