Kto má doma držať kasu alebo ako si deliť náklady v domácnosti?

Existujú rôzne spôsoby, ako si deliť náklady v domácnosti. Taktiež otázka, kto má držať domácu kasu v rukách závisí od jednotlivých párov a ich nastavenia. Vymenujeme si niekoľko z nich. Potrebné je vybrať si ten, ktorý každému najlepšie vyhovuje. Treba však otvorene diskutovať o týchto skutočnostiach a nastaviť si systém, s ktorým sú spokojné obe strany.

Rodina_peniaze_6-11-2015_hlavny

Zdroj foto: Shutterstock

1. Rovný prístup

Väčšina financií partnerov je oddelená (každý má svoj účet a peniaze) a majú jeden spoločný účet. Obaja partneri prispievajú do účtu rovnako. Výhody sú v tom, že je to vhodné pre páry, ktoré sú na rovnakej úrovni čo sa týka príjmu. Osobitne je to vhodné pre nemanželské páry alebo páry, ktoré ešte vážne nediskutovali o manželstve.

V praxi to znamená: zriadenie spoločného účtu za nájomné a ďalšie zdieľané náklady na potraviny. Prispieva sa rovnakým dielom každý mesiac. Zriadenie spoločného účtu dáva obom partnerom rovnaký prístup k daným peniazom na platenie účtov. Potrebujú mať dôveru jeden v druhého, že ten druhý použije peniaze na účely, na ktoré sú zamýšľané.


Prečítajte si tiež:

Viete si správne zadeliť čas na prácu a rodinu?

2. Každý podľa svojich možností

Podobný prístup ako predchádzajúci, s výnimkou toho, že každý prispieva rovnakým percentom zo svojho platu na spoločný účet – nie teda presnou/rovnakou sumou. Vhodné je to pre manželské páry a páry, ktoré nemajú rovnaký príjem, osobitne v prípade, keď jeden zarába viac a chce mať určitý životný štýl (večere vonku, dovolenky) - čo je niečo, čo by si druhý partner/ka nemohol dovoliť zo svojho zárobku.

V praxi to znamená, že je otvorený spoločný účet, kde každý prispieva rovnakým percentom zo svojho platu. Určené to je na platenie základných vecí.

3. Dám to všetko

Všetko platí jeden partner. Vhodné je to pre manželské aj nemanželské páry, kde jeden zarába omnoho viac ako ten druhý. Môže sa to týkať aj páru, kde jeden ešte navštevuje školu, je doma s deťmi alebo alebo z iných dôvodov nemá príjem.

Ak si to môže viac zarábajúci partner dovoliť, preberie na seba všetky výdavky domácnosti. Ale predtým, ako to spraví, je dôležité o tom hovoriť: v prípade rozchodu sa stane čo? Bude to chcieť mať všetko splatené alebo sa rozídu bez pocitu viny (dlh bude odpustený). Alebo ak sa partner/ka vráti naspäť do práce, zoberie si na seba platenie výdavkov väčšou mierou, aby vykompenzoval/a daný dlh peňazí, ktoré doposiaľ investovala druhá strana? Je dôležité mať tieto veci vykonzultované, inak by mohol vzniknúť konflikt okolo peňazí. partneri_hospodarenie_6-11-2015

Zdroj foto: Shutterstock

4. Zaplatiť určité účty

Každý partner si vyberie určité účty, ktoré bude platiť. Nemusí to byť nutne rovnaký diel financií na oboch stranách (rovnostárske). Vhodné je to pre páry, ktoré zarábajú rôzne sumy peňazí, osobitne, ak nie sú v manželstve alebo jeden platí hypotéku. Výborné je to pre páry, ktoré nechcú vzájomne vôbec spájať svoje financie. Dôležité je, aby partneri diskutovali spolu o platbách a nastavili si taký plán platenia,, ktorý im vyhovuje obom.

5. Čo je moje, je aj tvoje

Ide o prístup, kde sú všetky peniaze oboch partnerov spoločné. Vhodné je to pre manželov, ktorí nevstupujú do manželstva s výrazným vkladom. V praxi to znamená napríklad vytvorenie jedného účtu, kde sa vložia všetky peniaze a z ktorých sa bude všetko platiť a šetriť.

Druhá verzia môže byť, že bude jeden účet pre spoločné platby a šetrenie plus samostatný účet pre každého, kde bude mať každý isté peniaze na „zábavu“ - teda peniaze, ktoré môže minúť každý podľa svojho uváženia na čo chce. Fungovať môže prvá aj druhá verzia - podľa rozhodnutia. Potrebné je nastaviť, koľko sa bude spoločne platiť a koľko šetriť. Dobré je mesačne diskutovať o stave konta a šetrení. peniaze_spolocne_6-11-2015

Zdroj foto: Shutterstock

6. Jeden plat využívať, druhý odkladať

Prístup znamená, že obaja partneri síce zarábajú, ale žijú z jedného platu a zvyšok šetria. Vhodné je to pre partnerov, z ktorých jeden má nestály príjem alebo chcú viacej šetriť aj v budúcnosti. Potrebné je nastaviť zdieľaný rozpočet podľa príjmu partnera, čo znamená limitovanie podstatných výdavkov ako je nájom, rôzne služby, potraviny na menej ako 50 percent platu partnera. Používajte tento jeden príjem na všetko, od životného štýlu (spoločné večer, nákupy) až po platby dlhov a podobne.

Potom zašlite celý príjem druhého partnera priamo na iný sporiaci účet. Je to dobrý spôsob zaobchádzania s peniazmi, nakoľko ich to núti udržiavať základné výdavky na nízkej úrovni a a vytvára úspory v prípade krízy alebo dôchodku. Spočiatku to môže byť istý problém, ale postupne sa môže osvedčiť.


Prečítajte si aj tento článok:

Viete si správne zadeliť čas na prácu a rodinu?


Literatúra:

  1. HAGERMAN, A.: Sharing expenses in a relationship. In ADAMHAGERMAN FINANCIAL COACH. Dostupné na internete: http://www.adamhagerman.com/share-expenses-living-together/

  2. MADDOX, D.: 7 tips for sharing finances in a long-term relationship. Dostupné na internete: http://money.usnews.com/money/personal-finance/articles/2014/07/02/7-tips-for-sharing-finances-in-a-long-term-relationship

petroneta

Manžel, kým mi žil, mi zakaždým dával celú výplatu, teda išla na moje meno. On mi hovoril, že to ja viem, čo kedy treba chlapcom našim kúpiť, čo treba do kuchyne. Tak som ich používala a hospodárila s nimi, a vždy aj pekne ostalo.
Takto to bolo normálne, ale dnešné moderné ženy často nevedia, čo je to normálne hospodáriť, a pri plate, ako máš, a že celý prejde, a to ste len dvaja, a nie dvanásti, potom nemajte spoločný účet. Nech hospodári zo svojho. Nie ste ani manželia, normálne by bolo, že vzhľadom k tomu, že býva ona v Tvojom byte, potom ponúkne zo svojho platu na režijné náklady a na stravu.

Martinox

MATB: vymen priatelku. Najdi si taku, ktora si važi jak teba, tak seba, tak aj to spoločne čo mate. Pretože toto nikam nevedie.......

Agiona

myslite si, že su v dnešnej dobe veritelia, s ktorymi sa da v čase nejakych finančnych problemov bez problemov dohodnut? Alebo su všetci tak velmi striktny a trvaju na nesplnitelnych podmienkach?