Klub priateľov Detskej nemocnice v Banskej Bystrici

Sme občianske združenie zamerané výlučne na podporu rozvoja Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici. Našim malým pacientom sa snažíme zlepšiť a spríjemniť hospitalizáciu, či vyšetrenie.

Sme občianske združenie zamerané výlučne na podporu rozvoja Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici. Od svojho založenia v roku 2005, podporujeme svojou činnosťou aktivity, ktoré nie sú zabezpečené a finančne kryté prostredníctvom štátnych inštitúcií. Našim malým pacientom sa snažíme zlepšiť a spríjemniť hospitalizáciu, či vyšetrenie.

Pomoc, ktorú poskytujeme DFNsP BB je orientovaná na všetky deti, ktoré do nemocnice prídu. Vďaka našim aktivitám sú priestory čakární a ambulancií krajšie a zábavnejšie, zriadené boli detské kútiky, v ambulanciách sú umiestnené hračky, ktoré si deti môžu zobrať aj domov, na stenách sú namaľované detské motívy, atď. Hospitalizované deti majú väčší komfort, prostredie pripomína viac detskú izbu ako sterilnú nemocnicu. Organizujeme športové aj kultúrne podujatia, benefície, verejné zbierky. No a lekári môžu aj vďaka nášmu úsiliu využívať prístroje a vybavenie, ktoré by inak nemocnica nemohla zabezpečiť.

To čo robíme, robíme pre naše deti. Robíme to preto, aby deti zabudli, že sú v nemocnici.

Web: www.priateliadfnbb.sk