Nevera: koniec vzťahu či nový začiatok?

Odhaduje sa, že 60 percent mužov a 40 percent žien bude mať mimomanželský pomer v istom časovom bode manželstva. Na druhej strane, iba 10 percent ľudí, ktorí sa dopustili nevery, sa rozvádzajú a berú si svoje milenky či milencov.

nevera_koniec_vztahu Zdroj foto: Shutterstock.com

Máločo dokáže v manželstve spôsobiť taký zmätok ako nevera. Manželstvo sa ocitá v troskách, dôvera je rozbitá na márne kúsky a podporuje rast „vzťahového vírusu“ – neistoty, odporu a nenávisti.

Avšak len malý počet ľudí akceptuje tzv.otvorený vzťah. Iné štatistiky uvádzajú, že asi 65 percent párov zostáva spolu po odhalení podvádzania. Niektoré manželstvá sú neverou úplne zničené a zdevastované. A hoci v niektorých prípadoch môže byť poškodenie nenapraviteľné, v iných sa vzťah podarí zachrániť. Niektoré páry sú ochotné obetovať čas a úsilie pre záchranu vzťahu. Situácia môže byť odlišná v prípade partnerky, ktorá je podvedená a partnera, ktorý podvádza. Samozrejme, úlohy sa dajú „flexibilne“ vymeniť v rámci aplikovateľnosti.

Ako sa postaviť k tejto horúcej otázke a ako jej porozumieť? Rodinní psychoterapeuti tvrdia, že hoci je nevera bolestivou a devastačnou skutočnosťou, je ranou, ktorú možno liečiť, hoci len postupne a veľmi pomaly. Nevera je liečiteľnou krízou. Bez ohľadu na bezútešnosť a temnotu skutočnosti nevery sa môže prakticky každé manželstvo pozviechať a nepristúpiť k oddeleniu. Samozrejme, neexistujú žiadne rýchle opravy poškodeného vzťahu a vyžaduje si to čas - často aj roky, ako sa vyrovnať s rozčarovaním a sklamaním.


Prečítajte si tiež:

10 rád, ako prežiť rozchod

Ako sa s neverou vyrovnať? Dá sa s ňou vôbec vyrovnať? 

Obnova vzťahu je možná iba v prípade, že oba tábory sú ochotné pristúpiť k zmiereniu. Ak partnerka cíti, že vzťah či manželstvo je zruinovaný, poškodený a je nemožná oprava alebo ak nemá vôbec túžbu pokúsiť sa zostať s partnerom, ktorý zradil jej dôveru, rozhodne sa odísť - situácia je neprijateľná - berie situáciu do vlastných rúk a nenecháva ďalej riadiť vzťah podvádzajúcim partnerom a sama začína riadiť kurz svojho života.

Hlavný bod je ten, že by mala sledovať to, čo je najlepšie pre ňu samotnú: jej hlavná povinnosť je ONA samotná. Orientovať sa tým, čo je pre vás to najlepšie: s ohľadom na vaše potreby, vaše ciele, vaše túžby, vaše talenty a nedostatky. Vy ste najdôležitejší človek vo vašom živote a dôležité je orientovať sa podľa vlastných pocitov, prežívaní a potrieb – tie vám vyhodnotia a dajú výsledok.

Ak potrebujete zabudnúť, potom urobte všetko preto, aby bola táto skutočnosť (nevera) za vami: spojte sa s priateľmi, stretajte nových ľudí, nájdite si hobby. Ak potrebujete odpustiť, tak odpustite. Nikto nevie, čo bude pre vás to najlepšie riešenie, iba vy – možno pomoc priateľov, rodiny, terapeuta. Takže, ak ste boli podvedená, hlavná povinnosť pre vás ste vy.

Základné otázky, ktoré sú dôležité pri vyhodnocovaní v zmysle „zostať či nezostať“ vo vzťahu s podvádzajúcim sú:

 • Je pre vás váš partner ešte prijateľný?
 • Ľutuje partner podvádzanie a cíti ľútosť za bolesť, ktorú vám spôsobil?
 • Skutočne ukončil podvádzanie?
 • Vyjadril sa partner, že chce pracovať na vzťahových problémoch a zachrániť vzťah?
 • Je ochotný podstúpiť prácu na vzťahu v psychologickej poradni či s párovým psychológom? (V prípade, že chce navštíviť manželského poradcu či párovú terapiu, je tu možnosť záchrany).
 • Má vás ešte rád, miluje vás?
 • Aké sú vaše riziká návratu do vzťahu?

Aké sú základné kroky možného zmierenia - nezmierenia?

 1. Rozhodnite sa, či ste ochotná pokračovať vo vzťahu, ak váš partner súhlasí s ukončením nevery (tzn. ide do toho). Musíte byť schopná odpustiť podvádzanie v prípade, že váš partner sa rozhodne skončiť neveru a uistí vás, že sa to nikdy nestane. Znamená to, že nemôžete zakaždým, ak ste nahnevaná, vyťahovať na oči podvádzanie.

 2. Konfrontujte vášho partnera s podvádzaním. Sústreďte sa na fakty, aby neprechádzal partner ihneď do obrany a odporu. Pokúste sa svoje vyjadrenia formulovať skôr s pocitmi ako: „Cítim sa dotknutá a zradená“, namiesto posudzovania ako: „Si úplný sviniar!“, ktoré rýchlo ukončia konverzáciu.

 3. Zoberte si oddychový čas. Na začiatku sú emócie vyburcované a je lepšie, ak si každý zoberiete nejaký čas (2-3 týždne) na prípravu pred ťažkou prácou na záchrane vzťahu.

 4. Nastavte si spoločné ciele. Obaja budete mať výhodu zo sústredenia sa na dôvody záchrany manželstva - napríklad na deti, na budúce finančné plány a podobne, ktoré vás budú dávať dokopy pozitívnym spôsobom.

 5. Nastavte si manželské poradenské sedenia, ktoré vám pomôžu vytvoriť a implementovať plány opravy partnerstva. Psychológ vám ponúkne nezaujatý pohľad a pomôže vám identifikovať faktory, ktoré viedli k podvádzaniu, hľadať iné dôležité otázky vo vašom vzťahu a vytvárať rôzne stratégie na posilnenie vášho vzťahu.

Aké sú dôležité kroky pri uzdravovaní sa z nevery zo strany podvádzajúceho:

 1. Buďte úprimný ohľadom nevery. Ten, kto sa dopustil nevery, by mal byť schopný hovoriť o afére tak často a do takej hĺbky, ako si to partner vyžaduje. Osobitne ženy potrebujú vedieť, prečo sa to stalo. Pokým majú pocit, že neodhalili príčinu podvádzania, môže sa to stať znova. Pravda tiež podporuje uzdravenie stále sa krútiacej predstavivosti partnera, pretože zradený si často predstavuje niečo oveľa horšie než čo sa naozaj stalo. Ak je rozprávanie o podvádzaní veľmi nepríjemné, je vhodné navštíviť rodinného terapeuta alebo manželského poradcu/poradkyňu.

 2. Skúmajte a hľadajte v sebe, čo vás viedlo k nevere. Ak bola príčinou nespokojnosť s manželstvom, musíte to riešiť s vaším partnerom, pretože len vy dvaja spolu dokážete niečo zmeniť. Nájdenie slabých miest v manželstve či partnerstve, ktoré prispeli k rozpadu vzťahu, sú kritickým bodom pre prevenciu v budúcnosti.

 3. Prejavte ľútosť a konajte dôveryhodne. Musíte skutočne a vážne ľutovať, akú bolesť ste spôsobili vášmu partnerovi/partnerke a snažte sa zaviazať sa k vernosti, najmä na začiatku, keď je nedôvera na dennom poriadku. Dokážte, že myslíte vážne, čo vravíte tým, že rešpektujete partnerkinu/partnerovu potrebu uistenia vernosti. Budete platiť „účet“ za neveru, ale nie je to naveky.

Ako sa má zachovať ten, kto bol podvedený:

 1. Požadujte od partnera čokoľvek, čo potrebujete pre svoje uzdravenie. Ten, kto bol neverný, si musí „odrobiť“ väčšinu práce na uzdravení domácnosti a vzťahu, ale aj tá, ktorá bola podvedená, musí jasne vyjadriť, čo musí byť robené preto, aby bola obnovená dôvera.

 2. Strávte čas spolu aj tak, aby ste sa netočili neustále okolo nevery. Je absolútne dôležité spojiť sa znova ako priatelia a milenci a užívať si vzájomnú spoločnosť. Môže to byť prechádzka, reštaurácia alebo návšteva divadla či koncertu - teda všetko, čo vás dáva dokopy nanovo.

 3. Rozhodnite sa odpustiť. Nevera nie je nikdy zabudnutá, nakoľko sa pamäť nedá vymazať. Môžete však odpustiť daný čin, ktorý nakoniec vybledne do pozadia silného manželstva či partnerstva. Samozrejme je úlohou zradenej odpustiť: to je posledný krok k uzdraveniu. Nerobíte to pre toho druhého, ale pre seba, aby ste odľahčili svoj vlastný život a podporili rozvoj a obnovu intimity a spojenia.

 4. Rozhodujte sa podľa seba, ako to cítite: ak máte pocit, že táto skutočnosť nebude pre vás prijateľná a je neprijateľná, dôležité je rešpektovať samu seba a zariadiť sa podľa toho. Najhoršie je, ak rozum radí jedno a srdce iné.


Použitá literatúra:

  1. Weiner-Davis M.: Divorce Busting - A Step-by-Step Approach to Making Your Marriage Loving Again. New York: Fireside Book. 0-671-72598-x. 1993, 247 s.
  1. Peluso R.P.: Infidelity . A Practitioner’s Guide to _ Working with Couples in Crisis_. New York: Routledge. 0‐415‐95390‐1. 2007, 358 s.

Prečítajte si aj tento článok:

10 rád, ako prežiť rozchod