Očkovanie proti chrípke preplácajú všetky zdravotné poisťovne

Očkovanie proti chrípke v chrípkovej sezóne 2019/2020 uhrádzajú pre všetkých svojich poistencov Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera aj Union ZP. Odporúča sa vykonávať každý rok, pretože je to najúčinnejšia forma prevencie proti chrípke.

Vakcína Zdroj foto: Shutterstock.com

“Očkovanie proti chrípke sa odporúča vykonať každý rok aj v prípade, keď je zloženie chrípkových vakcín rovnaké ako v predchádzajúcej chrípkovej sezóne z toho dôvodu, že protektívna hladina protilátok po očkovaní proti chrípke pretrváva šesť až 12 mesiacov,” informuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Odborníci z ÚVZ SR poukazujú, že očkovanie je najúčinnejšou formou prevencie proti chrípke.

“Princípom očkovania je tvorba špecifických ochranných protilátok, ktoré zabraňujú vzniku ochorenia, prípadne zmierňujú jeho priebeh a znižujú nepriaznivé dôsledky chrípky,” vysvetľuje ÚVZ SR.

Očkovanie sa vykonáva jednou dávkou očkovacej látky. Deťom vo veku do 36 mesiacov, ktoré sú proti chrípke očkované prvýkrát, sa odporúča podať druhú dávku očkovacej látky proti chrípke najmenej štyri týždne po prvej dávke.

Kedy sa dať zaočkovať?

Očkovanie je podľa epidemiológov najvhodnejšie vykonať počas októbra až novembra, aby sa včas stihli vytvoriť ochranné protilátky. Očkovať možno aj v ďalších zimných mesiacoch do objavenia sa epidémie chrípky. “Na základe dlhoročných sledovaní sa prvý, obvykle mierny nárast ochorení očakáva v decembri. V priebehu januára sa počet ochorení postupne zvyšuje a v priebehu februára epidémia chrípky vrcholí. Očkovanie je možné aj v čase zvýšenej aktivity chrípky, rizikom je však to, že očkovaná osoba ochorie skôr, ako si stihne vytvoriť protilátky,” priblížil ÚVZ SR.

Som ohrozený/á?

Očkovanie má byť v prvom rade zamerané na ľudí, u ktorých je najvyššia pravdepodobnosť vzniku komplikácií či nákazy. Očkovanie je preto dôležité pre ľudí so zníženou obranyschopnosťou organizmu aj pre zdravotníckych pracovníkov.

“Ďalšou ohrozenou skupinou sú osoby žijúce v kolektívnych zariadeniach, ako sú domovy dôchodcov, sociálne ústavy, geriatrické centrá a pod. Medzi rizikové skupiny osôb, u ktorých by sa v prípade infekcie vírusom chrípky mohli objaviť komplikácie, sú tehotné ženy. Očkovanie proti chrípke sa odporúča všetkým deťom od šesť mesiacov do troch rokov,” zhrnul ÚVZ SR.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR


Mohlo by vás zaujímať:

Nepovinné očkovanie je cestou ku zdraviu