Čo ohrozuje alergikov? Plesne, peľ paliny a ambrózie

Aktuálna situácia peľového spravodajstva na celom území Slovenska avizuje vyššie koncentrácie plesní v ovzduší vďaka počasiu, tiež peľ paliny a ambrózie.

Na základe analýz meraní monitorovacích staníc Peľovej informačnej služby (PIS), ktorej koordinátorom na Slovensku je oddelenie biológie životného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, očakávajú odborníci v týchto a nasledujúcich dňoch na celom území Slovenska silnú dominanciu najmä peľu silne alergizujúcich inváznych rastlín - paliny a ambrózie.

Našťastie pre alergikov aspoň denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých poklesnú na nízke až veľmi nízke koncentrácie a výnimkou stredného Slovenska, kde sa ešte pomerne výrazne prejavuje druhé kvitnutie tráv z čeľade lipnicovitých. Rovnako sa to týka aj denných koncentrácií peľu slabo alergizujúcej pŕhľavy.

Palina a ambrózia budú najvýznamnejšími peľovými alergénmi pre najbližšie týždne. Vo veľmi vysokých koncentráciách sa však naďalej sa vplyvom vlhka udržiavajú vo vzduchu spóry plesní. „Najvyššie denné koncentrácie peľu ambrózie boli namerané v Bratislave, v Trnave a v Nitre. Peľu paliny bolo podľa meraní monitorovacích staníc najviac v Trnave, v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach. Najvyššie denné koncentrácie slabo alergizujúceho peľu pŕhľavovitých bylín zaznamenala monitorovacia stanica v Bratislave, v a v Banskej. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ skorocelu, štiavu, mrlíka, chmeľu, mrkvovitých a astrovitých. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodmi Cladospórium a Alternária“, konštatovala k aktuálnej peľovej situácii na Slovensku RNDr. Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici.

V nasledujúcich dňoch bude naďalej dominovať okrem peľu slabo alergizujúcej pŕhľavy hlavne peľ silných alergénov- paliny a ambrózie. Peľ týchto inváznych rastlín, ktoré sa v súčasnosti hojne nachádzajú aj na mnohých nepokosených plochách v mestách a ich okolí, bude v najbližších týždňoch predstavovať najväčšie riziko pre polinotikov. Lokálne búrky a zrážková činnosť na celom území síce prispievajú k dočasnému poklesu koncentrácií peľu v ovzduší, no zvýšená vlhkosť vzduchu zas prispieva k enormnému zvýšenému výskytu spór plesní v ovzduší.