Keď hormóny pomáhajú rásť

Nie je nič krajšie, ako keď rodič vidí vyrastať vlastného potomka. V útlom veku sa dieťa doslova mení a vyvíja zo dňa na deň, rovno pred očami.

Nie je nič krajšie, ako keď rodič vidí vyrastať vlastného potomka. V útlom veku sa dieťa doslova mení a vyvíja zo dňa na deň, rovno pred očami. To, koľko vyrastie je zakódované v jeho DNA a väčšinou je výška kompromisom rastu rodičov. Existujú však aj výnimky, pri ktorých sa rast dieťaťa spomalí, zastaví alebo nie je dostatočný. Vtedy sa o slovo hlási hormonálna liečba, ktorá dokáže obnoviť správny vývoj jedinca a výrazne mu pomôcť.

Prečo dieťa nerastie?

Poruchy rastu dieťaťa môžu mať viacero príčin. Hlavnou príčinou je nedostatočná tvorba rastového hormónu. Ďalej sú to poruchy výživy (celiakia, zápalové ochorenia čreva, poruchy príjmu potravy), geneticky podmienené choroby (Turnerov syndróm, Noonanovej syndróm), endokrinné poruchy, vrodené vývojové chyby (pľúc, srdca, obličiek) a iné.

Najdôležitejšiu prevenciu v rannom veku u dieťaťa tvoria pravidelné preventívne prehliadky u detského lekára, ktorí okrem krvných testov monitoruje aj správny rast svojho pacienta. Prehliadky sa vykonávajú raz za pol roka a odborník sa pri nich riadi niekoľkými faktormi. Okrem genetického rastového potenciálu, ktorý dieťa získalo od rodičov sa lekár riadi aj rôznymi vývojovými fázami rastu, ktorými dieťa po narodení prechádza:

1. Rast v dojčenskom období (infantilná fáza): trvá do 3 rokov života dieťaťa je charakteristická rýchlym rastom (25 cm v prvom roku života). Okrem výživy sú v tejto fáze dôležité aj rastové hormóny somatropín, tyroxín a inzulínu podobný rastový faktor 1 (IGF1).

2. Rast v predškolskom a mladšom školskom období (fáza detstva): je ohraničená vekom 3 rokov a trvá až do puberty. Rast je v tomto období vyrovnaný, spomaľuje sa a v priemere dieťa narastie 4 - 6 cm za rok. Hlavnými činiteľmi, ktorí sa na správnej výške podieľajú sú opäť rastový hormón a IGF1 faktor, za podpory tyroxínu a správnej nutričnej výživy.

3. Rast v pubertálnom období (pubertálna fáza): počas obdobia fyzického dospievania je rast u chlapcov a dievčat rozdielny z časového hľadiska (u chlapcov nastáva puberta neskôr), avšak charakteristická prudká zmena rastovej rýchlosti zostáva zachovaná. Pohybuje sa v rozmedzí 5 - 7 cm za rok, pričom je to posledné obdobie, keď dieťa rastie.

Čo robiť keď dieťaťu chýba rastový hormón?

Prvoradá je včasná diagnostika a liečba. Ak sa problematika chýbajúceho rastového hormónu (somatropínu) podchytí včas a je nastavená správna hormonálna liečba, je vysoká pravdepodobnosť, že na raste dieťaťa sa tento deficit prejaví minimálne. Keďže rastový hormón má okrem funkcie fyzického rastu veľký vplyv aj na správny vývoj organizmu, netreba jeho nízku hladinu alebo absolútnu absenciu podceňovať.

Vplyv rastového hormónu na telo:

  • Podporuje rast kostí
  • Zvyšuje lipolýzu (odbúravanie tuku)
  • Zvyšuje transport aminokyselín do svalu
  • Zvyšuje celkový podiel netukového tkaniva
  • Zvyšuje výdaj energie
  • Podporuje výstavbu kostí

Ako prebieha liečba rastovým hormónom?

U pacienta s nedostatkom rastového hormónu sa využíva substitučná liečba rekombinantým rastovým hormónom. Dávkovanie sa nastavuje u každého pacienta individuálne. Rastový hormón sa podáva injekčnou formou a pacientovi je umožnené podávať si ho svojpomocne.

Pre ľudí trpiacich nedostatkom rastového hormónu existujú moderné pomôcky v podobe pier, ktoré im umožnujú jednoducho a presne aplikovať rozpustené množstvo hormónu do tela. Je to revolučné riešenie pre všetkých pacientov, ktorí sú na každodenné podávanie hormónu odkázaní.

Toto netradičné riešenie v sebe zahŕňa množstvo pozitív a uľahčuje tak život pacientov po celom svete. Vďaka tomu sa stáva podávanie rastového hormónu takmer bezbolestnou záležitosťou. Zaslúžila sa o to nová technológia výroby ihiel, ktoré sú tenké, čo umožňuje vysoký komfort pre pacienta v každom veku. Dizajn pier umožňuje pacientovi diskrétnosť a presné nastavenie dávky, pričom aplikáciu môže previesť v podstate kdekoľvek.

Včasná diagnostika poruchy rastu detí môže odhaliť veľa závažných ochorení a dá tak možnosť včas ich podchytiť a efektívne liečiť. Liečba rastovým hormónom sa vykonáva v špecializovaných centrách pre diagnostiku a liečbu porúch rastu v SR.