Ako prežiť cestovanie v zdraví – časť tretia

Cestovanie do rizikovej krajiny môže byť zo zdravotného hľadiska nebezpečné. Zoznámte sa s možnými prenosnými (infekčnými) chorobami, ktoré na vás môžu číhať. Ako sa správať v takýchto krajinách?

Ak plánujete cestu do rizikovej krajiny, mali by ste sa oboznámiť s prenosnými (infekčnými) chorobami, ktoré na vás môžu číhať. Ako sa správať v takýchto krajinách?

1. Nákazy, ktoré sa prenášajú prehltnutím choroboplodných zárodkov (zvyčajne ak ide o znečistenú vodu alebo potraviny)

Patria sem najmä cestovateľské hnačky. Hnačka je najčastejším ochorením medzi cestovateľmi. Vo väčšine prípadov ustúpi v priebehu dvoch až troch dní. Na vzniku cestovateľskej hnačky má svoj podiel samotná cesta, zmena klímy, zmena stravy, ale aj možnosť kontaminácie potravín a vody niektorými druhmi baktérií. Pri dodržiavaní základných hygienických pravidiel a prechodným diétnym stravovaním príznaky ustúpia za niekoľko hodín. Okrem cestovateľskej hnačky sa môžu vyskytnúť hnačkové ochorenia, ktorých pôvodcom sú salmonely, šigely, niektoré parazity, vírus spôsobujúcižltačku typu A, pôvodca cholery.

Týmto ochoreniam sa dá zabrániť hygienickými opatreniami zameranými na prísnu osobnú hygienu (čisté ruky), na hygienu vody a potravín. Vyvarovať sa nezvyčajných jedál, konzumovať iba dostatočne tepelne spracovanú stravu, piť prevarenú vodu, nekonzumovať zmrzlinu, džúsy a nepasterizované mlieko. Vyhnúť sa konzumácii ľadu, pokiaľ nie je záruka, že bol pripravený z nezávadnej alebo prevarenej vody. Pri dlhšom pobyte v rizikových oblastiach sa cestujúcim pred cestou do zahraničia odporúča očkovanie (cholera, vírusový zápal pečene typu A, brušný týfus).

2. Nákazy, ktoré sa prenášajú vdýchnutím (tzv. kvapôčková nákaza)

Najčastejšie ide o choroby z prechladnutia, chrípku, záškrt, osýpky, tuberkulóza, čierny kašeľ. Zabrániť takýmto ochoreniam sa dá vyhýbaním sa uzavretým preplneným miestnostiam a zamedzením úzkeho styku s chorým ako aj vhodným očkovaním.

3. Nákazy, ktoré sa prenášajú krvnou cestou (napr. pri bodnutí hmyzom cicajúcim krv, nesterilnou injekčnou striekačkou, ale aj pri pohlavnom styku)

Riziko takýchto nákaz je veľmi vysoké najmä v tropických a subtropických krajinách. Patria sem predovšetkým malária, žltá zimnica, zápal pečene typu B, Dengue a AIDS.

V prevencii ochorení pri bodnutí hmyzom je potrebné dodržiavať osobnú ochranu pred komármi, a to nosiť košele s dlhými rukávmi, dlhé nohavice, nekrytú časť kože chrániť vhodným repelentom, spať v uzavretom prostredí s používaním neporušených moskytier, používať dezinsekčné prostriedky na hubenie komárov. Pri preventívnom užívaní liekov proti malárii odporúčame dodržiavať nasledujúce zásady:

Lieky užívať 1-2 týždne pred odchodom, počas celého pobytu a pokračovať v užívaní ešte 4 týždne po návrate. Lieky užívať pravidelne podľa odporúčaní ošetrujúceho lekára alebo lekára oddelení cudzokrajných chorôb. Informovať lekára o prípadných vedľajších účinkoch liekoch. Neužívať antimalariká svojvoľne - vždy sa poradiť s lekárom!

Krvnou cestou, resp. pohlavným stykom sa prenáša aj vírusový zápal pečene typu B a AIDS. V prevencii je potrebné sa vyvarovať nezabezpečených lekárskych zákrokov (trvať na jednorazových ihlách a striekačkách, na dokonale sterilizovanom lekárskom náradí). Chrániť sa pri pohlavnom styku použitím kondómu.

Očkovanie je k dispozícii len proti žltej zimnici, vírusovému zápalu pečene typu B, kliešťovej encefalitíde.

4. Nákazy, ktoré sa prenášajú dotykom (kontaktom) cez kožu a sliznice

Sem patria: tetanus, besnota, kožné plesňové ochorenia, ale aj všetky choroby prenášané pohlavným stykom ako kvapavka, syfilis, trichomoniáza, mäkký vred, ale aj AIDS.

V prevencii sa uplatňuje ošetrenie rán, pri ktorých dochádza k poškodeniu kože, obzvlášť hlbokých rán. Brániť sa styku s neznámymi zvieratami podozrivými z besnoty. V prevencii plesňových kožných ochorení je potrebné sa vyhýbať chodeniu na boso vo vlhkom teplom prostredí, prípadne používať preventívne protiplesňové prípravky (krémy, masti, roztoky), ktorých je na trhu dostatok. Pri pohlavných nákazách sa odporúča sexuálna zdržanlivosť, vyhýbať sa príležitostnému pohlavnému styku. Očkovaním sa možno chrániť proti tetanu a besnote.

Čítajte tiež:

Ako prežiť cestovanie v zdraví – časť prvá

Ako prežiť cestovanie v zdraví – časť druhá