Malí šíritelia, veľká hrozba

Pri príležitosti svetového dňa zdravia sa náš portál zameriava celý týždeň sa na šíriteľov infekcií a nákaz. Čo môžu tieto malé potvorky spôsobiť? Prečítajte si v článku!

Na šíriteľov infekcií a nákaz sa zameriava v roku 2014 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pri príležitosti Svetového dňa zdravia pripadajúceho na 7. apríla.

Svet si týmto dňom pripomína založenie Svetovej zdravotníckej organizácie 7. apríla 1948. V roku 2014 odvtedy uplynie 66 rokov. Svetový deň zdravia dáva príležitosť celému svetu upriamiť pozornosť na závažné otázky verejného zdravotníctva.

Komáre, moskyty, ploštice, kliešte, drobný hmyz to všetko predstavuje hrozbu pre zdravie človeka a členov jeho rodiny. Preto WHO v tomto roku vyslala posolstvo, ktoré zhrnula v motte: “Malé uštipnutie, veľká hrozba” (Small bite, big threat). Týmto mottom sme inšpirovali aj našu tému týždňa- týždeň zdravia.

Všetci môžeme vykonať opatrenia na svoju ochranu pred ťažkými chorobami, ktoré “malí šíritelia” môžu vyvolať. Choroby prenášajú z jedného človeka na druhého, z jedného miesta na druhé. Ohrozujú zdravie ľudí, či už sú doma alebo na cestách. Preto sa kampaň WHO v tomto roku koncentruje na niektorých zo šíriteľov nákaz, na choroby, ktoré môžu takto prenášať a najmä na to, ako sa ľudia môžu chrániť.

Na ilustráciu závažnosti svojho varovania pred malými šíriteľmi infekcií WHO uviedla ako príklad tri čísla: riziku prenosu hemoragickej horúčky dengue je vystavených 40 percent svetovej populácie, každú minútu v Afrike zomrie jedno dieťa na maláriu a podľa odhadov sa ročne vyskytne 1,3 milióna prípadov parazitických ochorení spôsobených parazitmi z rodu Leishmania.