Aktivity seniorov a pacientov s ranami

Udržiavanie rovnováhy medzi samotou a spoločenskou interakciou seniorov a pacientov s chronickými ranami je základnou psycho- sociálnou zložkou pri liečbe pacientov s ranami.

Udržiavanie rovnováhy medzi samotou a spoločenskou interakciou seniorov a pacientov s chronickými ranami je základnou psychosociálnou zložkou pri liečbe pacientov. Je žiadúce, aby sa práca sestier v ADOS zameriavala nielen na samotného pacienta, ale aj na podporné osoby a komunitu v ktorej žije. Existujú rôzne formy svojpomocných skupín a klubov, ktoré napomáhajú k sociálnej interakcii hendikepovaným a chorým, ktorí potrebujú profesionálnu pomoc. Cestou týchto klubov a skupín sa vzájomne spoznávajú a stretávajú, čím sa skvalitňuje život nielen ľudí s daným postihnutím, ale aj ich rodinám.

Príčiny sociálnej interakcie pacienta s diabetickou gangrénou:

 • ulcerózne poškodenie – bercové vredy a diskomfort (obviazané končatiny),
 • invalidizujúce komplikácie ako je strata končatiny alebo jej časti,
 • nízka sebaúcta,
 • pocit hanby,
 • putrídne – hnilobne páchnuce defekty (pocit, že ľudia cítia zápach okolo pacienta),
 • zhoršený zrak v súvislosti s cukrovkou,
 • nekvalitné kompenzačné pomôcky a neistota pri ich používaní (nesprávne vyrobená protetická pomôcka, ktorá pacienta tlačí),
 • strach z úrazu (neistota používať barle a protetické pomôcky),
 • nemožnosť zadovážiť si vhodnú obuv kvôli defektu (napr. v zimnom období si nemôže obuť čižmy),
 • zvýšená závislosť na podporných osobách, hlavne rodinných príslušníkoch (asistencia pri presune na invalidnom vozíku, ktorý pacient nedokáže sám obsluhovať),
 • odľahlosť bydliska od centra kultúrneho diania,
 • nemožnosť veriacich pacientov navštevovať náboženské a cirkevné obrady, sviatosti a spoveď.

Aj keď sú rany vážnym ochorením, ktoré zanecháva u pacientov často trvalé následky, nemusia byť preto vyradení zo spoločenského a kultúrneho života. Záleží nielen na samotnom pacientovi, ale hlavne na jeho rodine a okolí, aby mu pomohli opätovne sa začleniť, spolu so svojim väčším či menším handikepom, späť do aktívneho života.

**TIP Redakcie:** [**6 rád, ako sa opäť cítiť mlado**](https://www.zdravie.sk/clanok/48797/sest-rad-ako-sa-opat-citit-mlado)
V dnešnej dobe je spoločenský život pre chodiaceho pacienta s ranami a hlavne diabetickou nohou veľmi bohatý na spoločenské organizácie a kluby, ktoré takýchto ľudí združujú. Pacient diabetik by mal mať informáciu, kde sa v jeho blízkom okolí nachádzajú. **Na Slovensku od roku 1990 funguje dobrovoľné občianske združenie Zväz diabetikov Slovenska.** Popri jednotlivých mestách Slovenska združuje diabetikov všetkých vekových skupín, ich rodinných príslušníkov, zdravotníkov a sympatizantov diabetikov. V každom okresnom meste dobre fungujú Kluby diabetikov, s cieľom informovať diabetikov, rodinných príslušníkov i širokú verejnosť o ochorení diabetes mellitus a vzájomne si pomáhať pri prekonávaní problémov. **Na Slovensku vychádzajú rôzne odborné časopisy, ktoré formou edukácie poskytujú praktické rady a skúsenosti o ochoreniach.**

Na vidieku je kultúrnych a športových podujatí menej, ale aj tu dobre fungujú kluby dôchodcov, ktoré pracujú pod záštitou obecných úradov. Stretávajú sa v nich seniori, ale aj mladí ľudia s lekármi, na rôznych besiedkach, spoločenských a kultúrnych akciách a posedeniach.


Prečítajte si aj:


Ak už pacient ochorel komplikáciou a liečia sa u neho chronické rany, je veľmi dôležité pre sestru pracujúcu v ADOS pomôcť mu prekonať jeho ťažkosti a neistotu v ďalšom živote. Je dôležité ho vypočuť a dokázať mu, že s pomocou sestry a svojich najbližších možno už existujúce ťažkosti alebo obmedzenia odstrániť alebo minimalizovať. Prvoradou úlohou sestry by mala byť podpora rozvoja zbytkového potenciálu pre rozvoj sebaopatery, aby mohol pacient prežiť zbytok života aj s určitým fyzickým obmedzením alebo hendikepom.

Literatúra

- MAGERČIAKOVÁ, M. 2008. _Edukácia v ošetrovateľstve 1_. 2. vyd. Ružomberok: Fakulta zdravotníctva v Ružomberku, 2008. 105s. ISBN 978-80-8084-221-5. - PELIKÁNOVÁ, T. 2003. _Diabetologie a vybrané kapitoly z metabolismu._ Triton 2003. 119s. ISBN 807254358x.