Naučte sa poznať svoje telo

„Kto je zdravý je i bohatý, aj keď o tom nevie,“ hovorí jedno francúzske príslovie. Zdravie má veľkú cenu pre každého z nás i pre celú spoločnosť. Dobré zdravie nám umožňuje žiť plnohodnotný život.

Spoznanie svojho tela Zdroj foto: Shutterstock.com

Čo ovplyvňuje naše zdravie?

Zdravie - slovo, ktoré sa frekventovane vyskytuje v bežnom živote, v rodine, medzi priateľmi, ale aj v odbornej spoločnosti. Žijeme rýchlu dobu a tá sa žiaľ negatívne podpisuje pod kvalitu zdravia. Okrem rýchleho spôsobu života kvalitu zdravia výrazne ovplyvňuje životné a  pracovné  prostredie,  a v nemalej miere aj sociálno-ekonomické faktory.

Počúvajme a spoznávajme svoje telo, neignorujme signály

Človek by sa mal naučiť počúvať svoje telo. Telo komunikuje s nami najmä cez pocity a bolesť. Aj preto je dôležité spojiť svoje myslenie s telom. Veľa ľudí považuje dýchanie, alebo činnosť srdca za samozrejmé. No nie je tom celkom tak. O svoje telo by sme sa mali viac starať, aby sme porozumeli, ako jednotlivé orgány pracujú v závislosti od dennej či nočnej hodiny. Napríklad medzi jednou a treťou hodinou rannou sa aktivuje pečeň a v útlme je mozog. Ak sa  v tomto čase niektorí ľudia pravidelne budia, alebo nemôžu spať, zrejme majú problém s pečeňou a žlčníkom.

Ako reaguje naše telo?

Rozhodne by sme  mali poznať svoje vnútorné – biologické hodiny. Všetko má svoj čas. Sú obdobia, kedy sme výkonnejší, a naopak, kedy pôsobí útlm. Ak o tom nevieme veľa vecí robíme nesprávne, aj preto sa nám nedarí.

Signálom, že sa v organizme niečo deje, môžu byť  napríklad kruhy pod očami. Vysušené pery a jazyk. Vypadávanie vlasov, lámanie nechtov. Telo signalizuje, že je vyčerpané, treba mu doplniť potrebné látky a opäť ho naštartovať.

Prvoradá je prevencia

Civilizačné choroby útočia na naše zdravie. Štatisticky je preukázané, že počet ochorení v dôsledku hektického života plného stresu stúpa.  Ak sa nám situácia vymkne z rúk je načase trochu pribrzdiť a brať ohľad na svoje telo. Ak sa zamýšľame nad svojim zdravím, nad tým ako si ho uchovať, tak  potom rozhodne na prvé miesto patrí prevencia. 

Začať musíme od seba. Žiaľ, skutočnosť je taká, že aj keď vieme, ako zdravo žiť, ani zďaleka sa tak nesprávame. Niekedy na to nemáme, alebo to aspoň tvrdíme. Inokedy nie sme schopní odolať „pokušeniu“. Konzumný spôsob života nám dáva priestor na to, že jeme čo nám chutí, ani zďaleka nie to čo je zdravé. Ak prehrešky voči zdraviu prekročia prípustnú hranicu telo začína vysielať signály, bráni sa. 

Určite môžeme pre svoje zdravie urobiť viac, a nie sme v tom sami.**  Účinne nás v tom podporujú** zdravotné poisťovne, jednak úhradou preventívnych lekársky prehliadok, ale i komunikáciou ** - radami, ktoré podporujú naše zdravotné uvedomenie.** Žiaľ, aj napriek tomu, že sú preventívne lekárske prehliadky plne hradené z verejného zdravotného poistenia záujem poistencov  nie je adekvátny**.**

Prečítajte si tiež:

Veľa ľudí  zastáva názor, že je zbytočné chodiť k lekárovi, keď nemajú žiadne problémy. Ibaže taký postoj sa často vypomstí. Veľa ochorení prichádza  pomaly- plazivo, keď sa prihlásia prvé problémy často je už  neskoro. Význam preventívnych lekárskych prehliadok spočíva v tom, že sa včas dozvieme pravdu o svojom zdravotnom stave.

Najrozsiahlejšia preventívna starostlivosť je zameraná na deti. Deväť prehliadok určuje zákon do jedného roka života dieťaťa, z toho najmenej tri do troch mesiacov, jedna preventívna prehliadka sa realizuje vo veku osemnásť mesiacov a jedna preventívna prehliadka  raz za dva roky v období  od  3 do 15 rokov dieťaťa.

Ďalej nasleduje preventívna zdravotná starostlivosť o dorast a dospelých.  Preventívne lekárske prehliadky, vrátane poradenstva poskytujú lekári so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, v prípade poistencov do 28 rokov lekári so špecializáciu v pediatrii a v dorastovom lekárstve. Ďalšie preventívne prehliadky vykonávajú gynekológovia, stomatológovia, urológovia, gastroenterológovia, ale aj niektorí ďalší lekári špecialisti. Obsah preventívnych prehliadok a ich frekvencia vyplýva zo zákona. Niektoré zdravotné poisťovne prispievajú svojim poistencom na prevenciu aj nad rámec zákona. Neváhajte  „kliknite“ si na portál svojej zdravotnej poisťovne.

Nezabudnite, preventívna prehliadka nie je povinnosť, ale naše právo!

Buďte informovaní o všetkom, čo Vás zaujíma. Čítajte novinky a zaujímavosti z oblasti zdravia, krásy a životného štýlu.