Rastový hormón potrebuje naše telo celý život!

Fyzický rast je spojený najmä s obdobím útleho detstva a dospievania. Aj keď sa v dospelosti naša výška nemení, rastový hormón potrebuje naše telo do konca života. Čo robiť, keď telo nemá dostatok rastového hormónu?

Fyzický rast je spojený najmä s obdobím útleho detstva a dospievania. Aj keď sa v dospelosti naša výška nemení, somatropín (rastový hormón) potrebuje naše telo do konca života. Má vysoký vplyv na metabolické funkcie ako napríklad hospodárenie tela so sacharidmi, metabolizovanie a distribúcia telesného tuku a veľká váha sa mu prikladá aj pri správnom fungovaní imunity. Čo robiť, keď telo nemá dostatok rastového hormónu?

Dôležitá je včasná diagnostika

Pokiaľ pacient trpí nedostatkom rastového hormónu, je viac ako pravdepodobné, že sa táto porucha prejaví už v detstve. Preto sú dôležité pravidelné kontroly u detského obvodného lekára spojené s meraním (1-2 krát ročne), aby bol správny rast dieťaťa monitorovaný. Porucha rastu u detí je často spojená práve s geneticky podmienenými chorobami ako Turnerov syndróm či Prader- Willi syndróm.

Ako postupovať?

Ak je u dieťaťa alebo dospelého zistený nedostatok rastového hormónu, malo by sa okamžite začať s liečbou. Pokiaľ je problém zachytený včas, dopad na výšku dieťaťa nemusí byť fatálny a po nasadení liečby rastovým hormónom dosahujú pacienti vzrast normálneho dospelého jedinca.

Liečba

Deťom, ktoré majú poruchu rastu, môže výrazne pomôcť liečba ľudským rastovým hormónom. U veľa rodičov vzbudí slovo „hormón“ obavy, no neopodstatnene. Liečba je podľa mnohých vedeckých štúdií bezpečná a veľmi úspešná. Na Slovensku je dostupná od roku 1992 a aj keď je liečba veľmi nákladná, je plne hradená zdravotnými poisťovňami. Na trhu sú aj rekombinantné ľudské rastové hormóny v tekutej forme, ktoré majú výborné výsledky.

Mali by ste vedieť:

  • Malý vzrast a poruchy rastu bývajú náhodné ale aj dedičné
  • Za prvý rok života dieťa narastie až 22 - 25 cm. Tento prudký rast sa už nikdy neopakuje
  • V období predškolského a mladšieho školského veku narastie dieťa 5 - 7 cm za rok
  • Nízka pôrodná váha a dĺžka dieťaťa môže spôsobiť, že až 10 - 15% detí nedosiahne normálnu výšku a ich vzrast nedosiahne viac než 132 - 140 cm.
  • Rastový hormón je vylučovaný hlavne v noci, počas spánku, preto sa aj pri liečbe podáva 1 krát denne pred spaním